Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA inicia la urbanització dels entorns del Cafè de Mar

Escoltar

PUMSA inicia la urbanització dels entorns del Cafè de Mar

La societat municipal PUMSA comença aquesta setmana les obres d'urbanització corresponents al Pla Especial de Reforma Interior (PERI) Cafè de Mar i entorns. El projecte preveu la remodelació de l'espai públic situat entre l'avinguda del Maresme i els carrers de Jaume Balmes, Sant Agustí i Damià Campeny, excepte l'àmbit de l'edifici de l'Escola Pia Santa Anna. L'import d'adjudicació de les obres, que es realitzaran en un període de sis mesos, és d'1.061.704 euros.

La finalitat del projecte, aprovat definitivament per Decret d'alcaldia el 3 d'abril de 2007, és aconseguir la unificació dels espais de vianants inclosos en l'àmbit del Cafè de Mar. Això s'assolirà suprimint el concepte de vorera tal i com s'entén actualment, de manera que tota la superfície de vianants esdevindrà un gran espai a un mateix nivell que unificarà totes les zones públiques existents en l'àmbit d'actuació.

El projecte també inclou la urbanització de tot el carrer de Jaume Balmes entre l'avinguda del Maresme i el carrer de Damià Campeny, inclosa la vorera oposada al Cafè de Mar, així com la modificació del parterre situat a l'avinguda a l'alçada del carrer de Sant Pere per tal d'ampliar i facilitar el gir actualment existent. 

Igualment, es modifica la cruïlla dels carrers de Jaume Balmes i de Sant Felicià amb l'avinguda del Maresme.

Part dels carrers de Sant Agustí i de Damià Campeny ja s'havien urbanitzat anteriorment durant les obres de l'àmbit de l'edifici de l'Escola Pia Santa Anna, de manera que no s'intervindrà sobre aquest tram.

Tot l'àmbit d'actuació consta d'una superfície urbanitzable de 6.910 m2, dels quals 810 m2 són vials i 6.100 m2 espais lliures i voreres. L'empresa que durà a terme les obres és SIXConstructor, SA.

Serveis i infrastructures

A més de la pavimentació dels carrers, el projecte inclou la renovació del col·lector d'aigües residuals del carrer de Jaume Balmes i la instal·lació de nous serveis de drenatge de les aigües pluvials, de clavegueram, d'abastament d'aigua i reg, d'electricitat i de telèfon, així com la col·locació d'un nou tipus d'enllumenat públic i de la senyalització vertical i la creació de zones de jocs infantils.

També es faran treballs de jardineria als parterres i es plantaran arbres al carrer de Jaume Balmes. Cal destacar que, mentre durin les obres, l'escultura de les Santes existent al parterre de l'avinguda del Maresme es mantindrà al seu lloc i, quan finalitzi la intervenció, quedarà integrada a la vorera situada davant de l'edifici del Cafè de Mar.

Els carrers es pavimentaran amb materials diferents depenent dels seus usos. Així, es col·locaran peces prefabricades de formigó acolorit en els passatges i en els diferents nivells de la plaça; peces de pedra artificial a les zones que actuen com a vorera; i llosetes de morter de ciment a la confluència entre el carrer de Jaume Balmes i l'avinguda del Maresme.

A part d'això, es crearà un gual d'accés de vianants a les cantonades del carrer de Jaume Balmes amb l'avinguda del Maresme, i de Jaume Balmes amb Damià Campeny. A l'avinguda Maresme, la separació entre el trànsit rodat i la zona de vianants se solucionarà amb la col·locació d'un talús vegetal per tal de distingir clarament els diferents usos i reforçar la idea d'espai per a vianants.

El projecte compleix amb les normes de supressió de barreres arquitectòniques i amb la normativa contra incendis.

Afectacions al trànsit amb motiu dels treballs

Mentre durin les obres, el tram del carrer de Jaume Balmes entre els carrers de Damià Campeny i de Sant Felicià quedarà tallat al trànsit.

L'accés als garatges particulars es pot veure afectat puntualment.

Rehabilitació del Cafè de Mar

PUMSA també promou les obres de rehabilitació de l'edifici del Cafè de Mar, qualificat com a Bé Cultural d'Interès Locals dins el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Un cop finalitzi la rehabilitació, que es preveu estigui enllestida el proper mes de setembre, l'Ajuntament cedirà l'ús del Cafè de Mar a la Fundació Cooperadors de Mataró per a la creació d'un centre per al foment del cooperativisme i l'economia social. A més, es recuperarà l'antiga cafeteria per a tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró.