Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou Reglament de Participació Ciutadana potencia la implicació dels veïns en les decisions municipals

Escoltar

El nou Reglament de Participació Ciutadana potencia la implicació dels veïns en les decisions municipals

Ahir es va fer l’aprovació inicial del document elaborat amb un ampli procés participatiuEl Ple d’octubre va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana. El reglament té per objecte impulsar i regular les formes, els mitjans i els procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat en la gestió municipal.


 

El reglament vigent fins ara es va aprovar el maig de 1999 i a partir del qual s’ha elaborat aquest nou document que pretén sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes ordinaris de participació ciutadana a la ciutat i els criteris que han de regir la relació entre la ciutadania i l’Administració durant els propers anys. També incorpora una nova definició i funcionament dels consells municipals de participació per tal de dotar-los d’homogeneïtat i coherència.

 

El document aprovat ha estat elaborat a partir d’un ampli procés participatiu en el qual hi han participat, a partir de la iniciativa política, associacions, ciutadans, tècnics i polítics municipals. El regidor de Participació i Nova Ciutadania, Joaquim Fernández, ha destacat avui en roda de premsa que cadascun dels temes incorporats a la redacció del reglament "s'ha treballat per consens" de tots els agents implicats.

 

L’avantprojecte del reglament es va aprovar el passat 25 de juliol, moment a partir del qual es va obrir un període perquè els grups municipals hi poguessin fer esmenes. A partir de la seva aprovació les persones i entitats que ho desitgin poden fer arribar les seves aportacions i esmenes al text. Per donar a conèixer el seu contingut i establir les línies de desenvolupament del Reglament en els propers anys s’organitza una jornada el proper dia 16 d’octubre a les 19h al Centre cívic Pla d’en Boet.

 

 

Estructura del nou reglament

 

La nova normativa s’estructura en cinc capítols:

 

. Capítol primer: anuncia els drets que es reconeixen i es desenvolupen en l’àmbit de la participació ciutadana, tant en aquest reglament, com en les altres normatives municipals.

 

. Capítol segon: reconeix i desenvolupa el dret a l’associacionisme, i estableix els mecanismes mitjançant els quals garantir una relació de diàleg i col·laboració entre aquestes organitzacions i l’Ajuntament.

 

. Capítol tercer: defineix els òrgans de participació ciutadana (Consell de ciutat, consells sectorials i consells territorials).

 

. Capítol quart: defineix els espais permanents de participació i els mecanismes a desenvolupar en casos d’especial rellevància, els mecanismes que es poden utilitzar per fer consultes així com diferents fórmules per complementar els òrgans de participació permanents.

 

. Capítol cinquè: identifica els serveis d’informació i comunicació necessaris per garantir els drets que el reglament enumera.

 

El document també incorpora l’annex 1, que és el reglament marc dels consells municipals: consells sectorials, consells territorials i el Consell de Ciutat.

 

Una vegada aprovat inicialment el reglament pel Ple, se sotmetrà el document a informació pública durant 30 dies, a partir de la seva publicació al BOP, perquè les persones interessades puguin consultar-lo i presentar-hi al·legacions. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament. En el cas contrari, el Ple de l’Ajuntament haurà de resoldre les reclamacions i votar de nou l’aprovació definitiva.