Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament finalitza les obres de millora de l'espai públic de 4 carrers del Palau

Escoltar

L'Ajuntament finalitza les obres de millora de l'espai públic de 4 carrers del Palau

El Servei de Manteniment de l'Ajuntament ha finalitzat les obres de millora de l'espai públic dels carrers dels Bombers Madern i Clariana, del Lapidario, del Germà Francisco i del carrer de las Siete Partidas, que van començar a mitjan març. L'alcalde, Joan Antoni Baron, té previst presidir aquesta tarda una visita oficial als carrers amb motiu de l'acabament dels treballs.

L'objectiu dels treballs ha estat reordenar el conjunt de carrers assignant a la circulació rodada l'espai necessari, i ordenant les circulacions i espais d'aparcament. El projecte ha permès alliberar superfície per als vianants i millorar l'accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques.

Les actuacions desenvolupades són les següents:

- Elevació de totes les cruïlles a l'alçada de la vorera, per tal de fer evident per als conductors que s'entra en una zona de velocitat limitada a 30 km/h.

- Reposició del paviment asfàltic dels carrers dels Bombers Madern i Clariana, del Lapidario, del Germà Francisco, i de dos trams del carrer de Las Siete Partidas, entre la ronda de Miguel de Cervantes i el carrer del Lapidario, i entre el carrer dels Bombers Madern i Clariana i la carretera de Mata.

- Construcció d'un pas elevat entre el parc del Palau i la plaça de Tirant lo Blanc.

- Reurbanització de la vorera est del carrer del Lapidario, entre el carrer de Las Siete Partidas i la ronda d'Alfons X El Savi. S'ha guanyat espai per als vianants i s'ha reorganitzat l'aparcament, deixant un tram en bateria i un altre en cordó. També s'hi han plantat 4 arbres nous.

- Reurbanització del passatge del Mercat Petit, que ha quedat pavimentat a un sol nivell amb llambordí de pedra artificial.

L'empresa Construcciones PAI ha executat els treballs, per un import d'adjudicació de 354.446 euros.

Aquests treballs han estat la continuació de les obres de millora del Palau que l'Ajuntament va iniciar al 2006, amb l'adequació dels carrers de Ramon Menéndez Pidal, Sor Lucil·la, Rafael Carreras i dels Germans Castanyer. També s'ha dut a terme la renovació de l'enllumenat de diferents vials del Palau.

D'altra banda, està previst que la societat municipal GINTRA comenci aquesta tardor les obres d'un aparcament soterrat al parc del Palau, que inclouran la posterior reurbanització de la zona verda.