Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró proposa disposar d'un aparcament d'autocaravanes

Escoltar

Mataró proposa disposar d'un aparcament d'autocaravanes

La proposta de resolució presentada pel PPC, en el Ple del 13 de desembre, per a la construcció d'un aparcament d'autocaravanes, es va aprovar per unanimitat.

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"En els últims mesos i emmarcades en el Pla pel Desenvolupament Econòmic i Social s'han dut diverses accions destinades a promocionar la ciutat i fer de Mataró un referent turístic.

En aquest sentit i per intentar atraure el màxim número de visitants possible a la nostra ciutat, el Grup Popular ha presentat diverses iniciatives relacionades no solament amb els atractius paisatgístics que pot oferir Mataró, com ara la platja, sinó proposant la celebració d'esdeveniments relacionats amb el món de l'esport, l'art o l'espectacle.

Seguint amb aquesta línia i tenint en compte el perfil de turisme que desitgem per la ciutat des del nostre Grup Municipal creiem que seria molt positiu la construcció d'un aparcament d'autocaravanes donat que la majoria de gent que té o lloga una autocaravana per estiuejar ho fa en família.

L'aparcament de titularitat pública hauria de disposar de tots els serveis com ara enllumenat, recollida selectiva de residus, un dispositiu de descàrrega de WC químic i plataforma general de descàrregues.

S'hauria de buscar tot treballant conjuntament amb les associacions d'autocaravanes de la ciutat el lloc més adient perquè l'accés fos còmode i en cap cas generés problemes de convivència entre els usuaris de l'aparcament i els veïns.

El preu seria fixat per l' Ajuntament tal i com es fa amb altres preus públics tot oferint una tarifa més econòmica que els aparcaments privats.

Per tot l' exposat, el Grup Municipal del PPC proposa al Ple l'aprovació dels següents

ACORDS

1. El Govern Municipal estudiarà la possibilitat de construir un aparcament per autocaravanes en algun espai habilitat a tal efecte a la ciutat.

2. El projecte de construcció serà tractat conjuntament amb les associacions d'autocaravanes i clubs de càmping existents a la ciutat."