Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament pel 2008 puja més de 125 milions d'euros

Escoltar

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament pel 2008 puja més de 125 milions d'euros

El govern municipal ha presentat avui en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals l'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament i ordenances fiscals per a l'any 2008 i el Programa d'Actuació Municipal per l'any que ve.

Aquests documents són la base del procés de participació ciutadanaque s'enceta avui mateix, amb la celebració d'un Consell de ciutat obert als membres dels consells de participació de l'anterior mandat i amb l'Audiència Pública que tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre al Centre Cívic del Pla d'en Boet. Un cop valorades les aportacions de la ciutadania, que enguany es pot expressar també a través d'un bloc, està previst que l'aprovació inicial es porti al Ple del 30 d'octubre i la definitiva, després del període formal d'al·legacions, el 20 desembre.

El Programa d'Actuació Municipal 2008

L'avantprojecte estableix 42 objectius i un total de 457 accions, agrupats en els tres eixos del pacte de govern, que són: la ciutat pensada per les persones, territori i desenvolupament econòmic i l'Ajuntament al servei de les persones. Entre totes les accions, la desena més destacable són:

LA CIUTAT PENSADA PER LES PERSONES

  1. El Pla local d'Habitatge: acabament dels 35 habitatges del carrer de Carlemany i del carrer de Teià, continuació i inici de 233 habitatges (159 de lloguer) als carrers Núñez de Balboa, Meléndez, Rierot, Churruca, Passeig de la Marina, Floridablanca, Pacheco, Gibraltar, Teià, Almeria, Alella, Alarcón, Sant Simó, Camí Ral i Ronda Prim; continuació dels 15 habitatges de lloguer, a acabar el 2010 al carrer de Madoz; inici de 32 habitatges de permuta lloguer al Camí Ral i a la ronda Prim per acabar el 2009; i adquisició de 25 habitatges usats en barris consolidats per a col·lectius específics.
  2. La seguretat i la mobilitat: disposició de 8 policies més, impuls al model de prevenció, redefinició de la xarxa de transport públic urbà de viatgers i convocatòria d'un nou concurs per a la concessió del Mataró Bus. També està previst l'aprovació del Pla de Civisme 2008-11.
  3. El benestar social i la integració: consolidació de l'Agència d'Atenció a la Gent Gran i a les persones amb dependències (Llei de dependències); consolidació de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència; millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat; i la reedició del Pacte i el Pla de Nova Ciutadania..
  4. L'educació: construcció dels nous equipaments educatius perquè estiguin enllestits pel curs 2009-2010: CEIP Montserrat Solà, CEIP Maria Mercè Marçal, Escola Bressol a Figuera Major i nou equipament formatiu al carrer de les Tres Roques de Cerdanyola. A més, s'ampliaran les activitats del Pla d'entorn amb música i teatre per a tots els CEIP.
  5. Els equipaments culturals: posada en funcionament de la Nau Gaudí, redacció del projecte de rehabilitació de l'Escorxador per a la nova Biblioteca, inici de les obres de rehabilitació de Can Marfà per al Museu de la Ciutat, de la nau de Can Gassol per al centre de creació d'arts escèniques, i de la rehabilitació de la nau Cabot i Barba com a seu de suport a entitats.
  6. Els equipaments esportius: posada en funcionament de l'ampliació de l'Estadi Municipal d€Atletisme, del camp de futbol 7 de Cirerar, i execució de les obres del camp d'hoquei herba als Turons i de la nova pista de la Llàntia, que estarà en funcionament el 2009.

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

  1. L'urbanisme sostenible: posada en marxa dels plans d'acció integral als barris Nord-Est i Sud-Oest; posada en valor del sector de les Cinc Sènies i construcció del parc urbà de Rocafonda, que entrarà en funcionament el 2009.
  2. Pla local d'aparcaments: acabament de 780 places iniciades als carrers de Carlemany, Ronda Rafael Estrany, La Llàntia, l'avinguda Jaume Recoder, el Camí Ral-carrer de l'Hospital i la plaça del Parc del Palau; construcció de 777 places al Rengle (sota Tecnocampus i l'equipament terciari); inici de 1.318 places al passatge del Verdet, la ronda Barceló, l'avinguda Maresme, el carrer Lepanto-Churruca, el parc Rafael Alberti i el poliesportiu del carrer d'Euskadi; redacció de l'avantprojecte per a 466 places a la carretera de Cirera-Carrer Muntanya i als entorns de La Riera-La Presó; i inici de l'estudi de viabilitat dels aparcaments de la plaça Francesc Flos, carrer Biada, carrer Maragall, sector del Sorrall, sector Porta Laietana, passeig Ramon Berenguer III, plaça Pintor Cusachs, plaça Canyamars, passeig de la Marina i aparcament de dissuassió a l'est.
  3. Visió estratègica i desenvolupament econòmic per la promoció de la ciutat: execució de les obres de TecnoCampusMataró, creació de l'Agència de promoció de ciutat i inici de les obres de reforma del mercat de la plaça de Cuba.

L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

  1. L'Ajuntament al servei de les persones: renovació del web municipal mataro.cat; redefinició del model d'atenció ciutadana; i les emissions regulars del canal públic de TDT Maresme Digital Televisió.

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a l'any que ve es presenta equilibrat quant a despeses i ingressos i puja 125.192.746,88 euros, un 11,24% més elevat que el de l'any 2007. Els organismes autònoms i empreses municipals estan en procés d'elaborar els seus pressupostos, que se sumaran a aquest i constituiran el pressupost consolidat que anirà a l'aprovació provisional del ple.

El pressupost d'ingressos corrents és del 7,58% malgrat que la pressió fiscal només augmenta un 2,7 % de mitjans. La major xifra d'ingressos s'obtindrà per l'increment de les subvencions rebudes d'altres administracions, l'increment vegetatiu dels padrons fiscals pel creixement de la ciutat i les tasques de revisió del mateix que es duen a terme.

Entre les dades més rellevants del pressupost de despeses hi ha que la despesa corrent puja un 9,11%, de la qual destaca el que es destinarà a seguretat ciutadana (9,9 milions d'€), a ensenyament (15,5 milions d'€) i a acció social (4,9 milions d'€). L'increment del capítol 1 de les despeses té el seu origen bàsicament en les obligacions derivades de la Llei de dependències i el pla de desenvolupament professional de la Policia Local (i el Pla Estratègic) i, entre d'altres, als increments previstos per la Llei general pressupostària.

Les inversions per al 2008

El pressupost d'inversió de l'Ajuntament, sense tenir en compte les empreses municipals i els organismes autònoms, puja a 26.248.433 euros, augmentant en un  18,88%  respecte al 2007. Destaquen les inversions en els nous equipaments esportius, culturals, educatius i socials, que pujaran un total de 14.515.487,50 euros.

El finançament de les inversions es realitza a través de l'endeutament (47,6%), de subvencions (40,3%), de l'alienació (11,5%%) i de l'estalvi de l'Ajuntament (0.6%).

Les ordenances fiscals

L'increment mitjà de la pressió fiscal és del 2,7%, fet que la situa al mateix nivell que la inflació prevista. Entre els objectius de les ordenances fiscals, que regulen impostos, taxes i els preus públics, hi ha el de millorar el tractament fiscal de les transmissions per herència de locals de negoci, bonificar l'ocupació de qualitat (IAE), millorar el grau de cofinançament d'alguns serveis públics i repercutir en les tarifes dels serveis les millores que es fan.

Entre els impostos, els canvis més destacats són: es bonificarà fins a un 95% les transmissions de locals a ascendents, desencendents o conjugues, s'incrementa un 20% el cost de l'impost de construccions pel que fa a sol·licituds d'enderrocs, i s'aplicarà una bonificació de fins al 25% per creació d'ocupació quan la contractació sigui indefinida.

Pel que fa a les taxes, la majoria pugen un 2,7 %, però n'hi ha variacions que surten de la mitjana: així per exemple, s'incrementa un 7% la taxa de la retirada de vehicles (passa a ser de 93,95 euros) i la taxa de la brossa comercial i domiciliària (que passa a ser de 96,5euros) i s'incrementen les taxes de conservació de cementiris en un 5%, a més d'introduir-se les concessions de lloguers a 5 i a 3 anys.

Finalment, pel que fa als preus públics, també s'incrementen un 2,7% de mitjana, a excepció de les tarifes per entrades al teatre, que pujaran entre un 10 i un 40%, i baixen entre un 32 i un 64% els preus per manteniment de les franges de protecció contra incendis.