Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2007 puja més de 112 milions d'euros

Escoltar

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2007 puja més de 112 milions d'euros

El govern municipal ha presentat avui en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals l'avantprojecte de Programa d'Actuació Municipal (PAM), pressupost de l'Ajuntament i ordenances fiscals per a l'any 2007.

Aquest avantprojecte recull les actuacions previstes en l'acord de govern i és fruit del procés participatiu que està en marxa per a l'elaboració del PAM i el pressupost, i durant el qual s'han acceptat fins el moment 140 de les 155 aportacions fetes per diferents consells municipals, que es van presentar el passat 28 de setembre al Consell de Ciutat. La incorporació de propostes no es tancarà fins l'aprovació definitiva dels documents.

Els continguts dels avantprojectes de PAM i de pressupost 2007 seran presentats públicament el pròxim dimarts, 10 d'octubre, en una Audiència pública que tindrà lloc a les 19.00 hores al Centre Cívic Pla d'en Boet (Juan Sebastián Elcano, 6), on els ciutadans poden tornar a formular preguntes i suggeriments al respecte abans que els documents siguin portats a l'aprovació inicial del Ple el 2 de novembre. Està prevista que l'aprovació definitiva sigui al desembre.

El Programa d'Actuació Municipal 2007

L'avantprojecte de PAM estableix 14 prioritats per l'any que ve:

 1. Acabament de 30 habitatges socials al carrer de Carlemany; inici de la construcció de 144 habitatges socials més a diferents punts del municipi, a banda dels 95 que construirà la Generalitat al Pla d'en Boet.
 2. Acabament de 963 places noves d'aparcament ara en construcció; continuació de les obres per construir 221 places més; inici de la construcció de 722 noves places d'aparcament i aprovació dels projectes de nous aparcaments que suposaran 517 noves places.
 3. Millora dels nivells de qualitat de la neteja de la ciutat, amb la renovació de vehicles i maquinària de neteja viària i de les platges; vehicles i maquinària de recollida de residus, i contenidors de recollida de la fracció rebuig.
 4. Destinar 8 policies més al carrer per al desplegament del Pla Estratègic de la Policia Local.
 5. Desenvolupament del Pla contra els amuntegaments en els habitatges.
 6. Creació del Centre d'informació i Recursos per a la dona com a espai de referència i d'atenció integral.
 7. Posada en marxa de nous equipaments educatius que suposaran la creació de 257 noves places escolars (150 de primària i 107 d'escola bressol).
 8. Oferiment de 1.200 teleassistències més per arribar a tots els majors de 80 anys que viuen sols o amb parelles fràgils.
 9. Inici de les obres en la primera fase de Can Marfà per fer el futur museu de la ciutat, en el marc del Pla d'equipaments culturals.
 10. Posada en marxa del nou poliesportiu a Cirera i urbanització de l'entorn.
 11. Potenciació de la formació ocupacional mitjançant la posada en marxa d'un òrgan de planificació de formació per al treball, per tal de connectar la formació amb les necessitats del mercat.
 12. Desenvolupament del Pla de promoció de ciutat "Mataró, ciutat mediterrània", a través de tres eixos el comerç, el patrimoni i el front litoral.
 13. Execució de les obres del TecnoCampusMataró.
 14. Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

El pressupost de 2007

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a l'any que ve és de 112.545.716,28 euros, un 11,85% més elevat que el de l'any 2006. Els organismes autònoms i empreses municipals estan en procés d'elaborar els seus pressupostos, que es faran públics properament.

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament augmenta (10,39%), però la pressió fiscal se situa per sota de l'IPC. De cada euro que preveu ingressar l'Ajuntament com a ingressos corrents, 0,39 € corresponen a transferències d'altres administracions, 0,38 € a impostos, 0,20 € al cobrament de serveis públics, i 0,03 € a ingressos patrimonials. Les transferències que rep l'Ajuntament procedents de subvencions d'altres administracions i els seus ingressos patrimonials han passat a constituir gairebé el 42% dels ingressos corrents, mentre que en l'exercici 2006 eren el 39%.

L'increment mitjà de la pressió fiscal és del 3,05%, per sota de l'increment interanual de l'IPC, que va ser d'un 3,7% d'agost de 2005 a agost de 2006. Així, per exemple, l'impost de vehicles no experimenta cap increment, però la taxa de brossa domiciliària i comercial té un increment del 7% per millorar la cobertura del servei. S'incrementa el cost dels estacionaments en zona blava, entre el 8,69 % i el 9,53%; el rebut mitjà de l'aigua i el clavegueram s'incrementarà en 1,41 euros al trimestre (sense tenir en compte el cànon de l'aigua que depèn de la Generalitat), donat a l'increment de les quotes i consums de la tarifa de l'aigua entre un 4,5% i un 6%, i a l'increment genèric del 5% de la tarifa de clavegueram. El preu del bitllet senzill de Mataró Bus pujarà 5 cèntims d'euro i el preu de la T-10 45 cèntims, per adaptar-los a les tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità.

D'altra banda, es preveu implantar noves tarifes: un preu públic pel servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis; un altre preu públic pels serveis de l'antena de radiodifusió del parc forestal; una taxa per la tramitació d'instruments de planejament i gestió a iniciativa dels particulars; i un preu públic per redacció, per iniciativa pública, de documents de planejament i gestió urbanística.

Pel que fa al pressupost de despeses, l'Ajuntament destinarà un 50% a les persones, un 29% a la ciutat, un 11% al funcionament de l'Administració i un 10% a cobrir l'endeutament. De les despeses associades a la ciutat (32,45 milions d'euros), un 24% serà per l'urbanisme i l'habitatge, un 61% per a manteniment i neteja, i un 15 % per a circulació i transports. Per la seva part, de les despeses associades als serveis a les persones (56,50 milions d'euros), un 29% serà per ocupació i activitat econòmica, un 24% per a cultura, esports i lleure, un 18% per a seguretat, un 15% per a cohesió social i un 14% per a educació.

AVANTPROJECTE PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2006

 

2006

2007

Variació

Ingressos

Operacions corrents

83.318.175,50

91.971.027,60

10,39 %

Operacions de capital

5.640.200,00

7.912.549,07

40,29%

Operacions financeres

11.664.019,73

12.662.139,72

8,56 %

TOTAL

100.622.395,23

112.545.716,28

11,85%

 

Despeses

Operacions corrents

73.154.246,80

82.263.432,49

12,45%

Operacions de capital

17.688.813,75

18.483.273,60

4,49 %

Operacions financeres

9.779.334,68

11.799.010,19

20,65 %

TOTAL

100.622.395,23

112.545.716,28

11,85 %

Les inversions de l'Ajuntament en el 2007

El pressupost d'inversió de l'Ajuntament, sense tenir en compte les empreses municipals i els organismes autònoms, puja a 22.055.984 euros, augmentant en un 17,28% respecte al 2006, i se centraran en:

 • La construcció de nous equipaments educatius, esportius, culturals i socials: noves escoles Maria Mercè Marçal, Montserrat Solà i Antonio Machado, escola bressol Els Menuts, poliesportiu al carrer d'Euskadi, camp de futbol a Can Xalant, obres a can Marfà, CAP a la Llàntia, mercat de la plaça Gran, edifici del Cafè de Mar.
 • Actuacions de reforma urbana per un import de 4.201.327 euros: arranjament dels carrers de Pascual Madoz, Sant Pelegrí, Mitja Galta, de la Cooperativa; altres actuacions d'enllumenat, asfaltatge, jardineria.

El finançament de les inversions es realitza a través de subvencions (33%), dels préstecs (56%), de l'estalvi de l'Ajuntament (7%) i de l'alienació (4%).