Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una declaració institucional per demanar la legalització de les emissions de TV3 al País Valencià

Escoltar

El Ple aprova una declaració institucional per demanar la legalització de les emissions de TV3 al País Valencià

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir, amb l'abstenció del PPC, una declaració institucional per demanar la legalització de les emissions de TV3 al País Valencià. El text íntegre de la declaració és el següent:

"Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit l'arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes emissions, i aquesta entitat s'enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una possible sanció econòmica de fins a un milió d'euros.

La continuïtat d'aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic. D'altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts diversos, la resposta d'un govern no pot ser mai la censura d'un canal en particular, sinó precisament garantir l'accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d'expressió.

D'altra banda vivim un moment de reordenació de l'espai radioelèctric i el que és més important un moment de trànsit cap a digitalització de la televisió que provocarà entre altres un canvi radical en el món de la televisió tant pel que fa a les audiències com a la producció, com a la recepció de la pròpia TV.

La decisió del govern valencià està en el marc de les seves competències, però existeixen solucions tècniques possibles que només depenen de la seva voluntat política.

Des del govern de la Generalitat de Catalunya i en la seva representació el Conseller de cultura i mitjans de comunicació i el mateix President de la Generalitat han fet arribar a la Generalitat valenciana una proposta per a un acord de reciprocitat en les emissions i recepció de la radiotelevisió valenciana a Catalunya i mantenint la recepció de TV3 al País Valencià.

Seguint el patró dels acords signats entre els govern de Catalunya i de les Illes Balears.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Mataró ACORDA:

Demanar al Ministeri d'indústria legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l'Estat espanyol.

L'Ajuntament de .Mataró, en defensa de la llibertat d'expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, demana a la Generalitat de Catalunya que faci les gestions oportunes davant de la Generalitat valenciana per trobar una solució per a garantir la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià.

L'Ajuntament de Mataró demana al Ministeri d'indústria i a la Generalitat valenciana que quedi arxivat de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena l'expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.

L'Ajuntament de Mataró acorda remetre còpia d'aquest acord al Ministeri d'Indústria, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana a la Federació de Municipis de Catalunya i a Acció Cultural del País Valencià.

Mataró. 12 d'abril de 2007"