Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova ordenació urbanística a l'àmbit Lepant-Churruca preveu una plaça pública més oberta cap a la futura escola

Escoltar

La nova ordenació urbanística a l'àmbit Lepant-Churruca preveu una plaça pública més oberta cap a la futura escola

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que afectarà al sector discontinu "Lepant-Churruca/El Rengle". Aquest sector està format pels següents àmbits:

  • l'illa compresa entre els carrers de Lepant, Cosme Churruca, Federico Carlo Gravina i el Camí Ral, que ocupa 9.977 m2 de superfície i a on es troben el conjunt industrial de Can Fàbregas, tres parcel·les al carrer de Lepant i una nau de l'interior d'illa;
  • una porció de l'illa destinada a equipaments a l'àmbit del Rengle, que ocupa 2.630 m2;
  • l'illa triangular entre la plaça d'Itàlia, la ronda de Jaume Ferran i el carrer de Marià Ribas i Bertran, terrenys no edificables que ocupen una superfície de 2.668 m2.

La modificació està motivada per la impossibilitat d'executar el Pla Especial de Millora Urbana del sector Lepant-Churruca, del vigent Pla General de 1996, que dues sentències del Tribunal Superior de Justícia del 2001 i el 2002 van declarar nul.

D'altra banda, els representants d'Industrias de Hijos de Antonio Fábregas, SA. i del comitè d'empresa van demanar al juliol de 2006 a l'Ajuntament que iniciés la tramitació de la nova ordenació urbanística per fer front al cessament de l'activitat industrial. Aquesta petició ha motivat també l'adquisició per part de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA de la meitat indivisa dels terrenys de Can Fàbregas.

La proposta d'ordenació que el Ple va aprovar ahir presenta alguns canvis respecte als treballs preparatoris aprovats al setembre de 2006. En línies generals, la incorporació a l'àmbit de nova ordenació d'una petita nau situada a l'interior de l'illa de Lepant-Churruca ha permès donar una nova orientació i disposició dels habitatges que es construiran davant la futura escola, que permet crear una plaça pública més oberta.

Àmbit Lepant-Churruca

Es preveu conservar la nau principal de Can Fábregas i la xemeneia de vapor de l'antic conjunt, elements protegits pel Pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró. La nau s'obtindrà com a cessió obligatòria i gratuïta del sector per implantar-hi la futura escola, que ocuparà 6.120m2 de sòl. L'accés a l'escola es farà principalment mitjançant una nova plaça pública, de 1.249 m2 de superfície, que s'obrirà des del carrer de Cosme Churruca cap a l'equipament.

L'ordenació residencial a l'àmbit Lepant-Churruca preveu només edificis destinats a habitatges de règim protegit i concertat. Un bloc estarà alineat amb el carrer de Cosme Churruca i d'altra banda hi haurà un doble bloc que, formant una L amb l'anterior, tindrà façana cap a la plaça. Pel que fa a les alçades, es preveu que tinguin 3 plantes a la façana del carrer Cosme Churruca i fins a 5 cap a la plaça. Dels 44 habitatges previstos en aquest àmbit, 30 seran de protecció pública i 14 de règim concertat. Els baixos estaran ocupats per locals comercials i de serveis, que es relacionaran amb la plaça mitjançant un porxo.

Es preveu que el futur projecte d'urbanització del sector inclogui la transformació del carrer de Cosme Churruca en un vial de prioritat invertida.

Àmbit del Rengle

Part del sòl residencial que el Pla General de 1996 preveia a l'àmbit Lepant-Churruca es trasllada a una de les tres illes a on el Pla de Millora Urbana del Rengle concentrava part del sòl per a equipaments. En concret, es preveuen en aquest àmbit 92 habitatges de renda lliure. A les plantes més baixes de l'edificació es destinarà una superfície de 1.305 m2 per a usos terciaris.

Àmbit de la plaça d'Itàlia

Les necessitats d'espais lliures de la nova ordenació es cobriran amb la plaça pública prevista a l'àmbit de Lepant-Churruca i també amb la qualificació de zona verda dels terrenys no edificables ubicats a l'àmbit de la plaça d'Itàlia, que actualment són de titularitat pública i d'ús públic.

La modificació del Pla General haurà de superar ara els tràmits d'exposició pública, aprovació provisional i aprovació definitiva, aquesta última a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Plànol de la proposta a l'àmbit Lepant-Churruca i alçat a l'àmbit del Rengle