Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament disposa d’un pla d’actuació davant la grip A

Escoltar

L’Ajuntament disposa d’un pla d’actuació davant la grip A

Estableix mesures informatives, preventives i organitzatives

L’Ajuntament de Mataró ha dissenyat un pla de d’actuació per fer front a la grip A. El pla té dos objectius fonamentals. D’una banda, garantir el seguiment, per part del personal, de les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries, i de l’altra, donar resposta a les possibles situacions de baixa laboral produïdes per la malaltia.El pla, que es va posar en marxa el passat juliol, s’adreça a tots els treballadors de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses municipals. Fonamentalment consisteix en elaborar i aplicar un seguit de mesures informatives, preventives i organitzatives que contemplen entre d’altres sessions informatives entre el personal, compra de material i equips de protecció i higiene (mascaretes, guants, material de neteja, dispensadors de sabó), tasques de manteniment i revisió dels equips de ventilació i coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Per a l’aplicació de les mesures preventives entre el personal, s’ha classificat aquest en tres grups en funció del risc de contagi segons les tasques que desenvolupen:

 

a) Grup de risc baix: aquell personal la feina del qual no comporta una alta exposició al públic i/o no té coneixement previ d’estar en contacte amb persones diagnosticades amb la malaltia (personal d’oficines i tècnics sense atenció al públic, personal de serveis, etc.).b) Grup de risc mig: personal que per la seva feina no té coneixement previ d’estar en contacte amb persones diagnosticades però que realitza tasques amb alta exposició al públic (conserges, oficines d’atenció ciutadana, Oficina Social d’Atenció Integral, Policia Local, etc.).c) Grup de risc alt: personal que pot realitzar feines en les que tingui coneixement previ de contacte amb persones o animals diagnosticats de la malaltia o espais contaminats pel virus (treballadores familiars, assistents socials, tècnics de salut pública, etc.).

 

Les mesures a prendre varien en funció del grup de risc però tothom ha de seguir unes mesures mínimes com:

 

- Tenir cura de la neteja de les superfícies habituals de forma freqüent amb especial atenció als elements d’ús habitual col·lectiu: poms de portes, baranes, polsadors d’aparells, taules, cadires, etc.

 

- S’ha de supervisar que diàriament es buidin totalment les papereres, amb bossa inclosa. També és adient que els treballadors que realitzin atenció al públic disposin de mocadors de paper d’un sol ús per proporcionar-los als usuaris que estosseguin o esternudin.

 

- Cal revisar la ventilació, natural o per instal·lacions generals, dels llocs de treball i resoldre les deficiències per garantir que ningú hagi de romandre en un lloc sense bona ventilació amb altres treballadors o usuaris.

 

- Garantir una adequada higiene personal de les mans i evitar el contacte de les mans amb la boca, nas i els ulls abans d’haver-les rentat, i especialment quan esternudem o estosseguem o estiguem amb algú que ho hagi fet.

 

Pel que fa als centres escolars, aquests han de proporcionar les dades de les baixes escolars al Departament de Salut de la Generalitat que són recollides alhora pel Servei de Salut de l’Ajuntament.

Informació relativa a la gripLa Generalitat de Catalunya ha habilitat un web informatiu (http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/index.htm) sobre la malaltia on recull informació sobre prevenció, símptomes, vacunació etc. A través de la web de l’Ajuntament de Mataró i de l’apartat La Salut també s’hi pot accedir. Es pot demanar també informació al telèfon Sanitat Respon 902 111 444.