Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 75,9% dels mataronins estan molt o bastant satisfets de viure a la ciutat

Escoltar

El 75,9% dels mataronins estan molt o bastant satisfets de viure a la ciutat

Immigració, atur i seguretat ciutadana són percentualment els principals problemes

Una enquesta telefònica realitzada per l’empresa Opina per encàrrec de l’Ajuntament i coordinada pel Servei d’Avaluació i Qualitat de la Diputació de Barcelona indica que la majoria dels mataronins estan satisfets de viure a la ciutat i que aproven la gestió municipal pel que fa als diferents serveis.
La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, ha presentat avui en roda de premsa els resultats de l’enquesta. Prèviament, l’estudi s’ha donat a conèixer a la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
Les enquestes es van fer per telèfon els dies 29 i 30 de setembre de 2008 a 800 persones majors d’edat i empadronades a Mataró. El marge d’error és de +/- 3,5%. Els resultats es presenten comparats amb les enquestes que es van fer al 2002, 2004 i 2006, tot i que la introducció de nous ítems de valoració i alguns canvis en la metodologia fan que els resultats no siguin comparables pel que fa a totes les preguntes.
L’enquesta ha analitzat 4 àmbits: la visió de la ciutat, la gestió municipal, els residents no comunitaris i els hàbits informatius i de comunicació.
La visió de la ciutat


El 75,9% dels entrevistats diuen sentir-se molt (31,4%) o bastant satisfets (44,5%) de viure a Mataró. D’altra banda, un 15,5% dels enquestats qualifica de normal el seu grau de satisfacció, mentre que un 6,3% se sent poc satisfet, un 2,3% gens satisfet i un 0,1 % no ho sap. Al 2006 eren 86,7% els mataronins que estaven molt o bastant satisfets de viure a la ciutat. Cal dir, però, que aquesta ha estat la primera vegada que s’introdueix com a possible resposta la valoració “normal”.
La percepció de millora del municipi en els darrers dos anys ha disminuït respecte als resultats de les edicions anteriors situant-se al 52,9 % (61,4% al 2006) i la d’empitjorament se situa al 27,3% (22% al 2006). En consonància a la conjuntura econòmica actual, els mataronins també són ara més pessimistes respecte a l’evolució de la ciutat en els propers dos anys: un 37,8% creu que millorarà (55,1% al 2006) en front d’un 26,8% que creu que empitjorarà (20,5% al 2006).
Els problemes més greus de Mataró, són segons els enquestats: la immigració (27,6%), l’atur (20,3%) i la seguretat ciutadana (12,3%), seguits de la circulació (11%), l’aparcament i la neteja (8,1% respectivament) i el transport públic (4,8%). Aquesta classificació s’obté per la suma de percentatges dels 3 problemes més importants indicats pels enquestats. En canvi, si només es té en compte la primera resposta, un 20,6% considera que el principal problema és la immigració (un 17,4% al 2006), un 13,1% creu que és l’atur (un 8,4% al 2006) i un 7,2% que és la circulació (un 11% al 2006).
La percepció és diferent quan es pregunta pels principals problemes del barri. A les zones est (Rocafonda i Palau-Escorxador) i oest (Cerdanyola, Peramàs, i Pla d’en Boet) de la ciutat el principal problema és la immigració, amb un 32,2% i 18,8% respectivament; mentre que als barris del centre (Centre i Eixample) i el nord (Cirera, la Llàntia, Molint-Torner, Vista Alegre) la resposta majoritària és que no hi ha cap problema, amb un 24,9% i un 29,9% respectivament.
Entre els aspectes més positius de la ciutat destaquen la platja i el mar (16,8%), la situació geogràfica (13,4%) i que hi ha de tot pel que fa als serveis (10%).
Ha empitjorat la visió sobre la situació econòmica: la majoria dels enquestats considera que l’economia local està estancada (43,3 %). També s’incrementa el percentatge de persones que creu que trobar a feina a Mataró és ara més difícil o molt més difícil (81,1%). Al 2006 eren un 64,4%.
La gestió municipal


La valoració mitjana de la gestió municipal és similar a la d’anys anteriors i se situa en un 5,9. Els àmbits de gestió millor valorats són les platges (7,1), l’enllumenat (6,9) i el transport públic (6,8). Els menys valorats són, com en anteriors edicions tot i que millorant lleugerament la seva nota, la circulació (4,9) i l’aparcament (2,9).
Pel que fa al grau de coneixement de les actuacions municipals sobre les quals es va preguntar als enquestats, la més coneguda són els nous equipaments escolars (63,2%) i la menys coneguda el nou local dels Capgrossos (51%). Totes les actuacions superen l’aprovat: l’actuació millor valorada és la remodelació de l’Estadi Municipal d’Atletisme (7,4) i la menys valorada les promocions d’habitatge públic (5,2).
Pel que fa al grau de coneixement dels projectes municipals sobre els quals es va preguntar, el més conegut és la futura instal•lació del Corte Inglés (92%) i el menys conegut les obres del poliesportiu del carrer d’Euskadi (42,4%). Tots els projectes superen obtenen puntuacions per sobre del 6: el projecte més valorat és TecnoCampusMataró (7,7) i els menys valorats el Corte Inglés (6,2) i els nous aparcaments (6,2). Els projectes de futur més demandats són polítiques d’ocupació (12,4%), aparcaments (11,3%) i habitatge (10,3%). A nivell de barri es creu que el més necessari són aparcaments (13,4%), la millora de carrers (7,1%) i la seguretat ciutadana (6,3%).
A la pregunta sobre els aspectes de la neteja que cal millorar, els enquestats responen majoritàriament que els contenidors i papereres (13,4%) i el civisme (13,1%). Només un 6,4% considera que el principal problema de neteja són els residus dels animals, quan al 2004 i 2006 aquest era el principal aspecte a millorar.

Els residents no comunitaris


Un 90,9% dels mataronins considera que el nombre de residents no comunitaris és molt o bastant elevat, xifra similar al 2006 (91,1%). Un 5,4% dels enquestats creu que la proporció és normal. El 43% considera que són més aviat perjudicials per Mataró, mentre que el 23,5% creu que són més aviat beneficiosos. La resta no es posiciona ni a favor ni en contra. Respecte al 2006, augmenten lleugerament tant els que pensen que són més aviat beneficiosos com els que pensen que són més aviat perjudicials.
Hàbits informatius i de comunicació


Els entrevistats diuen assabentar-se del que passa a Mataró pel Capgròs (38,6%), Televisió de Mataró (29,6%), el Tot Mataró (27,6%), el butlletí municipal mésmataró (20,9%), El Punt (9,3%) i el web de l’Ajuntament (5%).
El canal de televisió més vist és TV3 (48,5%), seguit d’Antena 3 (25,8%) i Tele5 (25%). Un 42% dels enquestats afirmen no conèixer MaresmeDigital TV, un 39,8% la coneix però mai l’ha vist i un 18% l’ha vist.
Pel que fa als diaris, El Periódico és el més llegit sumant les versions catalana i castellana (31,9%), seguit de La Vanguardia (25,1%) i els diaris gratuïts (15,9%).