Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ja es pot demanar la nova “factura fiscal” i beneficiar-se del pagament fraccionat en 3 cops de la majoria dels impostos

Escoltar

Ja es pot demanar la nova “factura fiscal” i beneficiar-se del pagament fraccionat en 3 cops de la majoria dels impostos

Els ciutadans poden sol·licitar el nou sistema de pagament fins al 28 de febrer

Una de les novetats introduïdes a les ordenances fiscals 2012 és la possibilitat que els ciutadans sol·licitin l’anomenada “factura fiscal”, que consisteix en agrupar el pagament dels principals tributs municipals -­l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i la taxa per la recollida, tractament i eliminació de la brossa domiciliària- en un sol per poder domiciliar la factura en tres cops.


 

Per demanar aquest sistema cal presentar abans del 28 de febrer una sol·licitud a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o a l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT. Mossèn Jacint Verdaguer, 77).

 

Deu dies abans del primer cobrament, l’ORGT emetrà una factura amb l’import global de tots els tributs i els corresponents imports a pagar en cadascuna de les tres fraccions i els corresponents rebuts.

 

Qui opti per aquest sistema no haurà de pagar cap recàrrec o tipus d’interès, sempre i quan atengui les domiciliacions dins de termini establert al calendari fiscal.

 

Una vegada s’ha sol·licitat aquest sistema es prorrogarà pels anys següents si no es manifesta el contrari.