Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Oficina de Turisme de Mataró s'adhereix a la Xarxa d'Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Escoltar

L'Oficina de Turisme de Mataró s'adhereix a la Xarxa d'Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya

L'Oficina de Turisme de Mataró, ubicada a l'Ajuntament, passa a formar part de la Xarxa d'Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Per adherir-se a aquesta xarxa, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), ha hagut de garantir una sèrie de requisits en la qualitat dels serveis prestats a l'oficina en aspectes com l'accessibilitat a l'establiment, les característiques dels espais destinats a aquest servei d'informació, garantir períodes mínims d'obertura i oferir informació turística en un mínim de 2 llengües estrangeres a banda de les 2 llengües oficials a Catalunya.

L'oficina podrà donar nous serveis als usuaris

L'oficina de turisme exhibirà una placa d'identificació lliurada pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. El fet de formar part de la xarxa d'oficines de la Generalitat habilita a les oficines de turisme a incorporar, si ho valoren oportú, tot un conjunt de serveis a més dels que ja ofereixen habitualment. En aquest sentit, l'Oficina de Turisme de Mataró, podrà decidir si incorpora als serveis que ja dóna des de la seva posada en marxa com informació turística al visitant, distribució de material informatiu relatiu a l'oferta turística de la ciutat o realització d'activitats de promoció, els següents serveis:

  • Informar els turistes en temes referents als seus drets i també sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. En aquest sentit els turistes podran adreçar a l'oficina les seves queixes i reclamacions.

  • Realitzar reserves d'allotjament en establiments turístics de la comarca. Aquestes reserves serien exclusivament per a la primera nit d'estada. Caldrà que l'usuari faci la petició personalment a l'oficina.

  • Venda de serveis turístics, que prèviament s'hauran de contractar amb una agència de viatges majorista-detallista, que tingui un establiment obert a la comarca amb una antiguitat mínima de 5 anys, mitjançant la creació d'un punt de venda d'aquesta agència en el local de l'oficina de turisme, de conformitat amb el que preveu la normativa que regula les agències de viatge.


Pel fet d'adherir-se a la xarxa, l'oficina podrà beneficiar-se'n també d'alguns avantatges com:

disposar de material, publicacions i estudis que editi el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa; estar inclosa en el Servei d'Informació Turística per Videotext i Turistext; optar a subvencions del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa; rebre assessorament en la gestió de la informació i promoció dels producte turístic locals; figurar a les guies turístiques que editi el departament i figurar a la Secció d'Oficines de Turisme del Registre d'empreses i activitats turístiques de la Direcció General de Turisme.

181 oficines integren la xarxa

Aquesta xarxa es va crear l'any 1994 amb la finalitat de potenciar la imatge turística de Catalunya, regular uns serveis mínims de les oficines i punts d'informació i regular unes activitats homogeneïtzades de prestació de serveis i d'acollida als visitants a totes les oficines de turisme existents a Catalunya. Amb la incorporació de Mataró són 181 les oficines de turisme catalanes que formen part d'aquesta xarxa.