Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta al·legacions als estudis previs sobre la millora d'accessos a la variant de Mataró (C-32)

Escoltar

L'Ajuntament presenta al·legacions als estudis previs sobre la millora d'accessos a la variant de Mataró (C-32)

L'Ajuntament de Mataró ha presentat al·legacions a l'estudi informatiu sobre el projecte de millora de l'accessibilitat a la variant de Mataró (C-32) redactat per la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'estudi preveu la construcció de calçades laterals, un nou accés i la remodelació dels existents en una àmbit d'actuació d'uns 6 quilòmetres.

Les propostes alternatives i de millora que presenta l'Ajuntament es poden dividir en tres grups:

Propostes d'implantació general i topogràfica

 1. Es proposa que les calçades laterals vagin a diferent nivell del tronc central: la calçada lateral nord més elevada i la sud lleugerament deprimida, aprofitant el desnivell existent mar-muntanya. D'aquesta manera s'evitaria la plataforma a un únic nivell de més de 56 metres d'amplada d'asfalt, i 78 metres a la zona dels ramals, que plantegen els estudis previs, i que l'Ajuntament considera inacceptable en un entorn tan urbà.
 2. Es proposa reduir el pendent dels talussos proposats a l'estudi informatiu per augmentar-ne l'estabilitat i la millora de les plantacions vegetals.
 3. Donat el caràcter urbà de l'entorn, l'envergadura i impacte de les obres es demana que la concepció i control de les noves actuacions depengui d'equips pluridisciplinars que tinguin especial cura del disseny i qualitat formal.

Propostes de relació amb la xarxa viària de la ciutat

La proposta d'enllaços amb els laterals es creu insuficient, per la qual cosa es proposen diferents millores.

 1. A l'enllaç amb la C-60
 2. : es proposa incorporar al projecte una nova rotonda al ramal d'accés a Mataró des de la C-60, pacificant el vial a partir de l'enllaç entre aquesta via i la C-32 i integrant-lo a la trama urbana.
 3. A l'enllaç amb Mataró Oest
 4. : es proposa mantenir l'accés a Mataró des de Girona a l'enllaç Mataró Oest, ja que la seva supressió empitjoraria l'accés al centre de la ciutat i a l'hospital. La solució seria adossar un altre carril al nou pont proposat als estudis previs, que passant per sota la rotonda de la plaça de Gran Bretanya enllaçaria amb el lateral en direcció a Barcelona. D'altra banda, l'accés a Barcelona des de la zona nord de la C-32 (hospital i Mataró Parc) s'efectuaria amb un nou ramal a ponent de la plaça de Gran Bretanya en forma de "diamant". Aquestes modificacions obliguen a variar una mica la posició i rasant de la passera de vianants prevista, així com a ampliar de dos a tres carrils la secció del fals túnel pel lateral nord.
 5. A l'enllaç del torrent de les Piques
 6. : es proposa mantenir el doble sentit al carrer d'Estrasburg, que l'eliminació del moviment des de Girona a l'enllaç Mataró Oest obligaria a convertir en sentit únic. A més, l'Ajuntament proposa eliminar el ramal d'accés a la calçada lateral mar en sentit Girona a l'alçada de Can Solaret i desplaçar aquesta calçada cap al cantó muntanya per tal de salvar la masia.
 7. Nou enllaç a la riera de Valldeix/Sant Simó
 8. que permeti només els moviments en sentit Barcelona. Aquesta nova connexió permetria desviar cap als laterals part del trànsit que actualment suporten les rondes dels Països Catalans i Creu de Pedra. El distribuïdor es planteja a diferent nivell de la carretera actual, de manera que els vianants puguin passar per sota el marge dret del riu. La carretera de Valldeix s'aixecaria respecte de la cota actual. La nova rotonda permetria connectar amb el polígon industrial de Mata-Rocafonda i amb el nou polígon de Vallveric.
 9. A l'enllaç Mataró Nord
 10. : es proposa un disseny tipus "diamant" amb la carretera de Mata i s'elimina per tant l'antic ramal d'accés a la C-32 per als moviments amb Girona i l'actual rotonda el·líptica. Aquesta opció permet alliberar una important peça de sòl. A canvi, es crearien dues rotondes, una a la carretera de Mata lligada als ramals d'accés a la calçada lateral cantó de mar i l'altra a la intersecció amb el carrer de la Foneria, per donar millor accés al polígon Mata-Rocafonda.
 11. A l'enllaç nord amb l'N-II
 12. : es proposa, a més de l'accés ja previst a la calçada lateral, la incorporació directa del ramal al tronc central de la C-32 en direcció a Barcelona. Es proposa desplaçar cap a llevant el centre de la rotonda que uneix aquest ramal amb l'N-II cap al marge esquerra de la riera de Mata, afectant l'àrea d'un antic estacionament de vehicles i no les terres de conreu del marge dret. Al mateix temps, es proposa desdoblar en els darrers 140 metres el carril descendent d'entrada a la rotonda per augmentar la seva capacitat.
 13. A l'enllaç sud amb l'N-II / Mataró Sud
 14. : es proposa la creació d'una rotonda a la intersecció entre el ramal sud d'enllaç de la C-32 d'accés a Mataró, l'N-II i l'actual Camí del Mig.

Propostes de permeabilitat urbana i condicionament acústic

 1. A l'entorn de la Via Europa: amb la remodelació de l'enllaç Mataró Oest per mantenir el moviment des de Girona caldrà desplaçar i modificar la rasant de la passera prevista per a vianants i bicicletes.
 2. Al torrent de les Piques: es proposa fer un recorregut per a vianants i bicicletes pel costat de llevant del pas inferior actual.
 3. A la riera de Valldeix/Sant Simó: donat que la nova rotonda quedarà més elevada respecte a la rasant actual de la carretera de Valldeix es podrà compatibilitzar el pas de vianants i bicicletes, però amb un itinerari independent al viari.
 4. A l'enllaç Mataró Nord: la nova configuració de rotondes i espai alliberat permet crear un nou itinerari a peu i en bicicleta per sota dels ramals del costat nord de l'enllaç.
 5. A la carena de Vista Alegre/Pla dels Capellans: es proposa el cobriment d'uns 115 metres de la nova infraestructura per lligar els dos trams de l'antic itinerari a peu i per a bicicletes que ara queda tallat per l'autopista. La cobertura permetria reconvertir la mitja rotonda actual de la ronda de la Creu de Pedra en una rotonda sencera.
 6. A nivell acústic: es proposa reestudiar l'impacte acústic al tram de Can Solaret, donat que els estudis previs al projecte de millora dels accessos no preveuen la col·locació de pantalles per reduir el soroll.
 7. Actuacions per eliminar l'impacte de les línies aèries d'alta tensió: es demana incloure el soterrament de l'encreuament de dues línies elèctriques aèries d'alta tensió sobre la C-32 als polígons de Vallveric i Mata-Rocafonda.