Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la memòria 2007 de l'Àrea de Via Pública

Escoltar

L'Ajuntament presenta la memòria 2007 de l'Àrea de Via Pública

La Memòria 2007 de l'Àrea de Via Pública és un document que recull el conjunt d'actuacions realitzades, en el darrer any, per la Policia Local, el Servei de Mobilitat, de Protecció Civil i el Servei Juridicoadministratiu. Els resultats s'han presentat avui a la Comissió Municipal Informativa d'aquesta àrea de l'Ajuntament.

El marc de referència de l'activitat desenvolupada per Via Pública és el Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2007 on es marcaven 11 objectius que es concretaven en 84 accions. D'aquestes 84, durant l'any passat es van assolir 76 accions i les 8 restants s'han executat parcialment i es finalitzaran durant el 2008.

L'Àrea de Via Pública el 2007 disposava d'un equip format per 190 persones. El pressupost de despeses va ser de 12.379.513 € (mentre que el 2006 van ser 11.326.994 €).

La Policia Local

El Pla Estratègic de la Policia Local, aprovat l'any 2006, indicava que fins l'any 2013 s'havia de millorar la cobertura i la qualitat dels serveis a la ciutadania. Per aconseguir-ho, s'aconsellava un increment del 30% en recursos humans i tècnics. En aquest sentit, durant l'any 2007 es van incorporar a la plantilla de la Policia Local: 7 agents, 1 caporal i 1 administratiu. Pel que fa al material, s'han instal·lat armariets en els vestuaris i el parc mòbil s'ha incrementat amb 3 turismes, 6 motocicletes, 2 ciclomotors, una furgoneta de transport policial i un vehicle per al servei de platja destinat a Protecció Civil.

La Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró ha aconseguit 38 dels 39 compromisos fixats, un treball que és possible per la coordinació que es dóna entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Els dos cossos de seguretat han articulat i integrat criteris i procediments de treball per oferir un servei únic i de qualitat.

També s'ha anat desenvolupant el Pla de Seguretat Local que ja té dos anys de vigència. El Pla coordina de manera transversal les accions en matèria de seguretat que desenvolupen els cossos i forces de seguretat presents a la ciutat, a més d'incloure 13 plans específics de seguretat que afecten a diversos serveis municipals.

En el marc del Pla de Seguretat Local, s'ha creat la Comissió de Seguretat Urbanística, on tots els serveis implicats en la gestió del territori i els serveis de Via Pública han treballat compartint informació amb l'objectiu de dissenyar la ciutat amb paràmetres de seguretat.

Els serveis realitzats (Policia administrativa, assistencial, seguretat ciutadana i de trànsit) han estat durant l'any passat 42.336, un 7,60% més que el 2006.

La Policia de barri ha mantingut 4.935 entrevistes amb persones i membres d'entitats de tota la ciutat per copsar les seves inquietuds en matèria de seguretat.

L'any 2007 es van comptabilitzar 7.029 fets delictius, un 11,9% més que en l'any anterior quan es van produir 6.280. Aquesta xifra respon, en gran mesura, a l'increment del nombre de robatoris a l'interior de vehicles, un fenomen que s'ha donat a tot Catalunya. Del total dels delictes de Mataró, aproximadament un 40% són d'aquesta tipologia. Davant d'aquesta nova conjuntura, l'actuació conjunta de la Policia Local i Mossos d'Esquadra s'ha traduït en 975 detencions durant l'any 2007, 127 més que en el darrer exercici, és a dir, les detencions han augmentat en un 15 % respecte a l'any anterior.

La seguretat viària ha millorat en el darrer any quan es van produir 290 accidents, 82 menys que durant l'any 2006. L'única dada negativa és que el nombre de víctimes mortals de l'any 2007 ha estat de 3, mentre que l'any 2006 n'hi va haver 1.

Els controls de trànsit efectuats s'han incrementat en un 16,20% respecte l'any passat. En total s'han fet 839 controls de diferent tipologia: velocitat, soroll, taxa d'alcohol a la sang, etc.

Protecció Civil

El principal objectiu del Servei de Protecció Civil és evitar o minimitzar, en la mesura del possible, les conseqüències d'un risc col·lectiu. En actes concrets com la celebració de Les Santes, la Cavalcada de Reis, les processons de Setmana Santa i la Fira, així com en aspectes més generals com són la prevenció d'incendis forestals o la campanya d'estiu de la platja, s'han aconseguit nivells de seguretat molt elevats.

Durant el 2007, s'ha actualitzat el Pla de Protecció Civil i s'ha finalitzat i homologat el Pla de contaminació d'aigües marines. Així mateix, es van elaborar els plans específics per a les festes de Carnestoltes i Sant Joan. També es va ampliar el servei de vigilància i salvament a la Platja de Ponent; aquesta actuació va suposar que totes les platges de Mataró comptessin amb servei de vigilància. A més de la seguretat, la incorporació de nou equipament mèdic (pulsímetres i desfribil·ladors automàtics) ha contribuït a millorar la qualitat del servei a les emergències que es donen al front marítim de la ciutat. En total es van fer 534 assistències de les quals 16 persones es van evacuar i 7 es van rescatar.

Entre les novetats del 2007 hi ha l'organització d'un conjunt d'accions formatives dirigides als treballadors del sector de la restauració perquè puguin actuar davant de casos d'ofegament per ingestió d'aliments. Es tracta d'un conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró, Creu Roja i el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme.

Pel que fa a simulacres d'evacuació de centres públics i privats - una eina indispensable per preparar a la ciutadania davant d'un cas real-, s'han efectuat 36 durant l'any 2007. Els simulacres s'han fet a 8 escoles bressol, 17 centres d'educació infantil i primària, 3 instituts, 5 centres cívics i 3 empreses privades amb un nombre de treballadors superior al centenar.

En matèria de prevenció d'incendis, cal destacar l'entrada en funcionament del nou parc de Bombers de la ciutat i el manteniment de les franges de protecció perimetrals de les urbanitzacions així com les mesures preventives i de vigilància que es fan a través dels convenis amb l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina i la Diputació de Barcelona.

Servei Juridicoadministratiu

Durant l'any 2007, aquest servei ha consolidat la gestió de competències assumides en els dos anteriors anys com és l'optimització de la gestió dels expedients de trànsit i ha iniciat nous reptes com la implementació de millores en la tramitació i gestió administrativa dels expedients que es capten a través de videocàmeres. En concret, les denúncies captades per aquests mitjans fotogràfics i informàtics han estat 42.735, que s'han de sumar a les 32.727 formulades directament pels agents de la Policia Local.

També s'ha assumit la gestió competencial i administrativa de la retirada de punts del carnet de conduir. A Mataró, fins a 31 de desembre de 2007, la Direcció General de Trànsit ha retirat 11.780 punts a instàncies de l'Ajuntament.

En aquest àmbit, Mataró ha estat la primera ciutat espanyola on els ciutadans amb signatura digitalitzada poden tramitar al·legacions i recursos en matèria de trànsit a través d'Internet. Durant l'any passat, es va aconseguir eliminar el tràfic documental amb l'Organisme de Recaptació de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb la substitució dels documents en paper per arxius digitalitzats.

Mobilitat

El Servei de Mobilitat, en el marc del Pacte per a la Mobilitat, potencia l'ús del transport públic i la bicicleta per evitar, en la mesura del possible, l'ús del vehicle privat. Aquest és un dels objectius que recull l'Agenda 21 de la ciutat.

Una de les accions aprovades durant l'any 2007 és el Pla d'Aparcaments 2007-2011, un Pla que es gestiona a través de la societat municipal GINTRA amb el que volen incrementar-se el nombre de places d'aparcament en tots els barris de la ciutat. Entre els aparcaments que s'han inaugurat durant el 2007 hi ha el del carrer de Terrassa, el parc de Cerdanyola i el de la plaça d'Occitània que sumen un total de 572 places.

Els usuaris de Mataró Bus han mostrat la seva satisfacció respecte aquest servei de transport col·lectiu urbà. Les diferents línies de Mataró Bus van comptabilitzar 5.299.103 viatgers. Per millorar l'accés als autobusos, s'ha instal·lat plataformes mòbils a les parades de Roca Blanca, la plaça de França, el carrer de Montalt i de Joan Oliver. Una de les accions que s'ha portat a terme durant l'any 2007 és la redacció del plec de clàusules administratives del nou concurs del servei de Mataró Bus que inclou la millora de la freqüència de pas i la creació de noves línies.

Les millores assolides en la centralització semafòrica durant el 2007 permetran, durant el 2008, un control adaptat d'aquests elements en les diferents situacions del trànsit.