Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró comença a elaborar el seu Pla local de prevenció de residus municipals

Escoltar

Mataró comença a elaborar el seu Pla local de prevenció de residus municipals

Pretén reduir la quantitat, diversitat i toxicitat dels residus generats

L’Ajuntament ha començat a elaborar el Pla local de prevenció de residus municipals de Mataró. Aquest document permetrà definir les línies estratègiques de futur per a la prevenció dels residus municipals de la ciutat.

 

L’any 2010 cada ciutadà de Mataró va generar 531 kg de residus, el que equival a 1,46 kg cada dia, la major part residus orgànics però també paper, envasos, vidre, mobles o tèxtils, entre altres. Tot i que la generació de residus a la ciutat s’ha mantingut en la darrera dècada força constant i, fins i tot, s’ha situat per sota dels índexs de generació del conjunt del Maresme i de Catalunya, els resultats s’han de reduir encara més per assolir l’objectiu marcat pel Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) d’evitar en un 10% la generació per càpita respecte a la producció del 2006.

 

Per aquest motiu, l’objectiu del Pla local de prevenció serà reduir la quantitat, diversitat i toxicitat del residus generats a Mataró. Les fases que es duran a terme en l’elaboració del Pla seran: 

 

- La realització d’una diagnosi de la situació actual: generació i composició actual dels residus, grau de conscienciació de la ciutadania, iniciatives de prevenció existents, detecció d’oportunitats de prevenció (activitats de reparació, espais de reutilització i intercanvi, agents actius, etc.).

 

- La definició de les prioritats i línies estratègiques: objectius del Pla local de prevenció, criteris de priorització, línies estratègiques d’actuació municipal.

 

- L’elaboració de l’estratègia: definició de les accions necessàries, actors implicats en cada una d’elles, etc

 

- La planificació i definició dels mecanismes de seguiment.

 

Durant la redacció del Pla es duran a terme diferents actuacions (reunions amb associacions, entitats i escoles, web de divulgació) per copsar els hàbits de la població en termes de prevenció i permetre, alhora, la participació activa en la seva elaboració.

 

Un cop sigui aprovat per part de la Junta de Govern Local, a finals d’any està previst realitzar una campanya per donar a conèixer el Pla i difondre el concepte de prevenció entre la ciutadania en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus prevista per la darrera setmana de novembre.

 

La redacció del Pla i l’execució de les actuacions de comunicació i participació s’ha encarregat a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració. El Pla tindrà un cost de 59.000 € i està finançat en part per una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 36.069,34 €.