Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un catàleg aplega les 37 masies i cases rurals situades al sòl no urbanitzable de Mataró

Escoltar

Un catàleg aplega les 37 masies i cases rurals situades al sòl no urbanitzable de Mataró

Tindran més possibilitats de rehabilitació i ampliació, i s’admetran nous usos

El Servei de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament ha elaborat un catàleg de les masies i cases rurals que estan situades al sòl no urbanitzable de Mataró. Aquest catàleg aplega les 31 edificacions que el Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM) ja considerava zones de conservació de l’hàbitat rural en sòl no urbanitzable, i afegeix 6 més, sumant un total de 37 cases.

 

El catàleg de masies forma part de la modificació puntual del PGOM en relació al sòl no urbanitzable que es va aprovar inicialment al Ple municipal del 5 de març. El motiu d’inclusió en aquest catàleg està regulat per la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Es tracta d’edificis que es poden reconstruir i rehabilitar, i que tenen interès especial per motius arquitectònics, històrics, paisatgístics, ambientals i socials. Amb la seva inclusió al catàleg, es vol diferenciar aquestes edificacions i potenciar-les respecte a les altres situades en sòl no urbanitzable, possibilitant més usos dels permesos actualment, ja que ara només s’hi poden destinar a habitatge.

 

Per regular els usos admissibles i les possibilitats d’ampliació de les cases, l’Ajuntament ha redactat un Pla especial que es presentarà a la propera Junta de Govern Local per a la seva aprovació inicial. De cadascuna de les masies i cases rurals s’ha confeccionat una fitxa que les documenta gràficament i que, entre altres dades, conté informació sobre la seva superfície, l’ús actual, el sostre existent, les possibilitats d’ampliació, els usos que s’admetran en cada cas i el requeriment o no de tramitar un pla especial de detall per implantar-ne nova activitat..  

 

Entre les noves activitats que s’hi podran admetre figura l’ús hoteler, l’ús com a restaurant i el turisme rural, així com altres equipaments no propis d’estar situats en el sòl urbà, com activitats vinculades al mar. Dins de l’àmbit de protecció del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que va aprovar la Generalitat de Catalunya al 2005 només s’hi podran implantar noves activitats no agràries en les cases incorporades al catàleg.

  

Modificació del PGOM en relació al sòl no urbanitzable

 

El Ple municipal de març va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM per adaptar el planejament municipal:

 

-  a les directrius marcades en relació al sòl no urbanitzable pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i a la nova Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005 i el reglament que la desplega);

-  als objectius actuals del Pla especial de les Cinc Sènies-Valldeix-Mata.

 

Els àmbits de sòl urbanitzable no programat del litoral passen a ser classificats com a sòl no urbanitzable costaner, augmentant encara més la seva protecció. La protecció supramunicipal del sòl no urbanitzable del municipi s’augmenta en 47,21 hectàrees. D’aquesta manera, un 90,5% d’aquest sòl està protegit per planejaments de rang superior al PGOM.

 

D’altra banda, s’afegeixen dues noves qualificacions relacionades amb el sòl no urbanitzable: “equipaments agraris” i “serveis i dotacions privades en sòl no urbanitzable”.

 

Per últim, s’estableix un nou límit de l’àmbit del Pla especial de les Cinc Sènies-Valldeix-Mata d’acord amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Així, el conjunt de l’àmbit és aproximadament de 430 hectàrees, de les quals 276 (64%) es situen entre l’autopista i el mar, i 154 (36%) entre l’autopista i la zona forestal.