Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta el Pla de serveis de les platges per als anys 2010-2014

Escoltar

L’Ajuntament presenta el Pla de serveis de les platges per als anys 2010-2014

Segons un estudi els usuaris valoren amb un 7 les platges de Mataró

La presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, ha presentat avui en roda de premsa el Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2010-2014. Aquest pla, que es portarà a aprovació inicial al Ple de febrer i que posteriorment haurà de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, regula i ordena tots els serveis i usos comercials, lúdics i esportius que es poden desenvolupar a les platges de Mataró. A més el pla també defineix les accions a dur a terme en aspectes com la mobilitat i l’accessibilitat, la seguretat, els horaris i la durada de les temporades, l’atenció ciutadana, la neteja, etc.

Un pla de cinc anys de durada i nous horaris comercials entre les principals novetatsCom a novetats principals cal citar la pròpia vigència del pla, que ara passa a ser de cinc anys en lloc d‘anual com ho era fins ara. També són significatius els canvis en els horaris dels establiments comercials de menjar i begudes i de bar. El nou horari d’obertura serà entre les 8.30 h i les 10.30 h i el de tancament serà entre setmana fins a la 1.00 h, i els divendres, dissabtes i vigília de festius fins a les 2.00 h. La resta d’instal·lacions podrà oferir els seus serveis de 8.00 a 20.00 h.

 

A més, per a la realització d’activitats lúdico-culturals en directe, com els ja tradicionals monòlegs o d’altres, caldrà obtenir una autorització prèvia i només es podran realitzar de diumenges a dijous fins a les 00.00 h i els divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a la 1.00h.Els establiments de menjar i begudes i els de bar podran tenir música ambiental, però hauran de disposar d’un limitador acústic que garanteixi que el soroll no sobrepassa els 70 db. Els altaveus dels equips musicals a més hauran d’estar sempre orientats cap a mar i en cap cas cap a la ciutat.

 

En aquests sentit, al Ple de febrer es portarà també a aprovació inicial un nou reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja. Aquest reglament establirà el sistema d’infraccions i sancions aplicables en relació a l’incompliment d’horaris i dels nivells acústics permesos, entre d’altres aspectes. Les sancions aplicades aniran en consonància amb la gravetat de les infraccions, que poden ser lleus, greus o molt greus. Les sancions s’estableixen en amonestacions, multes econòmiques entre 100 i 3.000 euros, precinte dels equips de música o no renovació de les pròrrogues anuals del contracte.

 

El pla contempla també la instal·lació d’un punt de venda de productes de bany i d’un espai de lloguer i emmagatzematge d’embarcacions de petita eslora (windsurfs, caicacs, etc.). En el primer es podran adquirir tant productes relacionats amb el bany com elements d’esbarjo per a la pràctica d’activitats nàutiques, complements i equipament de bany (cremes i protectors solars, flotadors i matalassos, tovalloles, para-sols, banyadors, gorres, suros, cubells i elements pel joc, raquetes, pilotes, estels, etc.). També es permetrà la venda de premsa i revistes. Pel que fa l’espai de lloguer i emmagatzematge d’embarcacions petites s’ubicarà a la platja del Varador, davant del canal d’abalisament i també es podrà utilitzar per a la realització de cursets.

 Resultats de l’estudi “Projecte Integral de Millora de les Platges”

 

Conjuntament amb el Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2010-2014, la regidora Alícia Romero, ha presentat els resultats d’un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona sobre el Projecte de millora integral de les platges.L’estudi, que se centra en els municipis de Mataró, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú i Viladecans, consta d’una part prèvia d’anàlisi en què s’estudien l’estat actual de les platges, l’ús que en fan els usuaris, la gestió i la situació de regulació en què es troben les platges. La segona part de l’estudi elabora, a mode de conclusió, unes propostes de millora en funció de les necessitats detectades per a cada àrea d’anàlisi.

 

Així pel que fa a la situació actual de les platges l’estudi ha examinat aspectes com l’accessibilitat; els serveis de què disposa cada platja (neteja, salvament, instal·lacions, seguretat i equipaments nàutics); els serveis que s’ofereixen als usuaris (mobiliari de platja, equipaments, instal·lacions esportives i serveis addicionals); la gestió que se’n fa (comunicació, administració, pressupostos, les certificacions).

Classificació de les platges de Mataró

 

Segons l’estudi, les platges de Mataró es classifiquen de la següent forma:- Platja de Ponent: de caràcter familiar, amb una extensió de 5.400 m², un aforament màxim de 771 persones, situada en entorn semiurbà i amb una tipologia d’usuari familiar.- Platja del Varador: de caràcter esportiu, amb una extensió de 96.625 m², un aforament màxim de 5.355 persones, situada en entorn urbà i amb una tipologia d’usuari familiar-esportista.

 

- Platja del Callao: de caràcter familiar, amb una extensió de 20.000 m², un aforament màxim de 2.800 persones, situada en entorn urbà i amb una tipologia d’usuari familiar.

 

- Platja de Sant Simó: de caràcter familiar naturista, amb una extensió de 30.000 m², un aforament màxim de 4.286 persones, situada en entorn semiurbà i amb una tipologia d’usuari familiar i naturista.

 


Anàlisi dels usuarisAquesta fase de l’estudi s’ha realitzat a partir de 1.132 enquestes aleatòries fetes entre juny i setembre entre les diferents platges. S’han valorat aspectes com el perfil dels usuaris, els elements de les platges, els hàbits de consum i l’impacte econòmic que representen.

 

-  Perfil dels usuaris: 489.573 persones fan ús de les platges durant la temporada, això representa un 64,3% d’ocupació mitjana, un 11% superior a la resta dels municipis analitzats en l’estudi. Quant al perfil, es tracta de persones majoritàriament entre 26 i 45 anys. El 80% s’allotgen a Mataró i el 65 % afirma anar-hi a peu, preferentment al matí. Quant als motius pels quals es trien les platges de Mataró són fonamentalment la tranquil·litat, la proximitat i la neteja de la sorra. 

- Valoració dels elements de les platges: la valoració mitjana que obté el conjunt de platges de Mataró és de 7,12 sobre 10. Els elements més valorats són la tranquil·litat, l’ambient i les guinguetes, mentre que els pitjor valorats són el pàrquing, les gandules i els para-sols.

 

- Hàbits de consum i impacte econòmic: la despesa que fan els usuaris a les platges de Mataró segueix la tendència de la resta de municipis essent la major part en begudes, menjar i gelats. Per imports, el 27% d’usuaris gasta entre 1 i 6 euros, el 8% entre 7 i 10 euros i més del 40% d’usuaris no gasta res. La despesa total estimada que rep el municipi per part dels usuaris a les platges és de 3.811.339,68 euros.

 Anàlisi de la gestió

 

En l’anàlisi de la gestió s’estudien tres grans àrees:

 

- Els recursos humans: l’estudi reflecteix que la diversificació de serveis amb competències sobre platges no afavoreix la coordinació.

 

- El recursos econòmics: la gestió de les platges ha generat l’any 2009 un dèficit de 377.925,25 euros. (sense comptar la depesa en neteja i manteniment dels WC). EL pressupost destinat, 530.000 euros (sense comptar la depesa en neteja i manteniment dels WC i la despesa de comunicació) és inferior a la mitjana de la resta de municipis, però la ràtio de despesa per cada 1.000 m² és en canvi superior a Mataró, situant-se en 3.511, 61 euros davant els 2.396, 94 euros que hi destinen la resta de municipis estudiats.

 

- La comunicació: Mataró apareix per sobre de la resta de municipis pel que fa a la diversitat de material de difusió de l’activitat de les platges, a més se senyala com a destacat el fet de difondre activitats d’operadors privats de forma conjunta en un material únic promocional.

Anàlisi de la situació legal

 

Quant als temes legals, l’estudi reflecteix aspectes com la manca d’una ordenança específica sobre platges; es valora positivament el fet d’atorgar autoritzacions anuals i de caràcter diferent segons el tram de platja, i se senyala que existeixen diferències entre algunes llicències de guinguetes i la seva activitat real.

 Propostes de millora

 

Finalment es plantegen una sèrie de millores com la creació d’una identitat comuna pel que fa a la platja de Mataró, mentre es suggereix buscar una característica temàtica per a cada platja concreta. Quant a la gestió, es proposa orientar el model cap a una activitat més econòmica i no tant com a un espai públic, això requereix crear una organització més centralitzada.