Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament finalitza les obres d'urbanització del carrer de Terrassa

Escoltar

L'Ajuntament finalitza les obres d'urbanització del carrer de Terrassa

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui el carrer de Terrassa amb motiu de l'acabament de les obres d'urbanització que s'han fet en el vial.

Nova urbanització del carrer de Terrassa

La reurbanització del carrer de Terrassa va començar el passat octubre i forma part d'un projecte que ha inclòs també la nova urbanització dels entorns dels pavellons poliesportius municipals de Cirera i de Teresa Maria Roca. Aquests espais públics que donen accés als equipaments esportius han rebut el nom de plaça del Voluntariat i plaça de Cristina Kaufmann.

La superfície total de carrer que s'ha urbanitzat és de 2.025m2. La calçada s'ha pavimentat amb aglomerat asfàltic en calent, l'aparcament amb llamborda i les voreres amb peces de formigó.

A la cruïlla del carrer de Terrassa amb l'avinguda del Velòdrom hi ha un pas elevat per al trànsit rodat. En aquesta mateixa cruïlla, plaça de Cristina Kaufmann, s'ha construït l'accés al camp de futbol-7, equipament que queda situat al costat del poliesportiu Teresa Maria Roca i al qual s'hi accedeix mitjançant una rampa i una escala.

Els treballs han renovat la xarxa de clavegueram i la xarxa d'abastament d'aigua potable per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA), i també l'eliminació dels encreuaments aeris de les línies elèctriques i de telèfon, que queden soterrades.

Pel que fa a l'enllumenat públic, s'han substituït els punts de llum existents, que estaven col·locats a les façanes al llarg del carrer de Terrassa. El nou enllumenat consisteix en columnes a les quals s'hi ha instal·lat làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que milloren el rendiment econòmic i energètic.

S'han col·locat bancs, així com papereres i un aparcament per a bicicletes situat l'avinguda del Corregiment.

Pel que fa a l'arbrat viari, s'han plantat lledoners a l'avinguda del Corregiment i al carrer de Terrassa i s'ha col·locat una palmera a la plataforma d'accés al pavelló existent. La palmera es va trasplantar del carrer de Terrassa.

Les obres les ha executat l'empresa Construcciones Juanes, SA, amb un pressupost de 483.288 € que inclou la urbanització del carrer i de les dues places.

Aparcament al carrer de Terrassa

En aquest mateix entorn, en aquests moments s'està treballant en l'aparcament per a residents que se situa al carrer de Terrassa, entre les avingudes del Corregiment de Mataró i del Velòdrom, i té una superfície de 1.705 m2. Es tracta d'un edifici rectangular de 52,80 m de longitud i 32,30 m d'amplada, d'una sola planta i amb un total de 82 places, dues d'elles adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. A la seva coberta s'instal·larà un camp de futbol-7.

Una de les principals peculiaritats de l'aparcament és que l'interior de l'edifici es distribueix en dos espais diàfans separats per una línia de pilars centrals, cosa que permet la creació de dues fileres d'aparcaments sense obstacles amb un passadís central de maniobra i circulació de 5,50 m d'amplada.

L'accés a l'aparcament, tant per part dels vehicles com per part dels vianants, es fa a peu de carrer. Els vehicles tindran dos accessos €un d'entrada i un de sortida-, pel carrer de Terrassa, i els vianants accediran per dues portes independents situades en aquest mateix carrer.

L'empresa adjudicatària de les obres és la UTE Áridos Serrano SL & Stachys SA. El pressupost d'execució estrictament de l'obra és d'1.059.339 d'euros. Per definir la inversió total caldrà sumar-li altres despeses un cop finalitzades les obres, com el cost dels projectes.

Està previst que les obres de l'aparcament, que van començar al gener de 2007, finalitzin el proper mes de setembre Un cop finalitzades es començarà la comercialització de les places d'aparcament per als residents que tindran uns preus màxims de 18.000 € més IVA les places de concessió a 50 anys i 90 € més IVA les places de lloguer.

Camp de futbol

Gintra ha habilitat la coberta de l'aparcament, aprofitant els desnivells del terreny, perquè l'Ajuntament pugui construir el camp de futbol-7, de 50 x 35 metres, que té previst per a aquest espai i formarà part dels diferents equipaments esportius del sector. El camp de futbol substituirà al que hi havia abans de l'inici de les obres del nou poliesportiu Teresa Maria Roca, i que ara està instal·lat de forma provisional al solar comprès entre l'avinguda del Corregiment de Mataró, el pati de l'escola pública de Cirera i el Torrent de La Pólvora.