Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els joves que vulguin emancipar-se poden sol·licitar ajuts i crèdits a Prohabitatge Mataró

Escoltar

Els joves que vulguin emancipar-se poden sol·licitar ajuts i crèdits a Prohabitatge Mataró

Prohabitatge Mataró gestionarà els diferents ajuts dirigits als joves de la ciutat que vulguin emancipar-se a través de la Borsa de Lloguer i l'Oficina Local d'Habitatge. Es gestionaran tant els ajuts que ofereix la Generalitat de Catalunya com els que ofereix el Ministerio de Vivienda. Tenint en compte que els joves no poden sol·licitar els dos ajuts sinó que han de triar-ne un d'ells, l'empresa municipal també ajudarà als joves a estudiar quina de les opcions els és més rentable.

Per una banda, Prohabitatge Mataró gestionarà els ajuts que la Generalitat de Catalunya ofereix des del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Secretaria General de Joventut, destinats als joves d'entre 18 i 35 anys per a llogar o comprar un habitatge. Aquests ajuts s'anomenen Crèdits d'Emancipació. Per altra banda, l'empresa municipal també gestionarà els ajuts que el Ministerio de Vivenda ofereix als joves d'entre 22 i 30 anys per habitatges de lloguer, anomenats renda d'Emancipació.

Ajuts de la Generalitat de Catalunya: Crèdits d'emancipació

Els Crèdits d'Emancipació per a l'Habitatge són ajuts destinats als joves per cobrir les despeses inicials per accedir a un habitatge, tant de compra com de lloguer, com ara fiances, despeses de mobiliari, comissions o despeses notarials, entre d'altres. Els ajuts poden cobrir el 100% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 24.000€.

Detalls de la convocatòria

Aquests crèdits tenen les característiques habituals dels crèdits de mercat, però amb les particularitats següents: la Generalitat de Catalunya actua com a avaladora del jove davant les entitats financeres, facilitant l'accés a aquests crèdits; no estan incrementats amb cap tipus de comissió; els tipus d'interès són inferiors que els del mercat; es poden tornar en un màxim de 10 anys.

Per poder optar als Crèdits d'Emancipació per a l'Habitatge, cal:

- tenir entre 18 i 35 anys.

- ser resident a Catalunya amb una antiguitat mínima de 2 anys.

- haver comprat o llogat un habitatge en els darrers 6 mesos.

- tenir uns ingressos familiars anuals:

  • d'un mínim de 5.500€ i d'un màxim de 46.000€ en el cas dels habitatges de lloguer.
  • d'un mínim del 5% de l'import de la operació i d'un màxim de 46.000€ en el cas dels habitatges de compra.


Ajuts del Ministerio de Vivienda: Renda d'Emancipació

El Ministerio de Vivienda del Govern Espanyol també ofereix ajuts, que en aquest cas van destinats als joves que vulguin llogar un habitatge. Es tracta de la Renda d'Emancipació, que es podrà gestionar a partir del gener de 2008 a les oficines de Prohabitatge Mataró.

Aquesta prestació econòmica és incompatible amb els ajuts al lloguer per a l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de manera que els joves que puguin accedir a tots dos tipus d'ajuts hauran d'escollir aquell que més els convingui.

La Renda d'Emancipació es destina als joves d'entre 22 i 30 anys, i consisteix en un ajut de 210€ mensuals per al lloguer de l'habitatge; 600€ de préstec sense interessos per a la fiança; i 120€ si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.

Altres ajuts: Crèdits per a la Formació i l'Autoempresa

Prohabitatge Mataró també gestiona els Crèdits d'Emancipació per a la Formació i per a l'Autoempresa de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts, destinats a joves entre 18 i 35 anys, són compatibles amb els Crèdits d'Emancipació per a l'Habitatge, de manera que un mateix jove pot demanar totes tres prestacions econòmiques.

Els crèdits per a la Formació són ajuts de fins a 30.000 € per a cobrir les despeses derivades d'una ampliació d'estudis de grau superior: màsters, postgraus i doctorats. Els crèdits per a l'Autoempresa, d'altra banda, són ajuts destinats a cobrir les costes derivades de la posada en funcionament d'un projecte empresarial de nova creació amb una antiguitat màxima d'un any o bé, amb caràcter excepcional, d'ampliació de l'àmbit de negoci. Aquest crèdit no té un import màxim o mínim, sinó que és negociable depenent del projecte a finançar.

Termini i presentació de sol·licituds

Els Crèdits d'Emancipació -Habitatge, Formació i Autoempresa- es poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2008 i la Renda d'Emancipació aproximadament a partir de gener de 2008.

Els impresos de sol·licitud tant dels Crèdits d'Emancipació -Habitatge, Formació i Autoempresa- com de la Renda d'Emancipació es podran obtenir al web www.grup-pumsa.cat/serveis/prohabitatgemataro/impresos; a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (La Riera, Centre Cívic de Rocafonda i Centre Cívic de Cerdanyola, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores); o a les oficines de Prohabitatge Mataró (c/ de Pablo Iglesias, 63, 1ª planta, despatx 5) de 9 a 13h i de 16 a 18.30h i divendres de 9 a 14h.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró al c/ de Pablo Iglesias, 63, 1ª planta, despatx 5.