Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer d'Amàlia tindrà paviment a un sol nivell

Escoltar

El carrer d'Amàlia tindrà paviment a un sol nivell

El Servei d'Obres de l'Ajuntament i l'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) van començar a finals d'octubre les obres de reurbanització i millora dels serveis del carrer d'Amàlia, situat entre els carrers del Torrent i la Muralla del Tigre. L'obra suposarà la reurbanització d'un tram de 750 m2 (125 m de llargada i 6 m d'amplada).

El nou paviment serà a un sol nivell, amb una pendent del 2% cap al centre del carrer. La calçada i les voreres es diferenciaran pel material de la pavimentació.

L'empresa AMSA s'encarregarà de renovar la xarxa de clavegueram i aigua potable.

Es projecta la construcció de nous embornals sifònics, per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, que es connectaran als pous existents i a nous pous de registre que es crearan. Aquests pous s'adaptaran a la nova rasant, es regularitzaran les boques i es substituiran les baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals existents.

També es preveu un condicionament de les línies elèctriques que consistirà en el soterrament de línies, instal·lació de noves caixes de derivació i soterrament dels encreuaments dels carrers. Les obres substituiran els punts de llum existents per un enllumenat públic amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió (d'un rendiment econòmic i energètic òptim).

Les obres tenen un termini d'execució de tres mesos. Els treballs d'urbanització han estat adjudicats a l'empresa García Cano e Hijos, SA, per un import de 119.317,84 euros. La renovació del clavegueram i la xarxa d'aigua potable suposarà una inversió de prop de 135.000 euros a càrrec d'AMSA.