Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró modifica de nou el Pla General a l’Eix Herrera per desbloquejar la construcció de l’Escola Joan Coromines

Escoltar

Mataró modifica de nou el Pla General a l’Eix Herrera per desbloquejar la construcció de l’Escola Joan Coromines

L’equipament estarà situat davant de l'àmbit de Can Gassol

L’Ajuntament té previst modificar per segona vegada el Pla General d’Ordenació a l’àmbit de l’Eix Herrera. L’objectiu principal del nou canvi de planejament és fer viable el desenvolupament del sector i aconseguir de manera immediata el sòl públic necessari per construir l’Escola Joan Coromines, centre educatiu que des del curs 2007-2008 funciona en instal·lacions provisionals.

 

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, ha presentat avui en roda de premsa la modificació urbanística, que es va donar a conèixer el dimarts 23 de febrer a la Comissió Informativa de Serveis Territorials. Es preveu que la proposta s’aprovi inicialment al Ple municipal del 4 de març.

 

La superfície total afectada per la nova modificació és de 38.234 m². Inclou les illes situades entre el recinte de l’Escorxador i la plaça de Joan Fiveller, amb una superfície de 23.906 m², i també el recinte d’equipaments de l’Escorxador, amb una superfície de 14.328 m², aquest últim per millorar el tractament dels espais verds.

 

El nou planejament no representa canvis en la quantitat de sòl públic i privat respecte a l’ordenació que es va aprovar definitivament al desembre de 2007. Els objectius principals són els mateixos: reconvertir els usos industrials actuals passant a usos mixtos entre residencial i terciari; connectar el barri amb el centre mitjançant itineraris cívics i nous espais lliures i obtenir la cessió del sòl necessari per construir l’Escola Joan Coromines.

 

Amb l’objectiu de fer viable el sector, s’estableixen dos àmbits de desenvolupament i gestió diferents. A les illes entre la plaça de Joan Fiveller i el carrer de Francisco Pacheco, on se situarà l’escola, la gestió serà pública. Per contra, l’illa situada al costat del recinte de l’Escorxador, un sector ara molt consolidat amb petites empreses, es desenvoluparà amb iniciativa privada quan els propietaris del sòl ho decideixin.

 

 

Nova ubicació de l’escola

 

L’edifici de l’escola ha canviat d’ubicació respecte a l’anterior ordenació, que preveia situar-lo al costat del recinte de l’Escorxador. L’equipament escolar, que ocuparà 4.200 m², quedarà situat a l’illa compresa entre els carrers d’Enric Prat de la Riba, de Francisco Pacheco, de Floridablanca i el perllongament previst del carrer d’Antoni Viladomat, just davant de Can Gassol. En aquesta illa no hi hauran habitatges ni altres equipaments.

 

A les illes entre l’Escorxador i la plaça de Joan Fiveller els espais lliures queden situats a tocar del carrer de Francisco Herrera i també a l’entorn de l’escola. Ocuparan una superfície total de 5.091 m².

 

Pel que fa als usos residencial i terciari, hi haurà 25.753 m² de sostre per a habitatge i 7.736 m² de sostre per a usos terciaris en planta baixa. Els edificis tindran principalment 4 plantes, arribant a 6 als espais més oberts. Dels 313 habitatges en total que hi haurà a l’àmbit, 233 estaran situats a les dues illes situades sota l’escola i 80 a l’illa al costat de l’Escorxador. Un 70% (215) seran de renda lliure, un 20% (67) de protecció pública i un 10% (31) de preu concertat.

 

Els carrers de Francisco Herrera i de Francisco Pacheco ampliaran les seves seccions fins a superar els 20 metres d’amplada.

 

 

Intervenció al recinte de l’Escorxador

 

L’ordenació suposa una millora en el tractament de les zones verdes, de manera que relligaran i connectaran diverses places i parcs d’un itinerari que uneix el nucli històric de Mataró amb el recinte de l‘Escorxador.

 

Part dels espais arbrats no edificats de l’Escorxador es qualifiquen com a sistema compartit d’equipament i espais lliures. Això implica l’obtenció de més de 2000 m² de superfície d’espais lliures permanents, de manera que es garanteix un pulmó verd i es protegeix paisatgísticament els edificis dels equipaments que hi ha a l’interior del recinte.