Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La primera versió del parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró s'inaugura a Vallveric

Escoltar

La primera versió del parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró s'inaugura a Vallveric

Empresa especialitzada en el desenvolupament, edició i comercialització de sistemes experts i eines de gestió empresarial i organitzacional per a PIMES i institucions.


A part de les esmentades empreses, el TecnoCampusMataró v1.0 acull també les seus de la Fundació Tecnocampus i de la Fundació TicSalut.

La Fundació Tecnocampus és la impulsora de la creació del parc tecnològic TecnoCampusMataró i l'encarregada de fomentar les sinèrgies necessàries perquè hi conflueixin empresa, universitat i recerca.

En el marc del TCM v1.0, la Fundació treballa per a l'establiment d'un entorn real de desenvolupament empresarial, amb la prestació de serveis especialitzats (com la cerca de finançament per activitats de R+D o la participació en xarxes nacionals i internacionals) i la facilitació de l'intercanvi i la cooperació entre els residents.

En aquesta línia, des de Tecnocampus es gestionen els espais d'ús compartit de l'edifici, posant

a la disposició dels residents l'ús de quatre sales de reunions i un espai de restauració.

La Fundació TicSalut, constituïda l'any 2006 i promoguda per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus, té com a missió impulsar la recerca i l'ús de les TIC aplicades a l'àmbit de la salut. L'objectiu és establir una xarxa on entitats, professionals i institucions del sector puguin desenvolupar aplicacions tecnològiques capdavanteres, com la recepta electrònica o la història clínica compartida.


L'edifici empresarial de Vallveric


L'edifici empresarial de Vallveric, fet per PUMSA, té una superfície total construïda de 8.205 m2, i es distribueix en dues plantes subterrànies, planta baixa i dos pisos. Ocupa una parcel.la de 4.792 m2 del polígon industrial i residencial de Vallveric.

A més de les 14 oficines de TecnoCampusMataró v.1.0 allotja 9 naus industrials, tant de venda com de lloguer, que es destinen a reallotjar quatre empreses afectades per diferents planejaments urbanístics de Mataró. L'edifici també té diferents espais comunitaris que donen servei a les empreses i un aparcament amb un total de 47 places de lloguer, i que ocupa les dues plantes subterrànies. Entre els materials constructius destaca la combinació de vidre i acer a la seva façana i arquitectònicament està fet complint tots els requisits que marca la llei de supressió de barreres arquitectòniques i les normatives vigents de prevenció d'incendis. Les obres d'adequació dels interiors del TecnoCampusMataró v.1.0 han estat realitzades per les empreses

Construcciones Escudero SCP i Electrificaciones y Fluidos Matas SA per encàrrec de PUMSA, que ha invertit 1 milió d'euros. Les feines han consistit en la creació de les divisions internes, els revestiments de les parets i el terra, la col·locació d'un cel ras i aïllant tèrmic a les finestres.

També s'han condicionat les sales de reunions, la zona de restauració i els lavabos i s'ha col·locat un ascensor de vidre panoràmic. Pel que fa al condicionament interior de les oficines, aquest ha consistit en la instal·lació elèctrica, l'enllumenat i la climatització de l'edifici. A més, s'ha instal·lat un sistema de telecomunicacions complet, que inclou punts d'accés wi-fi a Internet.


Edifici i entorn sostenible amb instal·lació de plaques fotovoltàiques

El Consell d'Administració de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), reunit el passat 27 de novembre, va adjudicar a l'empresa Eco-Energies Maresme, SL, les obres per a la col·locació d'una estació fotovoltaica a la coberta de l'edifici de Vallveric que acull la versió 1.0 de TecnoCampusMataró.


Les plaques solars poden obtenir una producció anual estimada de 80.000 KWh. Aquesta producció elèctrica seria superior al consum anual d'energia de les empreses que ocupen les 14 oficines de l'immoble per a usos empresarials de Vallveric, de manera que la seva activitat equilibraria les emissions de CO2 a l'atmosfera per consum elèctric.

La instal·lació està dotada de 374 mòduls fotovoltaics, amb una potència de 170 Wp per mòdul, situats a la part més alta de l'edifici d'oficines de Vallveric.

Està previst que les obres comencin a l'abril de 2008, i finalitzaran en un període màxim de 4 mesos. El pressupost d'execució és de 347.748 €, IVA no inclòs. PUMSA finançarà i explotarà el 50% de l'estació fotovoltaica (173.874 €, IVA no inclòs), mentre que una de les empreses copropietàries de l'edifici, Elecma SA, finançarà i explotarà l'altre 50%.
Aquesta companyia s'ubicarà al mateix edifici empresarial de Vallveric, fet que millorarà el futur manteniment de les plaques solars.


Un polígon industrial sostenible


El projecte d'urbanització del sector de Vallveric, que ha dut a terme PUMSA entre els anys 2001 i 2004, ha comprés diferents actuacions com el desballestament de torres d'alta tensió, el soterrament de les línies elèctriques, la instal·lació d'una estació fotovoltaica, el condicionament de la zona verda amb una replantada d'arbres i la reurbanització del sector amb la creació de nous vials.El sector de Vallveric està situat al nord-est de Mataró sobre l'autopista C-32, entre la carretera de Valldeix i la carretera de Mata, i ocupa una superfície de 199.597 m2. El sector està dividit en 60 parcel·les, 41 de les quals són per a ús residencial i 19 per a ús industrial.


Les obres d'urbanització del sector van començar la primavera de 2001 promogudes per PUMSA. Els treballs es van adjudicar a l'empresa UTE Ferrovial-Agroman. La inversió total de la urbanització del sector de Vallveric ha estat de 12 milions d'euros, i ha estat assumida per tots els propietaris del sector.


Al llarg de 2002, l'empresa elèctrica Fecsa-Endesa, a través d'un conveni de col·laboració amb PUMSA, va desballestar tres torres d'alta tensió situades a Vallveric, el que va suposar una reducció important de l'impacte visual de les instal·lacions elèctriques en aquest sector, així com un increment de la seguretat a la zona. Els treballs previs van consistir en el soterrament de tres trams de línies elèctriques (2,5 Km. de cable) que alimentaven el sector de Vallveric.

El parc de Vallveric compta amb una estació fotovoltaica des de l'any 2003, que produeix el 50% de l'energia que consumeix l'enllumenat públic del sector. Es tracta d'unes plaques solars fotovoltaiques col·locades sobre tres pèrgoles que formen part del mobiliari urbà del parc de Vallveric. Les plaques estan connectades a la xarxa de distribució d'energia elèctrica de l'empresa Fecsa-Endesa. D'altra banda, PUMSA va dur a terme la replantada de gran part dels arbres que ja existien al sector abans de les obres d'urbanització.


TecnoCampusMataró al Rengle


El Consell d'Administració de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), reunit el passat 27 de novembre, va adjudicar la construcció de l'estructura de la totalitat dels edificis que conformen el parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró (TCM) al sector del Rengle.


En concret s'ha adjudicat, per un import total de 14 milions d€euros, l'estructura de l'edifici del Coneixement (universitats i aparcament públic) i el conjunt d'immobles dels Serveis a la Innovació (Incubadora, Centre R+D+i, Edifici d'Innovació i Centre de Congressos i Reunions). Aquests edificis són tots els que formen TecnoCampusMataró.

Les obres començaran el gener de 2008 amb les feines de moviments de terres pròpies de l'estructura i amb la creació dels fonaments dels immobles, que donaran pas a la construcció de l'estructura dels edificis.
Edifici del coneixement


Aquest singular immoble allotjarà l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) i l'Escola Universitària del Maresme (EUM) en una superfície de 12.400 m2. Els centres universitaris compartiran un mateix espai per oferir un nou campus universitari que combinarà titulacions ens els àmbits de les TIC, Empresa, Turisme i Mitjans Audiovisuals.


A la planta semisoterrani de l'edifici es situen els serveis complementaris del parc tecnològic, (restaurants i comerços, principalment) que disposen de 2.500 m2 de superfície. L'immoble es completa amb un aparcament soterrani i semisoterrani de 13.900 m2, amb capacitat per a 464 places.


Fomento de Construcciones y Contratas, SA serà l'empresa encarregada d'aixecar l'estructura de l'edifici del Coneixement. El pressupost d'adjudicació de les obres és de 8.206.333 €, IVA inclòs, i es faran en un termini de 14 mesos.


Serveis a la Innovació


Pel que fa al conjunt d'edificis dels Serveis a la Innovació, es tracta de dos immobles en forma de cub que es situaran a la cara Nord del parc tecnològic, davant la carretera de Barcelona. Entre els dos immobles bessons, s'oferirà allotjament a prop de 75 empreses TIC.

Un dels edificis, de 7.000 m2, acollirà la Incubadora i el Centre R+D+i. L'objectiu de la Incubadora és permetre la creació, creixement i consolidació de noves empreses innovadores per a Mataró, des de la generació de la idea de negoci fins que poden independitzar-se en un termini de tres anys.


Pel que fa al Centre R+D+i, és l'espai per a la innovació i la tecnificació destinat a incrementar la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació. Permetrà la creació de nous productes i serveis, i els empresaris, emprenedors i treballadors de Mataró podran posar-se al dia tecnològicament en un espai dotat de laboratori i aules de formació amb gran capacitat.


L'altre edifici, també de 7.000 m2, allotjarà empreses relacionades amb la Incubadora, la recerca i la innovació, l'activitat de les quals estigui relacionada amb un ús intensiu del coneixement. La planta baixa de l'immoble es reserva per al Centre de Congressos i Reunions, un espai complementari per a les empreses allotjades als edificis dels Serveis a la Innovació.


La construcció de l'estructura dels dos edificis cúbics s'ha adjudicat a l'empresa Aldesa Construcciones, SA, amb un pressupost de 5.792.062 €, IVA inclòs. Les obres tenen un termini d'execució d'11 mesos.


La primera pedra, al febrer de 2007


El 23 de febrer de 2007 es va col·locar la primera pedra del parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró. Les feines que s'han fet fins ara han consistit en el moviment de terres per a preparar els terrenys de cara a la construcció dels edificis que conformen el parc tecnològic i de la innovació.


La finalitat de TCM és crear un entorn capaç d'accelerar els processos d'innovació mitjançant la transferència i la difusió de tecnologia que permeti l'increment de la competitivitat, la creació de noves empreses en sectors emergents i la millora de la capacitació professional dels treballadors i les treballadores.
El nou espai permetrà la instal·lació de 75 empreses de base tecnològica, la generació de més de 20 noves empreses cada any i la creació o consolidació de 2.000 llocs de treball (3,4% de la població activa de Mataró). A nivell universitari, al parc TecnoCampusMataró s'oferiran titulacions en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), audiovisuals, turisme i empresarials, i es graduaran més de 200 estudiants anualment. A més, permetrà l'ampliació de l'oferta de formació contínua de postgrau. La repercussió del parc sobre el PIB municipal es traduirà en un increment d'entre el 4 i el 4,5%.