Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament recolza la declaració del Dia del Municipi

Escoltar

L'Ajuntament recolza la declaració del Dia del Municipi

El Ple d'ahir dijous va aprovar la declaració institucional, presentada pels grups municipals de PSC, CiU, PPC, ICV-EUiA i ERC, per donar suport a la declaració del Dia del Municipi de les dues entitats municipalistes catalanes. El text es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals i el vot negatiu de la CUP.

El text íntegre de la declaració institucional és el següent:

"Amb motiu de la celebració el passat 19 d'abril del Dia del Municipi, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han presentat a Barcelona aquesta Declaració conjunta:

'Des de la recuperació de la democràcia als ajuntaments, ara fa 29 anys, els municipis catalans s'han transformat completament i han esdevingut eixos vertebradors del nostre país. Com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes cada vegada hem de donar més serveis i de més qualitat i, per fer-ho, hem de comptar amb les competències i els recursos suficients i amb el reconeixement de les tasques que els municipis desenvolupen més enllà de les nostres responsabilitats reconegudes.

És en aquest context que els ajuntaments demanem que, conforme es vagi desplegant l'Estatut, s'estableixi el marc que ens permeti anar avançant per dotar-nos del nucli de competències pròpies que han de ser exercides pels municipis amb plena autonomia. De fet, l'Estatut estableix catorze matèries en el seu article 84 amb competències pròpies dels ajuntaments. Aquestes disposicions comporten en molts casos l'obligació d'adaptar les lleis del Parlament en un termini de dos anys. Cal, doncs, que s'aprovi la Llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de recursos i autonomia local.

De la mateixa manera que Catalunya ha aconseguit més recursos i més competències, els ajuntaments tenim la predisposició d'assumir les responsabilitats que ens corresponen, sempre que vinguin acompanyades dels recursos necessaris. Això serà possible des de la confiança mútua.

L'Estatut d'Autonomia recull les singularitats administratives i territorials del nostre país i té present el paper cabdal dels ajuntaments en la construcció de la Catalunya del futur. El text dedica un capítol sencer a l'Administració local i es reconeix, a l'article segon, que els municipis "integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en el qual aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia". Es fa més evident que mai la màxima del II Congrés de Municipis que "Catalunya es construeix des dels municipis".

En aquest 19 d'abril, Dia del Municipi, constatem la nostra voluntat ferma de continuar treballant per tal de poder fer realitat l'acció conjunta de totes les administracions en les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya'.

Per aquests motius, els sota signants proposen al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

1. Adherir-se a la declaració conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis signada a la ciutat de Barcelona amb motiu de la commemoració del Dia del Municipi celebrat el 19 d'abril.

2. Comunicar aquest acord a les dues entitats esmentades".