Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament ha contractat 151 persones en situació d'atur per fer diferents projectes durant el 2008

Escoltar

L'Ajuntament ha contractat 151 persones en situació d'atur per fer diferents projectes durant el 2008

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) ha gestionat la contractació, durant el 2008, de 151 persones en situació d'atur per portar a terme diferents projectes d'interès general o social. Els contractes, que tenen una durada compresa entre els 3 i 6 mesos, permeten adquirir unes competències bàsiques per millorar el futur laboral de les persones beneficiades.

De les 151 persones desocupades, l'IMPEM ha pogut gestionar la contractació de 65 ciutadans mitjançant una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Aquestes persones han desenvolupat 11 projectes d'interès general o social que es fan a diferents serveis municipals i organismes autònoms. A aquestes persones, s'ha de sumar les contractades a través dels Plans d'Ocupació aprovats enguany per l'Ajuntament que ha suposat donar feina a 59 persones fins al 16 de març, 18 més han treballat durant l'estiu en tasques de promoció de ciutat i 8 ciutadans més treballaran durant el mes de desembre.

Les persones desocupades que han estat contractades han gaudit o gaudiran d'un contracte de tres o sis mesos amb una jornada laboral de 5 hores diàries. Aquestes persones han de pertànyer a algun dels col·lectius que la normativa marca com a prioritaris: persones majors de 45 anys, persones desocupades de llarga durada, joves menors de 25 anys amb dificultats d'inserció laboral, dones que han patit situacions de violència de gènere, dones en ocupacions en les quals es troben subrepresentades, persones amb discapacitat, persones perceptores de subsidi d'atur, Renda Activa d'Inserció o Renda Mínima d'Inserció, persones amb responsabilitats familiars que tenen al seu càrrec fills menors o majors incapacitats o persones amb dependències i persones en situació de risc d'exclusió social.

La normativa també obliga a que el nombre de dones contractades superi el 40% del total de persones seleccionades, per tal d'intentar reduir els desequilibris que es donen en el mercat de treball. En el cas de l'Ajuntament de Mataró, el percentatge pels projectes desenvolupats enguany ha estat del 50% de dones.

La subvenció permetrà que aquestes 151 persones adquireixin competències per tal de millorar la seva ocupabilitat i la seva entrada al món laboral en les següents ocupacions: animador sociocultural, auxiliar administratiu, auxiliar d'inspecció, auxiliar tècnic informàtic, conserge mantenidor, dinamitzador comercial, dinamitzador digital, educador social, informador turístic, informador cívic, mediador intercultural, oficial de jardineria, oficial de primera de paleta, pintor i lampista, peó de jardiner, de paleta, de pintor i de manteniment, socorrista, tècnics auxiliar en fires i turisme, tècnic mig coordinadors d'informadors, tècnic mig d'empresa, tècnic mig TIC, tècnic mig d'ocupació, terapeuta ocupacional, treballador social i treballador familiar.

Els projectes desenvolupats

Els projectes que s'ha portat a terme i els que es desenvoluparan fins a finals d'aquest any per aquestes 151 persones són els següents:

- Atenció i manteniment d'espais i equipaments ciutadans durant l'estiu: 6 persones
- Vigilància i protecció de les platges a l'estiu: 6 treballadors
- Dinamització turística i comercial a l'estiu: 6 persones
- Manteniment d'espais i equipaments ciutadans: 39 persones
- Atenció i manteniment d'espais i equipament ciutadans: 25 persones
- Transició dels joves al món laboral: 8 persones
- Atenció especial al col·lectiu de persones desocupades en sectors de crisi: 11 persones
- Atenció a col·lectius amb necessitats socials: 12 persones
- Dinamització turística i empresarial: 10 persones
- TIC i empresa: 2 persones
- Acollida, orientació i integració de persones nouvingudes: 6 treballadors
- Campanyes d'informació cívica i medi ambient: 16 persones
- Suport a la gestió i difusió cultural a la ciutat: 2 persones
- Suport en els àmbits de joventut i dona: 2

Aquestes persones han treballat en els següents serveis i organismes: Policia Local, Participació Ciutadana, Nova Ciutadania, Mobilitat, Manteniment, Joventut i Dona, Ciutat Sostenible, Benestar Social, Habitatge, Estudis i Planificació, Civisme, IMPEM, Institut Municipal d'Educació (IME), Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC), Institut d'Esports (IE), Fundació TecnoCampusMataró i Escola Universitària Politècnica de Mataró.