Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat aprova definitivament la modificació del Pla d’usos recreatius que regula els locals de naturalesa sexual

Escoltar

La Generalitat aprova definitivament la modificació del Pla d’usos recreatius que regula els locals de naturalesa sexual

Estableix paràmetres urbanístics per limitar aquestes activitats


La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, va aprovar definitivament el passat 27 de gener la modificació del Pla especial d’usos recreatius impulsada per l’Ajuntament de Mataró. Amb aquesta aprovació definitiva, el Pla incorpora ara la regulació, des del punt de vista urbanístic, dels establiments on es presten serveis de naturalesa sexual, amb l’objectiu de restringir la seva instal·lació.
D’aquesta manera, es regulen paràmetres com les distàncies d’aquest tipus de locals a les zones residencials, equipaments i altres activitats, la reserva de places d’aparcament obligatòries i la compatibilitat de l’activitat respecte a la qualificació urbanística dels terrenys. A més, el Pla especial s’ha adaptat als canvis normatius que hi hagut des de la seva primera aprovació al 1998.
La Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial el 19 de juliol de 2010, i el Ple municipal va fer l’aprovació provisional el 4 de novembre. Ahir, dimarts 8 de febrer, es va donar compte de l’aprovació definitiva en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. Respecte al text que es va aprovar provisionalment, la Generalitat només ha afegit una disposició que deroga l’anterior redactat del Pla especial d’usos recreatius.


Contingut de la modificació
La modificació puntual del Pla especial defineix en primer terme l’activitat de naturalesa sexual com un ús recreatiu i n’estableix els paràmetres reguladors que han de regir aquestes activitats, com per exemple:- Incloure les activitats amb annex de naturalesa sexual al Pla especial en una categoria específica.- Establir la reserva obligatòria d’aparcament: 1 plaça per cada habitació i 1 plaça per cada 10 persones o fracció d’aforament de l’activitat musical.- Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de zones residencials, hotels i equipaments sanitaris i assistencials de caràcter públic o privat:     . Distància mínima de 100 m per a activitats de fins a 200 places d’aforament

     . Distància mínima de 200 m per a activitats d’entre 201 i 500 places d’aforament

     . Distància mínima de 300 m per a activitats a partir de 501 places d’aforament- Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de seus públiques, equipaments esportius, educatius i els espais públics o privats que contenen jocs infantils:     . Distància mínima de 200 m- Regular les distàncies respecte a d’altres activitats de la mateix tipologia o d’altres:     . Distància mínima entre activitats que inclouen un annex de naturalesa sexual, 250 mTotes les activitats que no s’ajusten a aquest Pla es consideraran que no s’adapten a la normativa però podran seguir funcionant i s’hi podran autoritzar els canvis de titularitat i les reformes interiors, tot i que no s’autoritzaran ampliacions del negoci.


Ordenança sobre els locals de pública concurrència
A banda de la regulació urbanística mitjançant la modificació del Pla especial d’usos recreatius, l’Ajuntament està tramitant la nova Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.
Aquest segon element normatiu té com a objecte especificar quines són les condicions d’ubicació i accés, les característiques dels locals, els tipus de llicències obligatòries, la sol•licitud de llicència i altres condicions necessàries per poder obrir un negoci d’aquesta tipologia, com els serveis de vigilància, sanitaris i els horaris. A més, també fixa el règim sancionador davant incompliments.
El passat 3 de febrer, el Ple municipal va aprovar inicialment per segona vegada aquesta ordenança.
L’Ajuntament va suspendre l’any passat l’atorgament de les llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació per als locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb motiu de la tramitació del Pla especial. Malgrat l’aprovació definitiva d’aquest instrument urbanístic, la suspensió de llicències seguirà vigent durant un termini màxim d’1 any o fins que acabi la tramitació de la nova ordenança.