Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un nou consell municipal esdevé a Mataró òrgan consultiu i de participació sobre Benestar Social

Escoltar

Un nou consell municipal esdevé a Mataró òrgan consultiu i de participació sobre Benestar Social

El Ple va aprovar la creació el passat maig i avui s’ha constituït

El Consell Municipal de Benestar Social s’ha constituït aquest matí com a nou òrgan d’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat. El Ple municipal va aprovar el passat mes de maig la creació del nou consell i el seu reglament. 

 

Aquest és el darrer consell creat per l’Ajuntament. El Consell Municipal de Benestar Social esdevé un organisme de consulta i de participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que treballen o estan relacionades amb el benestar social de Mataró.

 

En aquest sentit, els acords, informes o propostes del Consell no tindran caràcter vinculant, si bé les seves aportacions seran sempre tingudes en consideració en el disseny de les estratègies en l’àmbit del benestar social al municipi i en la interacció amb el seu entorn. Entre les seves funcions, emetrà un informe anual sobre l’estat del Benestar Social a la ciutat.

 

Segons el seu reglament, el Consell consta dels següents òrgans: president/a, vicepresident/a, plenari i secretari o secretària. També pot tenir Comissió Permanent i/o Taules de Participació. El plenari està integrat pel president/a i vicepresident/a, el secretari o secretària i, com a vocals, representants de les diferents entitats ciutadanes de l’àmbit de serveis socials a la ciutat, dels grups polítics, els sindicats, tècnics tant municipals com d’altres institucions i experts en la matèria. El ple del Consell es reunirà de manera ordinària un mínim de dos cops a l’any.

 

En la primera reunió, s’han constituït els càrrecs del nou consell i la Comissió Permanent, s’ha començat a treballar en l’elaboració de propostes per al PAM 2012 i s’han nomenat els representants de l’òrgan al Consell de Ciutat.

 

 

Objectius

 

Els objectius fonamentals del Consell són:

 

- Esdevenir un observatori permanent de les necessitats en l’àmbit del benestar social a la ciutat de Mataró.

- Esdevenir un espai de treball que optimitzi, centralitzi i validi la tasca que es duu a terme des de les Taules de Participació.

- Vetllar pel bon funcionament dels equipaments i serveis que treballen en l’àmbit del Benestar Social.

- Ser propositiu en l’àmbit d’actuació de les polítiques socials a la ciutat.

- Promoure la màxima participació de les entitats, associacions i usuaris dels serveis i equipaments que treballen en l’àmbit del Benestar Social.

- Dotar-se de les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les associacions i serveis municipals que treballen en aquest àmbit.

 

 

Antecedents

 

Prèviament a la creació del Consell Municipal de Benestar Social han funcionat, des de l’any 2006, Taules de Participació vinculades als àmbits d’Infància i Adolescència, Promoció Social i Accessibilitat, que han donat als serveis socials de la ciutat un valor afegit de qualitat com a espai de trobada entre totes les parts implicades en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Mataró.