Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament urbanitzarà els entorns de la Biblioteca Antoni Comas

Escoltar

L’Ajuntament urbanitzarà els entorns de la Biblioteca Antoni Comas

El recinte ocupa una superfície superior als 7.500 m²

El Ple d’octubre va ratificar els decrets pels quals s’aprova inicialment el projecte d’urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas i la proposta de subministrament de mobiliari per a l’equipament. També es va acordar que aquest projecte s’inclogui en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012.


 

El 2007 l’Ajuntament va proposar, per a la convocatòria del PUOSC 2008-2012, una sèrie d’equipaments que hores d’ara ja s’han executat o que s’han desestimat tirar endavant. Per aquests motius va presentar una al·legació per demanar canviar aquestes actuacions per altres de més prioritàries atenent a raons d’interès públic o necessitats no previstes anteriorment. El PUOSC de 2012 té una subvenció atribuïda de 230.000 €.

 

Així, atès la propera finalització de les obres de la Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador i per tal de completar aquesta actuació i posar-la en funcionament, l’Ajuntament ha estimat convenient urbanitzar els entorns de l’equipament i proveir-lo de mobiliari.

 

 

Urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas

 

El projecte comporta la urbanització interior del recinte que envolta la Biblioteca Antoni Comas i l’adequació dels accessos de vianants a les diverses dependències que conformen l’equipament. L’espai a urbanitzar té una superfície de 7.550 m².

 

Les obres preveuen el tancament del recinte de l’Escorxador, amb accés per a l’EB Els Menuts i al restaurant dels Capgrossos des del carrer de Francisco Herrera, i a la biblioteca des del carrer d’Enric Prat de la Riba.

 

Pel que fa al paviment, serà de peces de pedra artificial buixardada i els remats de sauló.

 

Els espais entre les tres naus que no són de circulació i al recinte de l’edifici dels Capgrossos s’hi preveu una superfície de plantes arbustives.

 

Els grups d’arbres i les dues palmeres que ja hi ha a la zona es mantenen però es delimitaran amb murets de planxa d’acer corten.

 

El projecte també té previst enderrocar l’edifici situat a la cantonada de ponent amb el carrer d’Enric Prat de la Riba.

 

Davant l’EB Els Menuts s’instal·larà un tancat de fust amb jocs infantils (un tobogan, una palanca i dues molles.

 

El recinte quedarà enllestit amb la instal·lació de l’enllumenat públic i el mobiliari urbà.

 

El pressupost d’execució és de 598.557,10 € (IVA inclòs) i el termini per portar-les a terme és de 6 mesos.

 

 

Mobiliari per a la biblioteca

 

Pel que fa a la proposta de subministrament de mobiliari, que compta amb un pressupost de 617.080 € (IVA inclòs), s’ha sol·licitat al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya que sigui inclosa en l’apartat del PUOSC referent al Programa específic de biblioteques d’aquest any.