Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Agència d'Atenció a la Gent Gran ha rebut 1.608 sol·licituds per acollir-se a la Llei de la Dependència

Escoltar

L'Agència d'Atenció a la Gent Gran ha rebut 1.608 sol·licituds per acollir-se a la Llei de la Dependència

Des que va entrar en vigor la nova Llei de la Dependència, l'1 de gener de 2007, l'Agència d'Atenció a la Gent Gran de l'Ajuntament ha experimentat un increment del 133% en el nombre de demandes d'informació relacionades amb tots els serveis i prestacions que ofereix. Actualment, els tècnics atenen presencialment un promig de 110 persones diàries i recepcionen 191 trucades diàries.

Pel que fa a la tasca de donar informació específica sobre la nova llei, fins al 31 d'agost de 2008, l'Agència d'Atenció a la Gent Gran, els Centres Cívics i les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OFIAC) han donat una informació que ha derivat en la tramitació de 1.608 sol·licituds de reconeixement de grau de dependència. Les dades s'han donat a conèixer avui en la Comissió Informativa de Serveis Personals.

Un cop realitzada una sol·licitud, aquesta ha de ser estudiada pel Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) que dona cobertura al Maresme. El SEVAD, ubicat a Mataró, el dona el Consorci Sanitari del Maresme.

Aquest servei ha realitzat, fins al 22 de juliol, 996 valoracions de les quals han notificat 732 valoracions a l'Ajuntament de Mataró. D'aquestes 732 valoracions, el resultat és el següent:

Dictàmens

Mataró

%

Grau III: gran dependència

605

83%

Grau II: nivell 2, severa

43

6%

Grau II: nivell 1

45

6%

Grau I

32

4%

No dependent

7

1%

TOTAL

732

100%

Un cop rebudes aquestes valoracions, és l'Agència d'Atenció a la Gent Gran de l'Ajuntament de la ciutat qui ha d'elaborar els Plans Individuals d'Atenció (PIA). La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Programa per la Promoció de l'Autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (PRODEP), va facilitar al desembre de 2007 les eines necessàries per a l'elaboració dels PIA.

Des de l'Ajuntament s'ha calculat que per elaborar un PIA es destina una mitjana de 7.30 h en vàries sessions i entrevistes. També s'ha calculat que es destinen 4 h mensuals de mitjana per fer el seguiment.

De les 732 valoracions que ha rebut l'Ajuntament, tenen dret a PIA 649 casos durant el 2008, que corresponen als graus de dependència III i II, en nivell 2 severa. La resta haurà d'esperar al desplegament total de la Llei de la Dependència que es preveu fins al 2015, com a data límit.

Actualment s'han realitzat 352 PIAs (un 54% del global), un 18% resta en llista d'espera i el 28% restant està en tràmit.

Beneficiaris de la llei

El perfil de les persones que poden acollir-se a la nova llei a Mataró mostra que per sota dels 64 anys hi ha un major nombre d'homes, mentre que més enllà dels 65 hi ha un clar predomini de les dones.

Pel que fa a la distribució per barris, destaca l'Eixample amb un 30,2% del total de les resolucions, seguit de Cerdanyola i Rocafonda amb un 19,8% i un 10,4%, respectivament.

El finançament

Les aportacions del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró per l'atenció a les persones en situació de dependència en els darrers tres anys han estat de 298.612,90 euros.

D'acord amb el pressupost executat del 2007, la despesa invertida en l'atenció a les dependències ha suposat 497.653,15 euros, dels qual el 48 % han estat finançats per la Generalitat , el 45% per l'Ajuntament i el 7% per la Diputació de Barcelona.

Per al 2008, el Departament d'Acció social i Ciutadania de la Generalitat ha plantejat als ajuntaments un nou model de relació interadministrativa: el Contracte Programa, segons el qual Mataró rebrà 1.076.831,32 euros dels quals 346.676 euros es destinaran a l'atenció a les dependències.