Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’inici de curs 2010-2011 comença amb més de 20.000 alumnes

Escoltar

L’inici de curs 2010-2011 comença amb més de 20.000 alumnes

La novetat d’aquest any és el canvi de calendariLa presidenta de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Conxita Calvo, juntament amb la directora de zona, Magda Román, han presentat les novetats i les dades d’inici de curs 2010-2011 a Mataró.


 

La novetat d’aquest any és el canvi en el calendari. L’inici de curs comença demà, una setmana abans del que era habitual, i finalitzarà el 22 de juny. Aquest avançament del curs es compensarà amb una setmana de vacances: del 28 de febrer al 4 de març.

 

Entre els dies 7 i 14 de setembre, 20.456 alumnes d’Educació especial, infantil de 1r i 2n cicle, primària i secundària obligatòria i postobligatòria començaran el nou curs a Mataró. La majoria d’aquests alumnes s’incorporen el dimarts 7 i el dia 14 ho faran els alumnes de cicles formatius de grau superior de la formació professional específica. Els nens de les 9 escoles bressol municipals comencen el dia 8 i les llars d’infants privades també ho estan fent dins aquests primers dies de setembre.

 

Una altra novetat a destacar és que al llarg del primer trimestre d’aquest curs escolar iniciaran el projecte d’aprenentatge a través de llibres digitals, en el marc del projecte anomenat 1x1, tots els centres públics d’ensenyament secundari i els centres concertats FRETA i Divina Providència.

 

A més, l’IME seguirà mantenint les principals actuacions de suport educatiu emmarcades en el Pla Educatiu d’Entorn i quant a la construcció del Centre d’Educació Especial l’Arboç als entorns de Vallveric s’està seguint els terminis establerts.

 

 

Educació infantil de 1r cicle

 

En aquest cicle hi ha inscrits 1.684 infants de 0 a 3 anys, 960 a les escoles bressol municipals i 724 a les llars d’infants privades.

 

La llista de 403 nens que no havien obtingut plaça al finalitzar el termini de preinscripció s’ha reduït fins a 255 alumnes, per renúncies o canvis d’horari entre d’altres motius, quedant encara 27 vacants per cobrir.

 

Durant l’estiu, s’han dut a terme petites obres de manteniment i millora en algunes de les escoles com actuacions de pintura, sanejament o arranjament dels patis.

 

 

Educació infantil de 2n cicle i Educació primària

 

Al segon cicle d’Educació infantil i primària hi ha inscrits 12.043 alumnes de 3 a 12 anys, 6.510 en centres públics i 5.533 en centres concertats.

 

En el curs 2010-2011 s’ha incrementat una línia de P3 a l’Escola Torre Llauder: de 58 línies s’ha passat a tenir-ne 59.

 

Durant tot l’any, l’Ajuntament està treballant en els diferents centres d’Educació infantil i primària a l’objecte d’adequar-los a les necessitats actuals i millorar-los.

 

Aquestes obres de manteniment i millora responen a una planificació anual d’actuacions elaborada en funció de les demandes fetes pel centres a l’inici del curs anterior i aprovades a la Taula Mixta de Planificació, i regulades amb un acord anual establert entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Concretament, durant l’any 2010, el municipi ha pressupostat per als centres públics d’educació especial, infantil i primària i centres de formació d’adults 240.903,41 €, que es dedicaran a actuacions programades de millores als centres. A més, el Departament d’Educació de la Generalitat ha atorgat 140.000 € que s’han destinat íntegrament a l’adequació dels espais de l’Escola Antonio Machado.

 

Enguany, a més hi ha hagut una aportació extraordinària provinent del FEOSL de 300.804,50 € que s’han destinat a la renovació de les calderes de les escoles La Llàntia, Camí del Mig, Germanes Bertomeu, Rocafonda i Torre Llauder i a completar la millora de la sala d’actes de l’Institut Miquel Biada, amb la climatització d’aquest espai.

 

Les obres realitzades als centres públics són les següents:

 

·        Ampliació i adaptació d’espais de l’Escola Antonio Machado.

·        Col·locació de reixes, substitució de bastiments i millora de l’accés del carrer de Sant Sebastià, de l’Escola La Llàntia.

·        Substitució de cobertes de fibrociment a l’Escola Tomàs Viñas.

·        Millores en la cuina i menjadors de l’Escola Joan Coromines.

·        Servei adaptat i col·locació de reixes a l’Escola Angeleta Ferrer.

·        Millores per a l’eliminació d’humitats al parvulari de l’Escola Camí del Mig.

·        Baranes i adequacions a la nova aula de P3 a l’Escola Torre Llauder.

·        Renovació i millores a la cuina de l’Escola Àngela Bransuela.

·        Adequació de l’alarma al CFA Alarona.

 

Al llarg de l’any se seguiran realitzant aquelles obres de millora prioritzades en el marc de col·laboració municipi-Departament d’Educació.

 

 

Educació secundària obligatòria i postobligatòria

 

Els estudiants d’Educació secundària obligatòria seran 5.137, dels quals 2.151 es troben escolaritzats en centres públics i 2.986 ho estan en centres concertats.

 

Pel que fa als estudis de Batxillerat, enguany hi ha matriculats a la ciutat 1.467 alumnes, 864 en centres públics i 603 en centres concertats.

 

Els estudiants matriculats en cursos de Formació Professional específica, tant en cicles de grau mig com en cicles de grau superior són 1.809, dels quals 1.279 estudien en centres públics i 530 ho fan en centres concertats.

 

Pel que fa als cicles formatius de grau mig, aquest any s’ha ampliat l’oferta:

 

. Institut Miquel Biada: ha incrementat un grup en el cicle formatiu de Manteniment de vehicles autopropulsats.

 

. Institut Alexandre Satorras: ha incrementat un grup en el cicle formatiu de Cures auxiliars d’infermeria i ha creat de nou el cicle formatiu Emergències Sanitàries.

 

. Institut Josep Puig i Cadafalch: un cicle formatiu de la branca sociosanitària.

 

Cada cicle té capacitat per a 30 alumnes.

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha realitzat obres en els 5 instituts de secundària que han suposat una inversió de més de 310.000 €.