Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova definitivament el pressupost de 2011

Escoltar

L’Ajuntament aprova definitivament el pressupost de 2011

S’han estimat un 66% de les 194 al·legacions presentades

El Ple ordinari de febrer, que es va celebrar el dijous 3, va aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament.

 

El pressupost de 2011, que es va aprovar inicialment en el Ple extraordinari celebrat el 24 de desembre de 2010, s’ha dissenyat atenent a l’actual situació econòmica que ha provocat un descens dels ingressos municipals, fet que ha obligat a fer un esforç màxim d’austeritat en la despesa per garantir les polítiques de consolidació de l’estat del benestar i les prioritats fixades. Tot això emmarcat en el Pla d’austeritat i eficiència que es va aprovar amb el pressupost de 2009 i que recollia tot un seguit de mesures per reduir despeses.

 

Així, les prioritats a l’hora d’aprovar el pressupost de 2011 han estat l’atenció social, l’escolarització, el manteniment de l’ocupació, el manteniment dels serveis de qualitat, la cultura com a pol d’atracció de la ciutat, i un esforç inversor contingut que acaba les obres ja en marxa i manté les apostes estratègiques. Es tracta d’un pressupost auster, que rebaixa en més d’un 20% (47,5 milions d’euros) el pressupost consolidat de l’any anterior.

 

El pressupost general inclou els pressupostos de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals i ens públics empresarials:

 


2011


Despeses


Ingressos


AJUNTAMENT


103.254.771,38 €


103.254.771,38 €


IME


15.287.156,24 €


15.287.156,24 €


IE


2.720.158,14 €


2.720.158,14 €


IMPEM


4.219.241,60 €


4.219.241,60 €


IMAC


5.070.907,75 €


5.070.907,75 €


MATARÓ AUDIOVISUAL


519.679,03 €


519.679,03 €


PARC TECNOCAMPUS MATARÓ


3.936.892,06 €


2.869.421,85 €


PUMSA


35.733.390,00 €


34.687.812,00 €


GINTRA


3.517.785,00 €


3.202.989,00 €


PROHABITATGE


576.660,00 €


504.210,00 €


AIGÜES DE MATARÓ


14.882.816,00 €


16.575.839,00 € 


Procés d’elaboració: la participació

 

El procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el pressupost ha comptat amb un procés de participació que es va iniciar el 10 de novembre amb la presentació del marc pressupostari per al 2011 en el marc d’un Consell de Ciutat extraordinari. A aquest consell es va convocar totes les persones membres de la xarxa de consells municipals.

 

Entre el 10 de desembre de 2010 i el 12 de gener de 2011, l’avantprojecte de PAM i pressupost es va presentar a tots els consells municipals de participació i els consells dels organismes autònoms. Actualment Mataró té 13 consells sectorials, 5 territorials, 1 Consell de Ciutat, i 4 consells d’organismes autònoms. Això significa que el pressupost s’ha treballat amb més de 600 persones, la majoria de les quals representen el teixit associatiu de la ciutat.

 

El 18 de gener el PAM i el pressupost es van presentar en Audiència Pública. A l’acte es va convocar a totes les entitats de la ciutat, totes les persones membres de consells municipals i consells d’organismes autònoms, així com a la ciutadania en general. Hi van assistir gairebé 200 persones.

 

Com a resultat de tot el procés participatiu, el document final del PAM 2011 s’ha elaborat a partir de les aportacions fetes en el marc de les reunions dels consells i de l’Audiència Pública, així com després d’estudiar les al·legacions recollides durant el període d’exposició pública, que es va iniciar el 31 de desembre i va finalitzar el 20 de gener.

 

 

Les al·legacions

 

Pel que fa a les al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al pressupost 2011 presentades durant el període d’exposició pública, han estat 194, de les quals 128 se n’han estimat total o parcialment (65,98%).

 

En concret, 68 s’han estimat totalment (35,05%), parcialment 60 (30,93%) i 66 no s’han acceptat (34,02%).

 

Les al·legacions han estat presentades per les següents entitats i grups municipals:

 

. Federació d’Associacions de Veïns de Mataró: 4 presentades, de les quals 2 han estat estimades, 1 estimada parcialment i 1 no estimada.

 

. Associació de Veïns de Cerdanyola: 9 presentades, de les quals 2 estimades, 4 estimades parcialment i 3 no estimades.

 

. Associació de Veïns de Camí de la Serra: 12 presentades, de les quals 1 estimada, 7 estimades parcialment i 4 no estimada.

 

. Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró: 12 estimades, de les quals 3 estimades, 7 estimades parcialment i 2 no estimades.

 

. Grup municipal de CiU: 54 presentades, de les quals 17 estimades, 16 estimades parcialment i 21 no estimades.

 

. Grup municipal de la CUP: 81 presentades, de les quals 31 estimades, 21 estimades parcialment i 29 no estimades.

 

. Regidors no adscrits: 1 presentada i no estimada.

 

També, en el marc del debat del PAM i el pressupost en el Consell Rector de l’Institut d’Esports, un dels seus membres va presentar 1 al·legació que ha estat estimada.

 

A més, s’han rebut al·legacions durant la celebració de l’Audiència Pública i a través de la Bústia ciutadana del web municipal:

 

. Bústia: 4 presentades, de les quals 3 estimades i 1 no estimada.

 

. Audiència Pública: 16 presentades, de les quals 8 estimades, 4 estimades parcialment i 4 no estimades.

 

Les al·legacions presentades i l’estat d’execució del Programa d’actuació municipal de l’exercici 2010, han determinat que s’incorporessin 26 noves accions al PAM i 13 més s’han modificat.