Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El clima comercial urbà a Mataró es manté estable durant el quart trimestre de 2007

Escoltar

El clima comercial urbà a Mataró es manté estable durant el quart trimestre de 2007

El clima comercial urbà a la ciutat de Mataró s'ha mantingut estable durant el quart trimestre de 2007, tot i que es percep una evolució favorable. Així es desprèn de las dades presentades per l'estudi trimestral sobre el clima comercial urbà de Catalunya que elaboren el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració dels comerciants de Mataró.

Concretament, les dades indiquen que a Mataró un 50% dels establiments enquestats declara una marxa estable del negoci, un 37,5% declara una evolució positiva i un 12,5 % una evolució negativa. El saldo final és per tant de 25 punts positius. Pel que fa a les expectatives per als propers sis mesos, la previsió per a Mataró presenta un clima comercial més favorable, amb un saldo positiu del 37,5%. Aquesta situació ve determinada pel fet que el 43,8% dels establiments esperen una bona marxa del negoci, el 50% una evolució estable i tan sols  el 6,3% dels negocis preveuen una evolució negativa.

Pel que fa a tot Catalunya, les dades relatives al quart trimestre indiquen que el 26,8% dels enquestats declara una bona marxa del negoci, el 56,6% una marxa normal i el 16% una evolució negativa, el que dóna un saldo 10,8 punts positius. La previsió de cara als propers sis mesos indica també una evolució favorable del clima comercial.


3.000 empresaris arreu de Catalunya participen a l'estudi

L'objectiu d'aquest treball té com a finalitat configurar una informació de caràcter conjuntural del sector comercial, a partir de les dades que, sobre determinats paràmetres claus en la marxa d'un negoci, donen un grup d'uns tres mil empresaris seleccionats i que desenvolupen la seva activitat en diferents Centres Comercials a Cel Obert de Catalunya, entre ells, Mataró.

Les dades s'obtenen trimestralment mitjançant entrevistes telefòniques realitzades a establiments dels Centres Comercials Oberts de Catalunya (CCOC), és a dir, establiments de venda al detall situats en zones urbanes que presenten una alta concentració d'oferta comercial. En les enquestes es pregunta l'opinió del responsable del establiment sobre vendes, nivell d'existències, ocupació, marxa del negoci i altres variables. Excepte pel que fa a la marxa del negoci, les preguntes es refereixen, d'una banda, a l'evolució de les variables respecte al mateix trimestre de l'any anterior i, de l'altra, a les expectatives d'evolució de les variables en relació al semestre següent. El qüestionari demana l'opinió sobre si les variables han crescut (evolució positiva), s'han mantingut (evolució estable) o han disminuït (evolució negativa). En el cas de la marxa dels negocis, es pregunta si és bona, regular o dolenta. Els establiments enquestats s'agrupen seguint la classificació del comerç al detall del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials en els sectors d'activitat següents:

- Quotidià alimentari
- Quotidià no alimentari
- Equipament de la llar
- Equipament de la personaLleure i cultura
- Altres