Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró comença la reurbanització dels carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran

Escoltar

Mataró comença la reurbanització dels carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran

El Servei d'Obres de l'Ajuntament i l'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA van començar la setmana passada les obres de reurbanització del carrer de Sant Agustí, en el tram que va des del Camí Ral fins al carrer de Federico Carlo Gravina, i un tram del carrer de Jaume Ibran, entre el carrer de Sant Agustí i carrer de Jaume Balmes.

La superfície que s'ha d'urbanitzar al carrer de Sant Agustí és de 1.500 m² i la del carrer de Jaume Ibran és de 600 m².

Els treballs milloraran el drenatge de les aigües pluvials, el clavegueram, els servei d'abastament d'aigua i la xarxa contraincendis, el servei d'electricitat, el servei de telèfon, l'enllumenat públic, la pavimentació dels carrers implicats, la senyalització vertical i el mobiliari urbà. També està previst la plantació d'arbres i el soterrament dels contenidors de brossa.

La xarxa de clavegueram i d'aigua potable

L'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) té previst renovar els trams de clavegueram i els claveguerons que estiguin en mal estat, així com crear nous pous de registre i anul·lar els existents. També es construiran nous embornals per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, pel centre de la calçada. Les baixants dels edificis i els elements de reconducció de les aigües grises se substituiran i es farà un nova connexió a la xarxa de clavegueres general.

Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es renovarà amb nous materials que la faran més eficient.

Electricitat, telefonia i enllumenat

Les línies elèctriques i telefòniques de tot el sector se soterraran o graparan a la façana, i se soterraran tot els encreuaments dels carrers.

Pel que fa a l'enllumenat, el nou estarà format per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que s'instal·laran de dues formes diferents: sobre la calçada amb fanals de 4 m d'alçada i sobre façana amb braços de llum.

La pavimentació i el nou arbrat

Els treballs de reurbanització inclouen la plantada de 41 arbres, dels quals es plantaran 27 al carrer de Sant Agustí i 14 al carrer de Jaume Ibran.

El paviment del carrer serà a un sol nivell tot i que hi haurà una diferència de materials respecte al centre de la calçada (amb llambordes) i les voreres laterals (amb lloses). El projecte també preveu la instal·lació de contenidors soterrats per a totes les fraccions de la brossa al carrer de Jaume Ibran, a la cantonada amb el carrer de Sant Agustí.

Treballs en dos fases

Les obres d'urbanització han estat adjudicades a l'empresa UTE Carrer de Sant Agustí, per un import de 411.463,49 euros; mentre que la renovació del clavegueram i la xarxa d'abastament d'aigua correspon a Aigües de Mataró, SA, i suposarà una inversió global aproximada de 220.000 euros.

Els treballs tenen una durada prevista de 6 mesos, entre la renovació dels serveis i la reurbanització, i s'ha establert la seva realització en 2 fases:

Primera fase:  durarà fins a finals de gener i afecta al tram del carrer de Sant Agustí entre els carrers de Federico Carlo Gravina i de Jaume Ibran, que ha quedat tancat al pas de vehicles. Per permetre l'accés dels vehicles al tram del carrer de Sant Agustí on encara no s'estan fent obres, s'ha canviat el sentit de circulació del carrer de Jaume Ibran entre els carrers de Sant Agustí i de Jaume Balmes.

Segona fase: de finals de gener a finals d'abril. Afecta al tram del carrer de Sant Agustí entre el carrer de Jaume Ibran i el Camí Ral; i al tram del carrer de Jaume Ibran entre els carrers de Sant Agustí i de Jaume Balmes. S'obrirà al trànsit el tram del carrer de Sant Agustí afectat per la primera fase de les obres i quedarà en cul de sac per permetre l'accés als veïns.