Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou Centre d’Educació Especial L’Arboç es comença a construir a Vallveric

Escoltar

El nou Centre d’Educació Especial L’Arboç es comença a construir a Vallveric

Les noves instal·lacions substituiran les que té el centre a la plaça dels Bous

L’Ajuntament va iniciar el passat dilluns, 1 de febrer, les obres de construcció del Centre d’Educació Especial L’Arboç als entorns de Vallveric. Aquestes noves instal·lacions substituiran les que el centre té a la plaça dels Bous.


 

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Euritmia Construccions, SA i tenen una durada prevista de 12 mesos. El pressupost d’adjudicació és de 2.313.677,19 € (IVA no inclòs).

 

L’escola L’Arboç és un centre concertat d’àmbit comarcal especialitzat en l’atenció de nens i nenes en edat escolar amb lesió neurològica important. El centre pertany a la Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, fundació benèfica de tipus assistencial. El seu objectiu principal és l’atenció a persones amb disminució psíquica i a les seves famílies.

 

 

Un nou edifici al carrer de la Pagesia

 

El nou equipament s’edificarà al carrer de la Pagesia, en un solar de 4.788,61 m². Els terrenys fan un desnivell de 3 m respecte al carrer, per la qual cosa l’equipament quedarà situat sota la rasant i la coberta es tractarà com si fos una cinquena façana, amb la col·locació de graves seleccionades per aconseguir una major grau de confort tèrmic. Les façanes seran de plaques prefabricades de formigó, tot i que en alguns llocs es preveu directament l’ús de formigó vist, així com remats de planxa inox sense polir.

 

L’edifici tindrà una superfície construïda de 2.051, 33 m² i una superfície útil de 1.795,73 m². Les entrades estaran situats al carrer de la Pagesia, tant l’entrada de vianants com l’accés per al servei de càtering i per a ús com a sortida d’emergència. El dimensionat de l’equipament és similar al d’una escola de dues línies, amb una cuina i un menjador com a espais complementaris.

 

Entre les diferents dependències, l’equipament disposarà també de 12 aules, 6 lavabos per a les aules, 2 despatxos de logopèdia, 2 despatxos de tutoria, una aula multisensorial, una sala per a aula d’informàtica i biblioteca, un gimnàs per a rehabilitació, una sala d’hidroteràpia, un taller polivalent, 2 despatxos d’atenció individualitzada i bugaderia.

 

Els recorreguts dins de l’equipament es faran exclusivament amb rampes i un ascensor per tal de facilitar els moviments als seus usuaris.

 

 

Conveni amb la Generalitat

 

El conveni de coresponsabilitat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró relatiu a l’escolarització del municipi durant el 2009, que es va signar l’abril de 2009, preveu la construcció de les noves instal·lacions del Centre d’Educació Especial L’Arboç.

 

La Generalitat de Catalunya, per acord de Govern de 7 d’abril de 2009, va autoritzar al Departament d’Educació a atorgar una subvenció de 3,3 milions d’euros a l’Ajuntament per finançar la construcció de l’equipament. Les condicions del finançament s’establiran mitjançant conveni.

 

Un cop acabades les obres, l’edifici serà de titularitat municipal. L’Ajuntament preveu que l’equipament funcioni mitjançant gestió indirecta.