Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El termini de sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer comença el mes d'abril

Escoltar

El termini de sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer comença el mes d'abril

Les subvencions es destinen a aquells arrendataris amb dificultats econòmiques amb l'objectiu de facilitar el seu accés a l'habitatge i evitar l'exclusió social per motius residencials. La societat municipal Prohabitatge Mataró, SA és l'encarregada de tramitar les sol·licituds d'ajuts al lloguer, que atorga la Generalitat de Catalunya, i que es poden demanar a partir de l'1 d'abril.

Gràcies als ajuts, l'arrendatari rebrà una subvenció d'entre 20 i 240 euros mensuals per pagar el lloguer de l'habitatge.

La dotació màxima inicial de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 26.000.000 d'euros per a tot Catalunya.

Requisits per optar als ajuts

Poden optar a aquesta subvenció totes aquelles persones que visquin en un pis de lloguer i que tinguin uns ingressos màxims anuals no superiors a 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquests ingressos es calculen en relació al número de membres de la unitat familiar.

S'ha de reunir alguna de les condicions següents:

- ser major de 65 anys i titular de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa;

- ser arrendataris d'habitatges administrats per operadors del parc públic (ADIGSA, PUMSA,...) o per entitats sense ànim de lucre;

- ser jove fins a 35 anys amb uns ingressos anuals mínims de 5.500 euros;

- o trobar-se en circumstàncies especials com famílies monoparentals; dones en situació de violència de gènere; persones immigrants; persones que es trobin a l'atur; persones afectades per assetjament immobiliari; persones amb una incapacitat superior al 33%; o en altres situacions que impliquin un risc d'exclusió social.

Dates de lliurament i resolució

Els ajuts ja es poden demanar, i el termini de presentació de les sol·licituds és el següent:

- fins al 30 de juny de 2008:

· per a les persones que actualment ja reben aquesta subvenció i que han estat beneficiàries en convocatòries anteriors.

· per a les persones amb contractes de lloguer existents amb anterioritat a l'1 de gener de 2008.

- fins al 31 d'octubre de 2008 per a les persones amb contractes de lloguer subscrits a partir de l'1 de gener de 2008.

El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds

La informació i els impresos de sol·licitud es poden obtenir a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, als centres cívics, al telèfon d'atenció ciutadana 010, a les oficines de la societat municipal, Prohabitatge Mataró, o bé al web:

http://www.grup-pumsa.cat/serveis-prohabitatgemataro/impresos.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h. (A partir del 2 de juny i fins al 30 de setembre, de 9 a 14h.)