Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament entrega 90 mil euros a la Parròquia de Santa Maria per restaurar el sostre de la nau central de la basílica

Escoltar

L'Ajuntament entrega 90 mil euros a la Parròquia de Santa Maria per restaurar el sostre de la nau central de la basílica

L'alcalde, Joan Antoni Baron, el president del Patronat Municipal de Cultura (PMC), Sergi Penedès, i el rector de la Parròquia de Santa Maria de Mataró, Mn. Joan Barat, han signat avui un conveni de col·laboració pels treballs de restauració de la Basílica de Santa Maria. El conveni estableix que l'Ajuntament i el PMC atorgaran 90.000 € a la Parròquia de Santa Maria per realitzar els treballs de tractament de la fusteria de sota coberta de la nau central de la basílica.

Antecedents

La Basílica de Santa Maria, un dels edificis més insignes del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Mataró, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (1998) necessita des de fa anys diverses intervencions per restaurar-ne els elements més notables i destacats, que s'han anat degradant amb el pas dels anys. A aquest efecte, l'any 2001, la mateixa parròquia de Santa Maria va endegar la campanya "Mataró restaura Santa Maria" i va encarregar-ne un Pla director de restauració de la Basílica del qual ja s'han executat algunes fases.

L'Ajuntament, per la importància patrimonial d'aquest immoble, ha donat suport de diferents formes a la campanya endegada, comprometent-se a treballar per assolir els objectius previstos i el seu finançament. El Ple de setembre de 2005 va aprovar una proposta de resolució sobre aquest tema.

En aquest sentit, l'Ajuntament va acceptar l'any 2006 la petició de la parròquia i de l'equip redactor del Pla director de restauració la confecció del Projecte bàsic i d'execució, i estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró (fases 4a i 5a del Pla director de restauració), encàrrec que va tramitar assumir el Patronat Municipal de Cultura mitjançant una subvenció rebuda de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. El concurs el va guanyar l'equip format per Agàpit Borràs, arquitecte, Joan Valls, arquitecte tècnic i Manuel Salicrú, tècnic assessor, treballs que van lliurar al PMC el juny de 2007. Poc després, es van fer les excavacions arqueològiques a l'interior del temple, també gestionades des del PMC mitjançant concurs públic que va guanyar l'empresa Atics SL.

En aquesta mateixa línia d'actuacions, a finals d'agost de 2007, Caixa Terrassa va concedir al PMC una subvenció per finançar una part del Projecte de rehabilitació de Santa Maria per un import de 50.000 €.

Ajut per a la sota coberta de la nau central

Així, el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el PMC i la Parròquia de Santa Maria estableix que el PMC atorgarà aquests 50.000 € (de la Caixa de Terrassa) a la parròquia per tal de realitzar els treballs de tractament de la fusteria de sota coberta de la nau central de la Basílica de Santa Maria (fases 4a i 5a del Pla director de restauració) i l'Ajuntament es compromet a participar-hi amb 40.000 €. La sota coberta de la nau central està malmesa a causa dels tèrmits.

El text també acorda que els treballs es realitzaran entre 2007 i 2008 i que no podran tenir una durada superior a 6 mesos.

El conveni estarà vigent fins al 30 de juny de 2008.

Conveni amb el Museu Arxiu de Santa Maria

El passat dimarts 4 de desembre el president del PMC, Sergi Penedès, i el president-director del Museu Arxiu de Santa Maria-Centre d'Estudis Locals de Mataró, Manuel Salicrú, van signar un conveni de col·laboració per a la renovació i millora de les instal·lacions museístiques d'aquesta institució.

Per tal d'efectuar les reformes a les seccions del Museu Arxiu hi ha prevista l'aportació econòmica, per part del Patronat Municipal de Cultura, de 180.000 €, destinats a la intervenció museogràfica al Conjunt dels Dolors de la Basílica de Santa Maria i a la rehabilitació de la Sala de Síntesi i les Seccions del Roser i Les Santes.

Aquest conveni també s'emmarca dins el Pla director de restauració i rehabilitació de la Basílica de Santa Maria de Mataró.Mossèn Barat, l'alcalde i el president del Patronat Municipal de Cultura en un moment de la signatura.