Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA construeix els primers habitatges públics de la ciutat amb energia geotèrmica

Escoltar

PUMSA construeix els primers habitatges públics de la ciutat amb energia geotèrmica

L’empresa municipal potencia iniciatives mediambientals

PUMSA ha construït un edifici d’habitatges al carrer de Juan Meléndez Valdés dotat d’un sistema innovador d’energia geotèrmica. Aquest pioner sistema l’ha portat a rebre un dels guardons dels Premis d’Eficiència Energètica Isover 2011, els quals valoren els projectes europeus més innovadors i creatius pel que fa als criteris d’eficiència energètica.


Es tracta d’un edifici de set habitatges amb protecció oficial, en règim de lloguer. Els habitatges ja estan finalitzats i preparats per ser adjudicats. El sistema d’adjudicació es durà a terme mitjançant la Llista Única d’Habitatge, que gestiona l’empresa Prohabitatge Mataró.

 

 

Distribució de l’edifici

 

L’immoble ocupa una superfície de 220 m2 i es distribueix en dues plantes pis més coberta, planta baixa i quatre plantes subterrànies per a l’aparcament.

 

La primera i segona planta allotgen set habitatges destinats al lloguer amb protecció oficial. A la coberta hi ha els espais comunitaris com la bugaderia i els recintes per a les instal·lacions.

 

La planta baixa acull un local d’ús comercial, que serà cedit a la Fundació Cooperadors de Mataró.

 

L’aparcament de l’immoble s’han construït conjuntament amb el promotor privat de la finca adjunta, amb l’objectiu de guanyar espai a l’aparcament destinat als residents dels habitatges i veïns de la zona.

 

 

Eficiència energètica

 

Aquesta promoció es presenta com un model d’arquitectura sostenible de qualitat, que pel seu disseny i la singularitat de les instal·lacions ha obtingut una qualificació energètica de Classe A, segons el Codi Tècnic de l’Edificació. Es tracta de la màxima puntuació que concedeix la Generalitat als edificis que estalvien energia. Això ha estat gràcies a desenvolupar tres aspectes importants: l’energia renovable, l’estalvi d’aigua i la salut dels usuaris.

 

 

Energies renovables

 

Per primer cop en una promoció d’habitatges de PUMSA, s’aprofita l’energia geotèrmica per dotar els habitatges d’un sistema de calefacció i refredament. Aquest sistema aprofita l’energia calorífica continguda en el subsòl.

 

Les instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària estan centralitzades, es realitzen a través de la geotèrmia recolzat amb bombes de calor, i el fred-calor es reparteix als habitatges mitjançant difusors radiants d’aigua situats al sostre dels mateixos.

 

Pel que fa a la il·luminació en els distribuïdors de la part central de l’edifici, s’ha resolt amb conductes solars zenitals, que mentre hi ha sol fan arribar llum natural i quan no hi ha, s’activen bombetes de baix consum.

 

Pel que fa als espais comuns, s’il·luminen amb leds connectats a detectors de presència.

 

Un altre aspecte important, són les elevades prestacions d’aïllament de l’edifici.

 

 

Estalvi d’aigua

 

Els habitatges disposen d’un sistema de tractament d’aigües grises. El sistema funciona a través de la recollida de les aigües grises utilitzades a les dutxes i als rentamans. Després de depurar les aigües amb ozó (un producte quasi sense impacte ambiental) permeten ser reutilitzades a les cisternes dels vàters.

 

A més d’aquest innovador sistema, l’edifici té altres mesures d’estalvi d’aigua, com el subministrament centralitzat, airejadors a les aixetes, dipòsits als inodors de doble descàrrega, i la cambra comuna de bugaderia.

 

 

Salut dels usuaris

 

S’han portat a terme mesures que garanteixen la salut dels usuaris, s’han instal·lat controls domotitzats de CO2, que controlen els nivells i realitzen de manera automàtica renovacions d’aire quan és necessari.

 

També s’han col·locat làmines de plom, com a protecció de les possibles radiacions que pugui emetre l’estació transformadora situada a la planta baixa.

 

I finalment, s’ha actuat contra els camps magnètics provocats per les corrents elèctriques, col·locant desconnectadors a les instal·lacions del capçal del llit.

 

 

Altres iniciatives mediambientals de PUMSA

 

L’empresa municipal PUMSA aposta per una ciutat basada en criteris sostenibles. Per això té en compte l’eficiència energètica i les energies renovables a totes les actuacions que desenvolupa.

 

L’empresa inverteix en aplicar sistemes innovadors i pioners. N’és un exemple la Nau Minguell, on s’han utilitzat energies renovables per a la climatització de l’espai i la producció d’electricitat i aigua calenta sanitària, que es du a terme mitjançant un sistema de bescanvi geotèrmic. També podem esmentar el sistema de tractament d’aigües grises utilitzat per primer cop a la promoció d’habitatges del carrer de Cosme Churruca. Altres actuacions en aquest sentit són la instal·lació de plaques solars a la coberta dels diferents edificis.