Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple debat l’aprovació provisional del Pla de millora urbana per construir habitatge dotacional a Figuera Major

Escoltar

El Ple debat l’aprovació provisional del Pla de millora urbana per construir habitatge dotacional a Figuera Major

El document no ha incorporat canvis substancials respecte a l’inicial

El Pla de millora urbana del sistema dotacional d’habitatge públic de Figuera Major es presenta aquesta tarda al Ple municipal per a la seva aprovació provisional. El document, redactat per la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), es refereix a la parcel·la situada entre la riera de Figuera Major i els carrers de Josep Maria de Sagarra i de Joan Oliver, on es preveu la construcció d’un conjunt d’habitatges públics de lloguer, amb equipaments en planta baixa i aparcaments al soterrani.


La parcel·la, de titularitat municipal, és un dels set solars que l’Ajuntament va qualificar al 2006 com a sistema dotacional d’habitatge públic. Al solar de Figuera Major es preveu la construcció de fins a 90 habitatges de lloguer, d’una superfície útil de 40 i 50 m².


La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla de millora urbana el passat 1 de desembre. Durant el període d’informació pública s’hi han presentat 38 al•legacions, que han estat desestimades. Només s’han introduït alguns canvis no substancials en el document inicial per millorar i clarificar el redactat.


L’objectiu del Pla de millora urbana és definir les condicions d’edificació dels immobles, concretant la volumetria, establint els criteris d’edificabilitat màxima i l’ocupació, entre altres. Un cop aprovat el Pla de millora, el projecte constructiu, pendent de redacció, determinarà les característiques específiques dels futurs edificis.


L’Ajuntament va celebrar el 18 i 19 de febrer dues reunions informatives amb les associacions de veïns del Camí de la Serra i de Vista Alegre sobre les condicions genèriques del Pla de millora, però que van servir per plantejar paràmetres del futur projecte.
Condicions del Pla de millora urbana


La parcel·la, que ocupa 3.378 m², s’estructurarà en tres plataformes esglaonades per ajustar-se al pendents del carrer, amb diferents edificacions. Cada nivell es podrà executar en fases diferents, tant pel que fa a les edificacions com a l’aparcament.


Pel que fa als volums, el Pla de millora descriu que els edificis podran tenir fins a un màxim de 5 plantes (planta baixa més 4 pisos) a la banda de la riera de Figuera Major i 4 plantes (baix més 3 pisos) a la part posterior de la parcel·la. S’estableix que hi haurà 8 metres de separació –que s’utilitzarà com espai destinat a usos comuns, accessos rodats i evacuació– respecte als habitatges més propers existents al carrer de Salvador Espriu.


Es preveu que els edificis tinguin un espai d’instal·lacions situat entre la planta baixa i les plantes pis, perquè les instal•lacions dels habitatges no condicionin ni interfereixin en el funcionament dels equipaments situats a sota.


Un cop aprovat provisionalment per part del Ple municipal, el Pla de millora urbana es remetrà a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.