Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament farà una campanya informativa amb recomanacions a l'hora de llogar o adquirir un immoble

Escoltar

L'Ajuntament farà una campanya informativa amb recomanacions a l'hora de llogar o adquirir un immoble

El Ple municipal va aprovar el passat dimarts, 7 de novembre, per unanimitat, una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PPC per a la realització a Mataró d'una campanya informativa que proporcioni recomanacions a l'hora de llogar o adquirir un immoble. El text íntegre de la resolució és el següent:

"Actualment, l'accés a l'habitatge és un dels principals problemes que preocupen a la nostra societat, sobretot als col·lectius més joves. Tot i que la Constitució reconeix el dret a gaudir d'un habitatge digne i adient, no tothom pot optar a un habitatge d'aquestes característiques, ja no només per manca de recursos sinó per errors en la selecció de la vivenda, la majoria de cops, per desconeixement de la normativa legal.

Cal tenir en compte, que segons la normativa vigent els edificis d'habitatges han de complir uns requisits mínims d'habitabilitat i que la cèdula d'habitabilitat regulada al Decret 259/03 de 21 d'octubre és el document que certifica que un habitatge té aptitud per ser destinat a residència humana.

Existeix també una preocupació compartida per tots front un fenomen com és el de l'habilitació com habitatges d'immobles que no reuneixen els requisits legals corresponents per ser destinats a residència humana i aquest fenomen es podria arribar a donar a la nostra ciutat sinó és que ja es dóna.

Per això, resulta necessari informar la ciutadania que vol adquirir un habitatge de lloguer o propietat quins són els requisits mínims necessaris d'habitabilitat d'un immoble, a fi i efecte de prevenir aquest tipus de situacions.

Per tot l' exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. L'elaboració i difusió a nivell de ciutat d'una campanya informativa sobre recomanacions a tenir en consideració abans d'adquirir o llogar un immoble com habitatge així com sobre la possibilitat d'informar-se gratuïtament a través dels serveis corresponents d'aquest Ajuntament de la situació urbanística d'una finca."