Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’avantprojecte de pressupost general de l’Ajuntament per al 2010 puja a 204’5 milions d’euros

Escoltar

L’avantprojecte de pressupost general de l’Ajuntament per al 2010 puja a 204’5 milions d’euros

Es redueix en un 13,17 % respecte el de 2009


L’alcalde, Joan Antoni Baron; la regidora de Serveis Centrals, Montserrat López; la segona tinent d’alcalde, Quiteria Guirao; i el tercer tinent d’alcalde, Francesc Teixidó, han presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte de pressupost general de l’Ajuntament i de Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al 2010. La proposta s’havia presentat prèviament a la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

 

El pressupost general o consolidat inclou els pressupostos de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals i entitats públiques empresarials. L’avantprojecte de pressupost consolidat per a 2010 es redueix un 13,17% respecte al 2009, passant dels 235.527.172,52 € del 2009 a 204.518.830,28 €. Si només es té en compte el pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, aquest disminueix un 5,74%, i passa de 137.056.231,48 € al 2009 a 129.194.558,15 € al 2010.

 

 

Trets principals

 

Els trets fonamentals que marquen el pressupost del 2010 són:

 

- Congelació de la major part dels tributs municipals

- Reforç de la cohesió social i l’educació

- Rigor, austeritat i contenció en la despesa no prioritaria

- Alt esforç inversor amb l’ajut del nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibiltat Local, malgrat que la inversió es redueix respecte a la del 2009

- Continuar apostant per la transformació del model econòmic de la nostra ciutat, mantenint l’aposta per a projectes com TecnoCampus Mataró-Maresme.

 

L’actual conjuntura econòmica te un impacte directe en els ingressos municipals, sobretot pel que fa als ingressos vinculats a l’activitat immobiliària i a les transferències de l’Estat. Es preveu un descens de la recaptació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) d’un 37,4 %, mentre que la participació en els ingressos de l’Estat baixa un 22% (-6,6 milions d’euros).

 

Aquestes davallades es compensen en part per la resta d’ingressos tributaris – malgrat que al 2010 no s’incrementarà en termes generals la pressió fiscal, s’ha produït en alguns impostos un increment fruit del major nombre de finques que tributen –; per l’increment d’altres transferències, donat que es preveu un augment de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona; i per la part que es destinarà a despesa social dins del nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

 

 

Les grans xifres

 

Pel que fa als organismes autònoms, societats i entitats públiques empresarials, l’Institut Municipal d’Educació i l’Entitat Pública Empresarial Tecnocampus són els únics que registren increment en el seu pressupost.

 

El pressupostos diferenciats són els següents:


 


 


2009


2010


Variació


AJUNTAMENT


127.916.023,42 €


122.358.352,69 €


-4,34%


IME


14.985.954,33 €


15.896.960,61 €


6,08%


IE


3.237.343,81 €


2.879.634,62 €


-11,05%


IMPEM


6.283.722,95 €


4.637.448,81 €


-26,20%


IMAC


6.423.698,70 €


5.676.855,50 €


-11,63%


MATARÓ AUDIOVISUAL


1.369.714,06 €


505.509,52 €


-63,09%


TECNOCAMPUS


24.695.022,95 €


25.577.240,30 €


3,57%


PUMSA


84.767.744,00 €


63.436.261,13 €


-25,16%


GINTRA


13.824.943,00 €


3.557.855,00 €


-74,26%


PROHABITATGE


938.607,00 €


766.892,00 €


-18,29%


AIGÜES DE MATARÓ


15.248.986,00 €


13.650.808,00 €


-10,48%  


La inversió

 

L’esforç inversor de l’Ajuntament, en termes consolidats globals, és a dir, incloent els organismes autònoms, empreses i entitats públiques empresarials, es situarà en 64.182.318,68 €. A més cal afegir la inversió que es finançarà amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per import de 10.354.089 €. Per tant, la inversió total al 2010 ascendirà a 74.536.407,68 €.

 

La inversió es destinarà principalment al Parc TecnoCampus Mataró-Maresme (25,2 milions d’euros); habitatge (10,07 milions d’euros); equipaments educatius (4,25 milions d’euros), terciaris (3,69 milions d’euros), esportius (2,85 milions d’euros), culturals (1,91 milions d’euros) i socials, comercials i de serveis (3,54 milions d’euros).

 

 

Fons Estatal

 

L’Ajuntament es podrà acollir als ajuts provinents del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local determinats pel Real Decret-llei 13/2009. Aquest fons té una doble finalitat:

 

- Incrementar la inversió pública local finançant actuacions generadores d’ocupació i d’execució immediata, fomentant el desenvolupament sostenible.

 

- Contribuir a la sostenibilitat social finançant despesa corrent per a la prestació de serveis educatius i de serveis socials, especialment en l’àmbit d’atenció a les dependències.

 

L’import màxim que correspon a l’Ajuntament de Mataró és de 12.949.099 €, dels quals 10.354.089 € corresponen a actuacions d’inversió i 2.595.010 € a finançament de despesa social. El pressupost municipal per al 2010 ja incorpora aquests imports.

 

L’Ajuntament finançarà amb el nou Fons Estatal un total de 19 projectes d’inversió. Entre les actuacions previstes destaquen la rehabilitació de la nau petita de Can Marfà per instal·lar el futur museu del tèxtil (4.250.000 €); la rehabilitació de la nau de Cabot i Barba que queda més propera a l’estació del complex per instal·lar-hi el Telecentre i un equipament social (1.500.000 €); i la renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram dels carrers de la Unió i de Sant Joaquim (600.000 €).

 

 

El PAM 2010

 

El pressupost municipal permetrà executar el PAM per al 2010. L’avantprojecte de PAM incorpora 55 objectius i prop de 400 accions, agrupats en els tres eixos del pacte de govern, que són: la ciutat pensada per a les persones, territori i desenvolupament econòmic i l’Ajuntament al serves de les persones.

 

El PAM 2010 es marca les següent prioritats:

 

- L’atenció social bàsica, ràpida i àgil, dirigida a qui més pateix per la situació actual, reforçant els serveis socials.

 

- L’escolarització, amb la posada en marxa de noves escoles i nous equipaments previstos, entre el quals destaquen la finalització de les obres de TecnoCampus Mataró-Maresme i el trasllat de les universitats, l’inici de les obres de l’escola Marta Mata i del nou edifici de l’Escola Especial l’Arboç.

 

- L’habitatge, tot seguint el desenvolupament del Pla Local d’Habitatge amb la finalització de 77 pisos de protecció previstos, entre altres actuacions.

 

- L’ocupació, mantenint els serveis bàsics i promovent les polítiques actives d’ocupació, per facilitar la reincorporació al món laboral de les persones desocupades per culpa de la conjuntura econòmica actual.

 

 

Procés participatiu

 

A partir de les prioritats establertes pel Govern per a l’any 2010, el 13 de juliol es va dur a terme un debat en el marc del Consell de Ciutat, en una sessió oberta a la participació dels representants dels altres consells municipals territorials i sectorials. Les aportacions del Consell de Ciutat han estat analitzades per cada àrea de l’Ajuntament i preses en consideració pel govern municipal per concretar la primera proposta del PAM 2010.

 

Durant l’octubre, la relació d’accions que formen part d’aquesta primer proposta s’han presentat, agrupades segons àmbits temàtics o d’actuació geogràfica, a cada un dels consells sectorials i territorials per a la seva valoració. Així mateix, en el Consell de Ciutat del 9 de desembre, que també serà obert als membres de la resta de consells, es donarà compte de la primera versió del pressupost i PAM 2010.

 

El pressupost es portarà al Ple Municipal del dia 24 de desembre, en sessió extraordinària, per a la seva aprovació inicial. A partir d’aquesta aprovació s’obrirà un període d’al·legacions perquè  el conjunt de la ciutadania pugui fer les seves aportacions. A més de ser consultable al web municipal, la primera proposta del PAM serà presentada als ciutadans en una audiència pública prevista per al 12 de gener de 2010, a les 19.00 hores al Centre Cívic Pla d’en Boet (Juan Sebastián Elcano, 6).

 

Un cop valorades les al·legacions, es preveu que el Ple pugui fer l’aprovació definitiva el dia 29 de gener de 2010. El retard amb el qual s’han donat a conèixer les aportacions de l’Estat als ingressos municipals per a l’any que ve ha afectat al calendari d’aprovació del pressupost. Per aquest motiu, per primera vegada en molts anys l’Ajuntament de Mataró no tindrà aprovat el pressupost a 31 de desembre.