Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament inicia treballs previs d’ordenació a l’àmbit del Sorrall per aturar expropiacions inviables

Escoltar

L’Ajuntament inicia treballs previs d’ordenació a l’àmbit del Sorrall per aturar expropiacions inviables

El Pla parcial de l’any 2000 preveia l’expropiació com a forma de gestió del sector

El Ple municipal va aprovar ahir, amb els vots a favor de tots els grups excepte ICV que s’hi va abstenir, suspendre la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística a l’àmbit del Sorrall i entorns mentre els serveis tècnics municipals realitzen estudis previs de reordenació del sector.

 

L’àmbit afectat són prop de 17 hectàrees de terreny situades a la part ponent de la ciutat, entre la riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola, que el Pla General de 1996 va qualificar principalment d’equipaments i zona verda. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, va donar el vistiplau l’any 2000 al Pla parcial del sector, que preveia expropiar els terrenys donat el baix aprofitament que el sòl tindria per als propietaris.

 

Amb el pas dels anys l’Ajuntament no ha arribat a executar les expropiacions, que suposen una inversió considerable, i la situació econòmica actual les fa encara més inviables. Al novembre de 2006 el Ple va aprovar uns treballs preparatoris per modificar el Pla General en l’àmbit, que contemplaven la construcció d’habitatges, però el nou planejament no va prosperar.

 

La legislació urbanística permet als propietaris exigir l’expropiació a l’Ajuntament ja que els terminis d’execució del planejament s’han exhaurit. Tot i això, amb motiu de la crisi financera i econòmica, la darrera modificació de la Llei d’Urbanisme, que va entrar en vigor l’1 de març, ha ajornat a nivell general el dret dels propietaris a presentar noves reclamacions d’expropiació dels seus terrenys fins al 31 de desembre de 2013. Aquesta moratòria, però, no afecta a aquelles reclamacions que ja s’hagin presentat prèviament.

 

Coincidint amb la moratòria general, l’Ajuntament inicia ara els treballs per definir una nova ordenació urbanística del sector que sigui viable, un dels objectius que també estava present al Pla de mandat del Govern municipal per al període 2011-2015. L’inici d’aquestes tasques comporta la suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió a l’àmbit que, a la pràctica, sí paralitza reclamacions d’expropiacions ja iniciades.

 

 

Finalitats de la nova ordenació

 

Així, els serveis tècnics municipals inicien ara els treballs necessaris per assolir les següents finalitats d’interès general:

 

- Ordenar una de les principals entrades a la ciutat, atesa la seva situació estratègica en el territori amb un gran impacte visual i paisatgístic des de les infraestructures de comunicació existents.

 

- Ordenar els espais lliures previstos pel Pla General per al barri de Cerdanyola i per a la ciutat, amb la previsió d’establir una anella verda de límit de la ciutat que garanteixi la continuïtat dels espais lliures periubans del turó de Cerdanyola fins a la riera d’Argentona.

 

- En aquest sentit, estudiar la conveniència de suprimir el nou vial previst pel planejament des de la ronda de Bellavista, que suposaria un alteració per a la continuïtat dels espais lliures periurbans del Turó de Cerdanyola.

 

- Completar la urbanització necessària dels equipaments, tant els futurs que es puguin preveure com ja existents –Centre esportiu del Sorrall–, així com per al bon funcionament del futur teixit terciari que pugui formar part de l’ordenació.

 

- Definir una nova ordenació dels sòls privats d’acord amb la realitat econòmica del moment.

 

- Ajustar els paràmetres urbanístics del sector per assegurar la viabilitat jurídica i econòmica, tant del propi sector com de l’Ajuntament.

 

Un cop aprovat l’acord pel Ple, la suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística a l’àmbit i l’inici dels estudis previs d’ordenació es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i es notificaran als propietaris afectats.