Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament dóna suport a la democràcia participativa

Escoltar

L’Ajuntament dóna suport a la democràcia participativa

El Ple del mes de maig va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC de suport a la democràcia participativa. La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels grups signants, el PPC va votar en contra i la CUP es va abstenir. El text aprovat era una proposta alternativa a la moció inicial que van presentar el PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC i la CUP i que no va prosperar.


 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“El nostre sistema democràtic combina democràcia representativa i democràcia directa. La democràcia representativa assegura la participació dels ciutadans en la gestió de la cosa pública a través de les institucions democràtiques. Unes institucions que desenvolupen les seves tasques en funció de la representació fruit de la lliure voluntat ciutadana, a través de la qual es vertebren majories polítiques de signe divers que estan subjectes a un mandat limitat que sols pot perllongar-se a través d’una nova decisió ciutadana. La democràcia directa és la que permet als ciutadans expressar-se lliurament sobre qüestions polítiques d'importància transcendental com va ser la Constitució del 78, l'Estatut del 79 i més recentment l'Estatut de 2006.Per altra banda, també tenim instruments de participació ciutadana que estan dirigits a conèixer la posició o opinions de la ciutadania en relació amb qualsevol aspecte de la vida pública i que es materialitzen a través de múltiples i diverses modalitats com enquestes, fòrums de debat i participació, assemblees etc., que tenen caràcter consultiu però en cap cas vinculant i per tant, no poden ser extrapolats ni poden substituir la voluntat democràtica expressada per les vies anteriorment citades.Estem plenament convençuts de la importància de la participació ciutadana en tots aquells afers de la vida municipal i de la del país en general i som favorables a què la ciutadania pugui ser consultada sobre aquells temes que afecten directament la seva vida i el seu futur. En democràcia la llibertat d’expressió és un dret fonamental que cal preservar i portar a la pràctica, això sí, sempre que aquest no atempti contra els drets fonamentals de les persones. Facilitar que els mataronins i mataronines puguin expressar la seva opinió és un exercici democràtic que els representants municipals compartim plenament.Per tot l'exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

 

1.      Donar suport i acceptar com un acte cívic i democràtic qualsevol consulta popular a la nostra ciutat, entenent que aquestes constitueixen un acte cívic i democràtic de la societat civil d'especial rellevància pel nostre esdevenir col·lectiu, i sempre que s’ajustin al que estableix la recent Llei de Consultes que ha aprovat el Parlament de Catalunya.

 

2.      Que totes les actuacions que dugui a terme l’Ajuntament s'emmarquin dins de la legalitat vigent”.