Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de millora urbana de l’illa Fàbregas i de Caralt es modificarà puntualment

Escoltar

El Pla de millora urbana de l’illa Fàbregas i de Caralt es modificarà puntualment

Entre altres, es redistribueixen usos en dues plantes del futur Corte Inglés

L’Ajuntament introduirà modificacions puntuals al Pla de millora urbana de l’illa Fàbregas i de Caralt, que no representen canvis importants en l’ordenació prevista i es concreten en tres aspectes: una redistribució dels usos previstos a les plantes semisoterrani i soterrani 1 del futur centre comercial del carrer de Miquel Biada; donar major flexibilitat a la composició arquitectònica de l’edifici i facilitar el funcionament de l’aparcament, que ocuparà part del subsòl públic.

 

El redactat vigent del Pla de millora urbana va ser aprovat definitivament el 16 d’octubre de 2008 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament veu ara convenient introduir canvis per evitar divergències futures del planejament urbanístic amb el projecte del centre comercial que ja ha començat a elaborar l’operador que s’instal·larà a l’àmbit, El Corte Inglés.

 

Les modificacions del Pla de millora urbana s’han presentat avui a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i està previst que siguin aprovats dilluns per la Junta de Govern Local.

 

 

Contingut dels canvis 

 

1. Redistribució dels usos previstos a les plantes semisoterrani i soterrani 1: el planejament actual estableix que a la planta semisoterrani hi hauran usos comercials i al soterrani 1 es permetran tres usos (comercial, aparcament i serveis). La modificació que ara es presenta permet que els tres usos es desenvolupin indistintament tant al semisoterrani com al soterrani 1, per adequar-se a les necessitats de rampes, vestidors i magatzems que hi haurà en les dues plantes. Aquesta redistribució té dos condicionants: que en cap cas s’augmentarà l’edificabilitat sobre rasant i que no s’ampliaran els 22.000 m² de superfície de venda comercial previstos per al futur centre al Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 

 

2. Donar major flexibilitat a composició arquitectònica de l’edifici sense modificar la volumetria aprovada: el Pla de millora urbana actual estableix que hi haurà un porxo de 4 metres sobre la planta baixa del carrer de Miquel Biada i la ronda d’Alfons XII, que s’havia de configurar sense pilars ni columnes. Així mateix, no podien aparèixer columnes entre l’alineació de vial i el pla de façana dels porxos. La modificació estableix que els porxos es faran preferentment sense pilars, però es deixa oberta la possibilitat d’utilitzar elements de suport estructural quan sigui necessari. 

 

3. Facilitar el funcionament de l’aparcament: segons el planejament vigent la reserva de places d’estacionament en sòl privat és d’un mínim de 800 cotxes. L’operador comercial treballa amb una previsió major de places, que a més seran de major superfície que els estàndards habituals, per la qual cosa l’aparcament s’haurà de construir ocupant part del subsòl públic. Les places en subsòl públic es gestionaran mitjançant concessió, tal i com es fa en altres aparcaments de la ciutat. L’estacionament, que finançarà l’operador, serà d’ús per a tota la ciutat, no només per als clients del centre comercial. 

 

Tramitació 

 

La modificació puntual del Pla de millora urbana de l’illa Fàbregas i de Caralt haurà de ser aprovada inicialment per la Junta de Govern i superar un període d’informació pública d’un mes. Abans d’entrar en vigor, la modificació haurà de superar també l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament i definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.