Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró redueix un 12% el consum i millora el resultat econòmic respecte a l’exercici anterior

Escoltar

Aigües de Mataró redueix un 12% el consum i millora el resultat econòmic respecte a l’exercici anterior

Els resultats s'han donat a la Junta General

L’empresa municipal Aigües de Mataró va aconseguir reduir el consum d’aigua a la ciutat en un 12% al llarg de 2008, i va arribar als 103 litres per habitant i dia, sobretot a causa de tres factors clau: la política tarifària, les campanyes d’estalvi i la situació excepcional de sequera. Els comptes de gestió de la companyia, així com el balanç de comptes anuals de 2008, es van presentar el passat dijous a la Junta General, on també es va fer lliurament de la memòria anual 2008 de la companyia.


 

Aquests resultats de gestió s’emmarquen en la política d’Aigües de Mataró per afavorir el consum responsable de l’aigua. Per això, l’any 2008 s’ha treballat per una gestió més eficient dels recursos existents, i que en darrera instància reverteixen a favor de la ciutadania en un augment de les inversions.

 

De fet, les inversions executades l’any 2008 han estat de 2.504.000 €, i han anat encaminades a millorar la xarxa existent, millorar el rendiment i la qualitat dels recursos (comptadors, serveis, clavegueram...), i invertir en tecnologia i innovació. Aquesta política d’inversions i consum responsable li ha valgut diversos premis al llarg de 2008, com el Premi de l’Aigua 2009, atorgat per l’Associació d’Amics de l’Aigua, així com el Premi de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona com a millor iniciativa local d’estalvi d’aigua.   

 

Durant l’exercici 2008, el total d’ingressos d’explotació va ser de 16.079.788 €. La majoria varen provenir per ingressos per tarifa: 9.213 milers d’euros, i els altres per ingressos per treballs: 4.441 milers d’euros i per treballs per a l’immobilitzat: 2.426 milers d’euros. Pel que respecta a les despeses d’explotació, van sumar un total de 15.029 milers d’euros. L’empresa municipal va destinar 9.620 milers d’euros a subministraments i serveis, 4.072 milers d’euros en despeses de personal i 1.337 milers d’euros a amortitzacions.

 

 

Es manté un molt bon rendiment de la xarxa

 

Al llarg de 2008 Aigües de Mataró ha continuat millorant la xarxa de subministrament a la ciutat, construint-ne una de nova –la xarxa de l’aigua ha arribat als 323,6 km– i mantenint la que hi havia per tal d’aconseguir una millor eficiència.

 

Tot i aquest creixement de la xarxa, el rendiment es continua mantenint en uns nivells excel·lents, i aquest 2008 ha arribat fins al 91%. Això posa de manifest la bona feina que ha dut a terme Aigües de Mataró, ja que el rendiment de la xarxa es manté molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que se situa en el 77,2%.

 

  

 Més benefici que l’exercici anterior

 

L’any 2008 el benefici net d’Aigües de Mataró va ser d’1.050.701 €, fet que suposa un augment del 4,15% respecte a l’any 2007, que, tot i que molt inferior a l’inicialment previst a causa principalment de la baixada del consum, ha estat un resultat que s’ha recuperat parcialment amb l’execució dels treballs realitzats en la recuperació de captacions en desús finançades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Cal tenir present que la principal font de finançament és la tarifa del servei, la qual es procura mantenir a uns nivells econòmicament sostenibles, cosa que fa que el cost del servei per als consums domèstics responsables estigui molt per sota de la mitjana de la resta de ciutats de Catalunya.

 

 

S’ha incrementat l’aigua pròpia fins al 20%

 

Pel que fa a les principals fonts d’adducció, el total de l’aigua subministrada a la xarxa l’any 2008 va ser de 7.315.358 m3, una xifra lleugerament inferior a la de 2007, que es va situar en 7.997.621, malgrat l’increment del conjunt de la població de la ciutat de Mataró.

 

Cal remarcar que durant l’any 2008 es va aconseguir incrementar l’aportació d’aigua pròpia dels aqüífers a la ciutat de Mataró fins arribar a un 20%, encara que la principal aportació de subministrament d’aigua continua sent el riu Ter.