Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Policia Local inicia la campanya per sancionar la contaminació acústica dels vehicles a motor

Escoltar

La Policia Local inicia la campanya per sancionar la contaminació acústica dels vehicles a motor

Finalitzarà el divendres 12 de juny i es farà en horaris de matí, tarda i nit

Dilluns, 18 de maig, la Policia Local de Mataró inicia la campanya sancionadora de la contaminació acústica de vehicles a motor. La campanya finalitzarà el divendres 12 de juny i es desenvoluparà a diferents horaris de matí, tarda i nit.


 

L’objecte d’aquesta campanya és disminuir el soroll a la ciutat per incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

 

Els mesuraments s'han d'efectuar tenint en compte els límits de sorolls vigents del Reial Decret 1367/2007 que fa referència a les emissions acústiques dels vehicles de motors i ciclomotors:

 

- Els nivells de sonors dels vehicles de motor i ciclomotors hauran de correspondre al que estableixi la fitxa d’homologació (Targeta d’Inspecció Tècnica) sumant-li 4 dBA més.

 

- En el supòsit que a la fitxa d’homologació dels vehicles de motor i ciclomotor no consti, per la seva antiguitat o altres raons el nivell d’emissió sonora, s’establiran els següents barems:

 

- Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor: 74 + 4

 

- Vehicles destinats al transport de persoens, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor i amb una massa màxima autorizada no superior a 3'5 tones:

a)      Amb un motor de potència inferior a 150 kw: 78 + 4

b)      Amb un motor de potència no inferior a 150 kw: 80 + 4

 

- Vehicles destinats al transport de persones, amb més de 9 seients, inclòs el del conductor, i vehicles destinats al transport de mercaderies:

a)      Amb una massa màxima autoritzada no superior a 2 t: 76 + 4

b)      Amb una massa màxima autoritzada entre 2 i 3’5 t: 77 + 4

 

- Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa màxima autoritzada superior a 3’5 t.:

a)      Amb un motor de potència inferior a 75 kw: 77 + 4

b)      Amb un motor de potència entre 75 i 150 kw: 78 + 4

c)      Amb un motor de potència no inferior a 150 kw: 80 + 4

 

- Motocicletes i ciclomotors:

a)      Amb una cilindrada inferior o igual a 80 cm3: 87 + 4

b)      Amb una cilindrada entre 80 i 175 cm3: 85 + 4

c)      Amb una cilindrada superior a 175 cm3: 90 + 4.