Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova iniciar el procés de dissolució dels organismes autònoms per integrar-los a l’Ajuntament

Escoltar

El Ple aprova iniciar el procés de dissolució dels organismes autònoms per integrar-los a l’Ajuntament

L’objectiu és racionalitzar l’administració i fer més eficients els recursosEl Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment el procés administratiu que farà possible la dissolució dels quatre organismes autònoms existents a Mataró amb data 1 de gener de 2013.


 

L’Institut d’Esports, l’Institut Municipal d’Acció Cultural, l’ Institut Municipal de Promoció Econòmica i l’ Institut Municipal d’Educació s’integraran a l’Ajuntament, depenent cadascún d’ells de les regidories que contenen les seves competències.

 

L’objectiu de la supressió dels organismes autònoms és assolir cotes més altes de racionalització i eficiència dels recursos que permetin un augment de la productivitat a un menor cost, sense que el servei públic es resenteixi.

 

Tenint en compte la conjuntura econòmica recessiva i la situació financera de l’Ajuntament, el govern proposa l’extinció dels organismes autònoms després d’haver fet un anàlisi dels punts forts i febles de l’actual organització municipal, que posa èmfasi en l’elevat cost econòmic que representa pel pressupost municipal la configuració descentralitzada.

 

De fet, la integració és un dels compromisos explicitats en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), dissenyat amb la idea de concentrar recursos i evitar duplicitats, és a dir, de simplicar l’administració.

 

L’Ajuntament subrogarà en la seva totalitat el personal que treballa en els diferents organismes i per aquest motiu, es mantenen reunions els representants dels treballadors per acordar en quines condicions es produeix aquesta integració. A hores d’ara ja està tancat l’acord amb els treballadors de l’Institut d’Esports, que a l’igual que l’Institut Municipal d’Educació, tenen conveni propi.

 

Quant als béns i obligacions patrimonials dels organismes autònoms, passaran a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Mataró i també es traspassaran a l’Ajuntament tots aquells constractes administratius i privats, convenis, subvencions atorgades i sol·licitades existents.

 

L’expedient que va aprovar el ple conté una memòria justificativa de la integració dels organismes autònoms, els acords assolits amb els treballadors i els convenis propis, així com el llistat de contractes, convenis, subvencions, i el llistat dels béns i drets patrimonials.

 

Un cop aprovat l’acord del Ple, se sotmetrà durant 30 dies a exposició pública i es notificarà als afectats.

 

Mentre duri el procés administratiu, es convocarà quinzenalment una comissió formada pels membres de la Junta de Portaveus i els presidents dels quatre organismes per fer un seguiment de tot el procés.