Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament modifica l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Escoltar

L'Ajuntament modifica l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Els propietaris d'establiments públics que reformin els seus locals per habilitar zones de fumadors, en compliment de la nova Llei del tabac, gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'ICIO, que dóna a aquest tipus de reformes la qualificació d'obres d'especial interès o utilitat municipal, donat que suposen un benefici per a la salut pública.

La modificació d'aquesta ordenança materialitza el compromís del Ple municipal, que el passat gener va aprovar, a proposta del grup municipal de CiU, iniciar els tràmits per establir una bonificació del 95% a la quota de l'ICIO per a aquelles obres destinades a complir amb l'aplicació de la Llei del tabac.

Criteris per atorgar la bonificació

Els interessats hauran de presentar la petició de bonificació a l'Ajuntament en el moment de sol·licitar la llicència d'obres.

Aquesta bonificació només afectarà a les obres estrictament necessàries per habilitar les zones de fumadors a les quals es refereix l'apartat 2 de l'article 8 de la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat de productes del tabac. El Servei de Llicències acreditarà amb un informe l'adequació de les obres a aquesta finalitat.

La bonificació només es concedirà a les peticions realitzades fins l'1 de setembre de 2006, quan finalitza el termini que la nova Llei del tabac estableix per realitzar les adaptacions dels establiments.

La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'ICIO ha de superar el tràmit d'exposició pública abans de la seva entrada en vigor.