Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA acaba el 2009 amb un resultat negatiu de 500.000 €

Escoltar

PUMSA acaba el 2009 amb un resultat negatiu de 500.000 €

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va exposar ahir a la Junta General d’Accionistes els resultats de l’exercici 2009. PUMSA ha tancat l’exercici 2009 amb 500.294 € negatius: els beneficis d’explotació han estat de 2.726.040 € mentre que la despesa financera ha pujat 3.229.320 €.


 

Resultats econòmics

 

Pel que fa als ingressos de PUMSA, la xifra neta de negocis, que procedeixen de lloguers, vendes, repercussió d’obres i ingressos per urbanització, ha estat durant el 2009 de 14.299.307 €, un 90% més que al 2008.

 

Els ingressos per lloguers van ascendir a 2,1 milions d’euros, el que suposa un increment de l’11%, causat fonamentalment pel lloguer dels 30 habitatges de protecció oficial per a gent gran del carrer de Carlemany, 6-12 i al local en planta baixa. A banda d’aquests pisos, els principals actius en lloguer són el Centre de Serveis Logístics, els 169 habitatges de què disposa PUMSA, l’edifici industrial de Vallveric i diferents locals.

 

Durant el 2009 PUMSA, ha realitzat vendes d’actius per un import de 5.847.059 € milions d’euros (1,5 milions d’euros al 2008), entre els quals hi ha la venda de 19 habitatges de protecció oficial al carrer de Floridablanca (Can Gassol) per un import de 2,9 milions d’euros, així com la venda a GINTRA per 2,2 milions d’euros de la pista esportiva i l’aparcament a La Llàntia.

 

El valor total de la cartera d’actius immobiliaris de PUMSA al tancament de l’exercici 2009 és de 169.214.737 € (un 22% més que al tancament del 2008). D’aquesta xifra, 34.463.189 € corresponen a actius en lloguer i la resta a promocions en curs de construcció i sòl, principalment. La depreciació de la cartera d’actius és d’1,3 milions d’euros conseqüència de valoracions realitzades per experts independents.

 

L’endeutament financer net al tancament de l’exercici 2009 se situa en 77.408.429 €, un 3% més que l’any passat. En termes relatius, el rati d’endeutament bancari sobre el cost total dels actius és d’un 52 % (al 2008, era d’un 58 %). D’aquest endeutament, 37,6 milions d’euros està formalitzat en pòlisses de crèdit, la majoria amb un destí finalista, mentre que el 53 % de l’endeutament restant té un venciment posterior a l’any 2015.

 

 

Projectes finalitzats

 

Al llarg de l’any 2009 PUMSA ha finalitzat la construcció a La Llàntia d’una pista poliesportiva, d’un local destinat a equipament municipal i un altre local d’ús comercial, a més d’un aparcament soterrat de 80 places, així com d’un local en planta baixa al carrer de Carlemany, on s’hi ha ubicat un Centre de Dia per a Malalts d’Alzheimer. A més dels 30 habitatges de protecció oficial al sector de Can Gassol (un dels dos locals dels que consta la promoció s’ha destinat a casal d’avis). Aquestes actuacions han suposat una inversió de 8,7 milions d’euros.

 

El gener de 2010 va finalitzar la construcció de les noves instal·lacions del Servei de Mantenimenti Serveis de l’Ajuntament i magatzems municipals, a l’antiga fàbrica Robert Mercader (Veïnat de Valldeix), amb una inversió de 4,3 milions d’euros, finançats per l’Institut Català de Finances.

 

 

Projectes en construcció

 

Aquest juliol finalitzen les obres de l’Edifici del Rengle, amb una inversió de 24 miilions d’euros. L’edifici està destinat a acollir activitats del sector terciari i comercials. L’edificabilitat sobre rasant és de 16.848 m2, distribuïda en quatre plantes. L’edifici tindrà 315 places d’aparcament. 

 

També al juliol finalitza la construcció d’un edifici d’oficines a la Baixada de Les Espenyes.

 

El mes d’agost està previst que finalitzi també la construcció del parc TecnoCampus Mataró-Maresme.

 

Pel que fa a promocionsresidencials, PUMSA té en fase d’obra 5 promocions d’habitatges (49 nous habitatges per a diferents col·lectius, el 70% de protecció oficial).

 

El juny de 2009 es van iniciar els treballs de desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de la nau de Can Fàbregas i de Caralt. Les peces s’han emmagatzemat en un solar al veïnat de Valldeix, propietat de PUMSA. Actualment l’execució d’aquestes obres es troba al 90%. Arran de l’acceptació a tràmit per un Jutjat de Mataró d’una querella per presumptes delictes contra el patrimoni històric i l’ordenació del territori, les esmentades obres de desmuntatge i trasllat es troben actualment aturades en compliment de les mesures cautelars dictades.

 

 

Rehabilitació del patrimoni arquitectònic

 

PUMSA també treballa per la recuperació del patrimoni històric, en aquest sentit ha rehabilitat i reformat la nau Minguell que es convertirà en un espai per a la indústria artística i audiovisual. La nau té una superfície construïda de 1.699 m2. Aquesta actuació està finançada mitjançant un préstec de 2,7 milions d’euros a interès zero del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Plan Avanza).

 

També s’ha està duent a terme la recuperació de les tres naus catalogades de l’antiga fàbrica de Cabot i Barba.