Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana la cancel·lació del deute extern d’Haití

Escoltar

Mataró demana la cancel·lació del deute extern d’Haití

El Pla de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar la proposta de resolució presentada per tots els grups municipals per demanar la cancel·lació del deute extern d’Haití. Aquest país es troba immers en una greu crisi socioeconòmica i humanitària accentuada encara més per les conseqüències del terratrèmol que va sacsejar el país el passat 12 de gener de 2010.
El text íntegre de proposta és el següent:

 

“El 12 de gener de 2010, un terratrèmol va sacsejar Haití i va ocasionar nombroses pèrdues humanes i materials a diferents ciutats del país.Les conseqüències de les quals han estat devastadores. Això se suma que a la població d’Haití ja es trobava des de fa temps en una situació molt vulnerable i sota els efectes d’una greu crisi socioeconòmica.

 

Com a resposta per a aquesta catàstrofe, el mesos de febrer i març d’enguany, amb motiu del terratrèmol que va patir Haití el 12 de gener, entitats de Mataró es varen organitzar per endegar la Campanya “Mataró amb Haití”, organitzant activitats amb la finalitat de sensibilitzar a la ciutadania i recaptar fons per a la Campanya d’Ajut Humanitari endegada per la Creu Roja.

 

Atès que aquesta activitat, s’emmarca dins el Programa d’Actuació Municipal 2010 en la promoció d’activitats de difusió i sensibilització en solidaritat i cooperació internacional, tenint com a línia estratègica de les actuacions els 8 objectius del Mil·lenni.

 

Atès que el Deute extern que els països empobrits del Sud tenen amb els països del Nord és una de les principals causes per les quals perdura una situació de dependència dels primers respecte els segons dins l’estructura econòmica internacional, essent un dels factors que acaben impedint reduir la fam i la pobresa extrema mitjançant polítiques socials públiques o mixtes.

 

Atès que el pagament del interessos i l’amortització del deute (contret majoritàriament per governs autoritaris i il·legítims) suposa un traspàs de capital des dels països empobrits cap a les entitats creditores – públiques i privades – en detriment de la satisfacció de les prioritats socials i ambientals per a cobrir les necessitats bàsiques de la majoria de la població dels països del Sud.

 

Atès que són moltes les organitzacions, entitats, particulars, institucions, campanyes... que des de fa anys exigeixen solucions reals al problema del deute extern: des de les històriques acampades del 0’7 de l’any 1994 fins l’emblemàtica Consulta Social del 12 de març de 2000, arreu de l’Estat espanyol, on van participar activament més de 500 poblacions, 1400 col·lectius i més de 20.000 voluntaris.

 

Atès que, el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar l’any 2006 una Llei del Deute Extern, que significà un pas endavant però que cal complementar, encara, amb una millora la gestió del deute extern: mitjançant l’elaboració d’uns projectes de llei que regulin el Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD), que reformulin la regulació dels crèdits CESCE .

 

Atès que aquest conjunt de lleis estatals poden esdevenir un instrument eficaç de lluita contra el subdesenvolupament si comporten la condonació del deute extern dels països més pobres; la promoció d’un nou sistema internacional per tractar el problema del deute que inclogui,en règim d’igualtat, tots els països afectats; l’adopció d’estratègies de prevenció per evitar que l’Ajut al Desenvolupament generi nous deutes; i el desenvolupament d’una política transparent, amb la participació de la “societat civil”.

 

Recollint aquesta proposta, que es va acordar en la sessió ordinària del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional celebrada el 26 d’abril, els grups municipals sotasignants proposen l’adopció del següents acords:

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró insta al Congrés de Diputats i al govern espanyol a que, complementant i millorant la Llei del Deute Extern aprovada el 2006, aprovi les lleisque regulin el Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD), que reformulin la regulació dels crèdits CESCE.

 

Segon.- Instar al govern espanyol i als organismes pertinents (ONU, Parlament Europeu, Unió Europea) a promocionar un sistema internacional per tractar el problema del deute que inclogui tots els països afectats. Al mateix temps instar al govern espanyol a dissenyar una estratègia activa en l’àmbit internacional, dirigida a impulsar un nou model de tractament del deute extern que compti amb la participació dels països endeutats.

 

Tercer.- Instar al Congrés de Diputats que l’esmentada Llei inclogui estratègies de prevenció del nou endeutament, evitant que l’ajuda estatal al desenvolupament i la promoció d’empreses

espanyoles a l’exterior generi nous deutes que els països pobres no poden afrontar.

 

Quart.- Instar al govern espanyol, en el seu període de presidència de la Unió Europea a promoure accions en la comunitat internacional per tal de que sigui cancel·lat difinitivament el deute extern d’Haití de forma immediata i incondicional.

 

Sisè.- Donar coneixement d’aquests acords al Consolat d’Haití, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Govern Espanyol, la Federació Catalana d’ONGs, a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, a l’Agència Catalana de Cooperació, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Xarxa Alcaldes per la Pau, Xarxa Ubuntu, i a les delegacions de la Unió Europea i dels Governs Mundials Units a Catalunya i de les Nacions Unides a Espanya.