Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor crea un nou servei d'assessorament sobre temes financers

Escoltar

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor crea un nou servei d'assessorament sobre temes financers

Avui, 15 de març, Dia mundial del consumidor l'Ajuntament, a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), posa a disposició dels consumidors un nou servei d'atenció, informació i assessorament especialitzat en temes relacionats amb serveis i contractes amb empreses financeres (bancs, caixes, serveis financers i assegurances).

Aquesta nova prestació, que s'ha acordat amb l'associació de consumidors especialista en el sector: l'ADICAE (Associació de Consumidors i Usuaris de Bancs, Caixes i Productes Financers), s'ha posat en funcionament atès que es vol estar atent als serveis que afecten als esforços econòmics i de seguretat dels ciutadans, i més tenint en compte que últimament han sorgit molts casos de frau en aquest àmbit i que cada vegada més hi ha empreses que fan ofertes econòmiques d'inversions en les quals moltes persones arrisquen part del seu futur econòmic o de vellesa.

Les consultes es començaran a atendre presencialment a partir del 29 de març, i serà en dijous alterns a hores prèviament concretades, de 17 a 20 h (carrer de Cuba, 47).

Balanç 2006 de l'OMIC

L'OMIC té com objectius atendre, orientar i informar al ciutadà en temes de consum. A més de mediar i gestionar les queixes i reclamacions que puguin sorgir en la compra d'un bé o prestació de servei. Tramita les denúncies i sol·licituds arbitrals, inspecciona l'incompliment normatiu dels establiments, proposa campanyes d'inspecció i forma sobre com s'ha de consumir.

El 2006 el servei va atendre 1.930 ciutadans que van generar un total de 5.314 consultes. El 2005 van ser 2.071 usuaris que van esdevenir en 5.184 consultes.

Del total de ciutadans atesos el 2006, 616 van sol·licitar informació i 1.314 van fer una queixa o reclamació. I els casos es van resoldre de la següent manera: 249 amb informació i assessorament; 11 es va haver de fer una inspecció; 1.485 van necessitar funcions mediadores: 64 es van trametre a la Generalitat; 18 es van trametre a la Junta Arbitral i 103 no van tenir una resolució positiva.

Pel que fa a les inspeccions, es va fer la segona part de la inspecció dels tallers d'automòbils a 85 establiments, i 44 durant la campanya de joguines i a establiments "d'un euro".

Quant als tallers d'educació per al consum, el novembre i desembre van participar-hi 16 escoles i 702 alumnes als quals se'ls hi van fer 28 sessions. L'objectiu d'aquests tallers és que els joves analitzin la seva actuació com a consumidors, adquireixin criteris consumeristes i els seus drets i deures, s'adonin de la influència de la publicitat i desenvolupin el respecte al medi ambient i la solidaritat en els actes de consum.

En el 2006 es van adherir a la Junta Arbitral de Consum 157 empreses. Així, en aquests moments hi ha 880 empreses adherides, 11 associacions empresarials i 5 associacions de consumidors.

El balanç indica que s'han fet 58 sol·licituds d'arbitratges en el 2006, de les quals no s'han admès 31 perquè l'establiment no formava part de la Junta Arbitral; 15 s'han resolt a través de la mediació; 12 resoltes per laude.

La Junta Arbitral de Consum es va crear el novembre de 1999 i ofereix tant als compradors (consumidors i usuaris), com als venedors i prestadors de serveis, una via de resolució de conflictes de forma ràpida en les seves relacions comercials, atès que es tramita amb poc temps, de forma eficaç, ja que les parts no han de recórrer a la via judicial ordinària, econòmica, ja que és gratuïta, i executiva, perquè les resolucions són de compliment obligat per al comprador o per al venedor.

La Junta Arbitral Municipal de Consum de Mataró és una de les juntes arbitrals que composen el Sistema Arbitral de Consum.

Dia mundial del consumidor

El Dia mundial del consumidor es va instaurar el 1962 quan l'aleshores president nord-americà John F. Kennedy en un missatge especial al Congrés dels EUA va anunciar la proclamació de la Carta dels drets del consumidor.

L'any passat per celebrar el Dia mundial del consumidor es van presentar els resultats de l'estudi d'hàbits de consum de les llars de Mataró.