Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Jove x Mataró 2009-2012 recull 136 actuacions

Escoltar

El Pla Jove x Mataró 2009-2012 recull 136 actuacions

El document planifica totes les polítiques i actuacions adreçades als joves

La regidora de Joventut i Dona, Ana M. Barrera, ha presentat avui el Pla Jove x Mataró 2009-2012. El document es va aprovar a la Junta de Govern Local del passat 18 de gener i se’n va donar compte al Ple de febrer.


 

Aquest nou document, que substitueix al Pla Jove x Mataró 2005-2008, és l’instrument a través del qual es planifiquen totes les polítiques i actuacions adreçades als joves en el propers anys.

 

El Pla segueix les principals línies marcades pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya on apareixen els grans eixos estratègics que han de desenvolupar les polítiques de joventut municipals a tot Catalunya.

 

Els objectius generals del Pla són:

 

1.      Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la ciutadania.

 

2.      Fomentar la participació dels joves en la construcció de projectes col·lectius mitjançant una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida pública de la ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.

 

3.      Donar resposta a les necessitats específiques dels joves, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.

 

4.      Posar a l’abast dels joves els recursos d'eines perquè siguin subjecte d'innovació a la ciutat, i contribueixin a la cohesió social de forma activa.

 

 

Procés d’elaboració

 

El Pla s’ha elaborat en tres fases:

 

Fase de diagnosi: en aquesta fase s’ha estudiat la realitat dels joves de Mataró i s’han detectat les principals mancances i necessitats que tenen.

 

Per analitzar la realitat juvenil s’han tingut en compte dades quantitatives facilitades pel Servei d’Estudis i Planificació o l’Observatori del Mercat de Treball, entre d’altres. I també dades qualitatives que s’han obtingut a partir de set grups de discussió formats per joves de diferents àmbits (ESO, Batxillerat i cicles formatius, usuaris dels espais joves, membres d’entitats juvenils, joves d’entitats no juvenils i joventuts polítiques). A més, d’un grup de discussió amb tècnics experts, educadors i professors d’instituts.

 

Fase de disseny: en aquesta fase s’ha treballat de forma interdepartamental implicant a la totalitat de serveis i departaments de l’Ajuntament i s’han concretat per cada eix els objectius generals i específics, les actuacions per assolir-los i el calendari per dur-les a terme. Les actuacions i els objectius s’avaluaran constantment per actualitzar i millorar els serveis que es prestin.

 

Fase d’aportacions: les entitats membres del Consell Municipal de Joventut i els grups polítics han pogut fer esmenes i aportacions al Pla abans que aquest s’aprovés definitivament. De les 60 aportacions presentades, se n’han acceptat 12 que han comportat la modificació del redactat o un canvi en l’estructura del document i 6 més han permès incorporar una actuació nova.

 

 

Actuacions i eixos

 

El Pla Jove x Mataró 2009-2012 recull 136 actuacions (l’anterior Pla en recollia 89) que s’estructuren en 9 eixos:

 

. Educació: 33 actuacions

. Ocupació: 20 actuacions

. Habitatge: 9 actuacions

. Salut: 8 actuacions

. Cultura: 19 actuacions

. Esport i oci: 19 actuacions

. Mobilitat: 5 actuacions

. Informació: 5 actuacions

. Associacionisme, participació i interlocució: 18 actuacions.